Gebiedstransformatie

Een groen, innovatief, fris en open Kennispark

Wij bouwen aan Kennispark als een veilige, innovatieve en professionele werkomgeving.

 • We willen een inspirerend, schoon en veilig terrein waar ondernemers zich graag willen vestigen

 • Werken aan de uitstraling van topwerklocatie Kennispark

 • Verbinden van gebouweigenaren, huurders, gebruikers met duurzame initiatieven

 • Kennispark Twente als werkplek en ontmoetingsplek voor medewerkers en klanten

 • Afstemming met commissie duurzaamheid en mobiliteit

Professioneel Parkmanagement op Kennispark

 • Veiligheid Kennispark

  Verlichting, cameratoezicht, beveiligingspartners

 • Post- en pakketservice

 • Gescheiden afvalverwerking

  Opzetten van een gezamenlijk gescheiden afvalverwerking

 • Duurzame inrichting en onderhoud buitenruimte

 • Collectieve inkoop van energie

  Op zoek naar inkoopvoordeel door schaalvergroting.

Slim samenwerken aan topwerklocatie Kennipsark

Een fijne werkomgeving vraagt om aandacht voor gebiedstransformatie. Door slim samen te werken op thema’s als parkmanagement, veiligheid en uitstraling op het Kennispark profiteren we allemaal van een top werklocatie.

Onze doelen als commissie gebiedstransformatie zijn het opzetten van professioneel parkmanagement voor het collectief inkopen van bijvoorbeeld energie, afvalverwerking en beveiliging om zo slim kosten te besparen en zaken met elkaar uit te lijnen.

Daarnaast bouwen we verder aan de uitstraling van topwerklocatie Kennispark door in te zetten op een groene, innovatieve, frisse werkomgeving en een gebied dat open en toegankelijk is voor zowel werknemers, werkgevers als klanten en bezoekers.

Kom in beweging en werk samen

Samenwerken aan een veilig, fijn en leefbaar Kennispark kan met VONK. Neem contact op met één van de commissieleden om samen na te denken over jouw bijdrage aan de gebiedstransformatie naar topwerklocatie Kennispark.

Commissie Gebiedstransformatie

Rudy Sesink
Eurofins | Maser

Voorzitter

Martine ter Veld
Sigmax Shared Services

Secretaris

Pieter Schut
KienhuisHoving advocaten en notarissen

Commissielid

Alfred Stobbelaar
Kennispark Twente

Commissielid