Duurzaamheid

Een duurzaam Kennispark

Wij geloven in Kennispark als een duurzame en groene innovatiecampus

 • Inspireren en aanjagen van duurzame innovaties

 • Verbinden van gebouweigenaren, huurders, gebruikers met duurzame initiatieven

 • Platform bieden aan duurzame initiatieven

 • Communiceren van duurzaamheid ‘Best Cases’ op Kennispark

 • Afstemming met commissie parkmanagement en mobiliteit t.a.v. duurzaamheid

Ga met ons aan de slag met…

 • Collectieve inkoop van energie

  Op zoek naar inkoopvoordeel door schaalvergroting.

 • Zonnepanelen op je dak

  Voorzie duurzaam in de energiebehoefte van jouw bedrijf door het toepassen van Zonnepanelen

 • Gescheiden afvalverwerking

  Opzetten van een gezamenlijk gescheiden afvalverwerking

 • Duurzame inrichting en onderhoud buitenruimte

 • Biodiversiteit vergroten

  Aanplanten van biodiverse bloemenmengels

 • Duurzame mobiliteit / deelvervoer

  Fietsmaatjes en mobiliteitsplan in samenwerking met de commissie mobiliteit.

 • BREEAM scan vastgoed

  Onderzoek de duurzaamheidsscore van het vastgoed en ontdek kansen.

 • Scan van Duurzaamheid

  Hoe duurzaam is jouw organisatie

Slagkrachten vergroten door samen te werken aan duurzaamheid

Aan de slag met duurzaamheid in jouw ondernemer en bij jouw vastgoed. Ga aan de slag met circulair bouwen, verduurzaam je pand en breng de mogelijkheden in kaart. Samen werken we aan een mooiere, duurzame omgeving op het Kennispark.

De commissie duurzaamheid heeft als doel om duurzame, circulaire initiatieven op het Kennispark te initiëren, bundelen, in een positief daglicht te zetten, mogelijkheden aan leden bekend te maken en zo samen te werken aan een beter en fijnere leef- en werkomgeving voor onze medewerkers, huurders en klanten.

Voor jou als lid van VONK zijn er tal van voordelen te behalen met een duurzaam gebouw, bedrijfspand en werkomgeving.

Panden op het Kennispark met zonnepanelen

Het icoontje in de map hiernaast staat voor de verschillende panden die voorzien zijn van zonnepanelen. 

Kom in beweging en werk samen

Samenwerken aan een duurzaam Kennispark kan met VONK. Neem contact op met één van de commissieleden om samen na te denken over jouw bijdrage aan aan duurzaam Kennispark.

Commissie Duurzaamheid

Dick Theisens
Symbol

Voorzitter

Geert Wubben
Pontus Heattreatment

Secretaris

Bert Velt

penningmeester

Ruud Mulder
Enschede Energie

Commissielid

Alfred Stobbelaar
Kennispark Twente

Commissielid

Ronald Reudink
Engineero

Commissielid