Bekijk de agenda

We hebben als VONK onze eigen events en trekken waar dit kan op met andere partijen die actief zijn op het Kennispark. Hier vind je de links naar hun eigen agenda’s.

Algemene Ledenvergadering 21 mei

Samen bouwen we VONK
Datum
21-05-2024
Tijdstip
12:00 uur
Locatie
Symbol – Palatijn 14 7521 PN Enschede

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 2 november 2023
4. Commissies
5. Presentatie samensmelting Kennispark Ondernemers en VONK
6. Vaststelling jaarcijfers VONK
7. Decharge bestuur
8. Status update ASR Next Twente
9. Rondvraag
10. Sluiting

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de ALV van VONK. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 21 mei vanaf 12:00 uur bij Symbol, Palatijn 14.

VONK jaarplanning activiteiten 2024

VONK staat voor transparantie. Graag willen we alle ondernemers en vastgoedeigenaren betrekken. We willen open en duidelijk uitleggen hoe de besluitvorming gaat. De gebiedsorganisatie biedt immers vele voordelen. Denk aan het netwerk en de regiodeal projecten. Ons doel is dat al onze leden tijdig hun stem kunnen laten horen, zodat we kunnen acteren op de wensen en behoefte van ondernemers en vastgoedeigenaren. We nodigen je van harte uit om deel te nemen.