Vastgoed en
Ondernemers
Kennispark
Twente

VONK is dé vereniging voor vastgoedeigenaren en ondernemers op Kennispark Twente. Samen met Universiteit Twente en gemeente Enschede geven zij vorm en inhoud aan het sciencepark.

Vastgoed en
Ondernemers
Kennispark

Vastgoedeigenaren en ondernemers Kennispark Twente
verenigen zich om plannen tot uitvoer te brengen.

VONK – Vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark

De plannen voor de herontwikkeling van Kennispark Twente liggen klaar. Het is nu tijd voor actie en realisatie. Betrokken vastgoedeigenaren en ondernemers verenigen zich in VONK om samen de schouders eronder te zetten.

VONK staat voor daadkracht. We willen zichtbaar verandering realiseren. Er is lang gesproken over de plannen voor Kennispark Twente. Het is nu tijd voor doen! VONK geeft vastgoedeigenaren en ondernemers een stem in de gebiedsorganisatie. Wij zijn namelijk 1 van de 3 partijen die de richting van het sciencepark bepaalt, samen met Universiteit Twente en gemeente Enschede.  Ook activeren we onze leden om zelf actie te ondernemen.

Speerpunt VONK 2021/2022:

 • Besluitvorming van de Gemeente Enschede over het nieuwe bestemmingsplan (inclusief grondexploitatie en investeringsbegroting).

Om onderstaand mogelijk te maken:

 • Parkeerdek en transformatie van gebied
 • Nieuwe gebouwen met lab faciliteiten
 • Oversteek over Hengelosestraat.

Kennispark Twente

Het Kennispark Twente in Enschede omvat de campus van de Universiteit Twente, het Business & Science Park en Twente Village. De Gemeente Enschede, Provincie Overijssel en Universiteit Twente hebben 2,5 jaar geleden de handen ineengeslagen. Per jaar is € 450K beschikbaar gemaakt voor het Kennispark Twente in de vorm van een gebiedsorganisatie. De focus ligt daarbij op het bereiken van vier doelen:

 • Toevoegen van een innovatiedistrict aan de Hengelosestraat
 • Transformatie van het bestaande B&S-terrein
 • Versterken van het profiel van Kennispark Twente
 • Versterken van de samenwerking op Kennispark Twente

De Gemeente Enschede en Universiteit Twente hebben zich gecommitteerd aan hun bijdrage voor de komende vier jaren. De bijdrage van de Provincie Overijssel wordt afgebouwd. Daarom wordt hun positie nu overgedragen naar de ondernemers en vastgoedeigenaren op het Kennispark, naar VONK.

Het is van belang dat we binnen VONK de stem laten horen van de gebruikers van het gebied. Word daarom ook lid en bepaal mee over de toekomst van Kennispark.

 • Bianca Screever vonkenschede

  “De plannen en voorwaarden zijn er. Het is nu tijd om zaken in gang te zetten. De transformatie van ons bedrijventerrein tot campus zal daarbij het meest zichtbaar zijn. Ik verwacht dat hier veel moois uit voortkomt.”

  Bianca Screever – voorzitter VONK
  • Ik ben vastgoedeigenaar

  Graag betrekken we actief jou als vastgoedeigenaar. Door samen op te trekken wordt ook jouw stem meegenomen in de gebiedsontwikkeling. We willen ons inzetten voor onder meer optimale inrichting van de buitenruimte, een veilige en goed onderhouden omgeving en werken aan gezamenlijke duurzaamheidsambities. De contributie bedraagt per jaar € 0,75 per m² Bruto Verhuurbaar Oppervlak (BVO).

  Heb jij ideeën en wil je je stem laten horen? Word dan lid!

  • Verdere verduurzaming

  • Optimale inrichting buitenruimte

  • Goede buitenverlichting

  • Gezamenlijk groenonderhoud

  • Geen leegstand

  • Ik ben ondernemer

  We zijn in gesprek met verschillende ondernemers van het Kennispark. En ook jou betrekken we graag! Samen willen we de bedrijvigheid verder stimuleren en nieuwe medewerkers vinden en behouden. We willen onze wensen en behoeften nadrukkelijker kenbaar maken. Door samen op te trekken wordt ook jouw stem meegenomen in de gebiedsontwikkeling. De plannen staan; het komt nu aan op de uitvoering. De contributie bedraagt per jaar € 30,- per FTE (per 1 januari van het lopende kalenderjaar).

  Heb jij ideeën en wil je je stem laten horen? Word dan lid!

  • Verdergaande samenwerking

  • Inspirerende werkomgeving
  • Ruimte voor verdere groei
  • Optimale inrichting buitenruimte
  • Gezamenlijk groenonderhoud

  Meld je nu aan

  Bianca Screever Vonkenschede
  Voorzitter

  Bianca Screever

  Boele de Bie Vonkenschede
  Penningmeester

  Boele de Bie

  Ronald Reudink Vonkenschede
  Secretaris

  Ronald Reudink