Skip to main content

Het bestuur van VONK

Het bestuur van VONK staat klaar voor al je vragen.

Momenteel zijn we een vereniging in opbouw. VONK kent meerdere commissies, met ieder een commissievoorzitter. Deze commissies krijgen steeds meer vorm.

Het doel is om deze commissies aansluiting te laten vinden met de diverse overleggen die er zijn binnen Kennispark. Dit om op de juiste plekken en momenten, invloed uit te kunnen oefenen.

Wil je hier je steentje aan bijdragen, of heb je vragen over VONK? Neem contact op met een van de bestuursleden via onderstaande contactgegevens.

Bianca Screever Vonkenschede
Voorzitter

Bianca Screever

Ronald Reudink Vonkenschede
vice voorzitter

Ronald Reudink

Ronald Reudink Vonkenschede
Secretaris

Pieter Schut

Boele de Bie Vonkenschede
Penningmeester

Erwin Bomert

Boele de Bie Vonkenschede
algemeen bestuurslid

Maarten Kuper

talent@vonkenschede.nl
06 – 13339978