Mobiliteit

Een bereikbaar Kennispark

Een bereikbaar Kennispark en aandacht voor mobiliteit voor een fijne werkomgeving

 • Inspireren en aanjagen van fietsen naar het werk

 • Auto’s van de straat betekent meer ruimte voor groen en ondernemen.

 • Comfortabel ‘last mile’ vervoer voor medewerkers

 • Communiceren van duurzaamheid ‘Best Cases’ op Kennispark

 • Veilige verbindingen voor wandelaars, fietsers en ander langzaam verkeer

Ga met ons aan de slag met…

 • Parkeren aan de rand van het kennipark

  Door het gezamenlijk parkeren aan de randen van Kennispark ontstaat er ruimte voor verdichting en vergroening. Parkeren op Twente Village is hier een belangrijk element van. We zijn in gesprek met gemeente en andere stakeholders om hier duidelijke afspraken over te maken, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en hier ook op kan acteren. Doel is om eind 2022 dit helder opgeschreven te hebben in een convenant of intentie, waarbij zowel ondernemers/ vastgoedeigenaren als gemeente zich committeren. Dit vanuit de gedachte: “Voor wat, hoort wat.”

 • Innovatiepad VONK Enschede

  Fiets stimulatie

  Fietsen is de sleutel in dit geheel. Het is duurzaam, voorkomt parkeerdruk en is goed voor de vitaliteit. Om dit optimaal te stimuleren pakken we dit gezamenlijk op, we zijn in gesprek met een aanbieder van lease fietsen, met extra collectieve voordelen voor VONK leden. Daarnaast denken we na over gezamenlijke fietsenstallingen en andere voorzieningen. Er zijn regiodeal middelen beschikbaar gesteld om parkmanagement op te zetten. Indien je ideeën hebt over gewenste dienstverlening, dan horen we dit graag.

 • Goede voorzieningen op deelmobiliteit

  Wij geloven dat deelmobiliteit een belangrijk element gaat innemen. Indien we verder van onze panden gaan parkeren, moet het laatste stuk van auto tot werkplek (de zogenoemde last-mile) zo comfortabel mogelijk afgelegd kunnen worden. Een plezierige groene veilige omgeving is hierbij cruciaal. Maar ook de wijze van vervoer. Hoe fijn zou het zijn dat eenieder de keuze heeft om te wandelen of om bij de parkeerplek een fiets of scooter te pakken, die je gewoon op een andere mobiliteitshub bij je pand achterlaat?

 • Goede bereikbaarheid

  Kennispark moet voor alle vormen van vervoer goed bereikbaar zijn. Vanzelfsprekend moet het logistiek voor de bedrijven op orde zijn. Maar er dient ook voldoende ruimte voor langzaam verkeer, zoals fietsen of wandelen, te zijn. Ondernemers en vastgoedeigenaren zijn hier zelf aan zet, indien het direct hun kavel aangaat. Je kunt deelnemen aan de Green Deal, waarbij je subsidie krijgt om kavel overschrijdend te vergroenen, waarbij je de mogelijkheid hebt om samen met gemeente een goede routing voor langzaam verkeer aan te leggen. De commissie duurzaamheid pakt waar nodig haar rol in de collectieve stem naar de gemeente rondom dit onderwerp. Weet ons te vinden, we worden gehoord!

Bereikbaarheid versterken door slimme inzet van ruimte en middelen

De commissie mobiliteit werkt aan de bereikbaarheid van Kennispark die past binnen de doelstelling om een groen innovatiecampus te worden. Hierbij hoort een integrale mobiliteitsoplossing. Parkeren aan de randen, goede voorzieningen voor de last mile, het stimuleren van de fiets en een goede infrastructuur voor langzaam verkeer.

Vanuit de maatschappij en dus ook vanuit onze werknemers is deze behoefte er. Dit geeft immers ruimte voor een fijne groene werkomgeving. Cruciaal voor het aantrekken en behouden van talent. Wij als commissie werken er hard aan om zaken voor elkaar te krijgen. Dus van beleidskader naar concrete uitvoer. Trekken en duwen, vanuit het gezamenlijk belang!

Kom in beweging en werk samen

Samenwerken aan mobiliteit en bereikbaarheid op het  Kennispark kan met VONK. Neem contact op met één van de commissieleden om samen na te denken over jouw bijdrage aan bereikbaarheid en mobiliteit op het Kennispark Twente.

Commissie Mobiliteit

Bianca Screever
Demcon

Voorzitter

Erwin Bomert
LioniX International

Commissielid

Jelle Klein Teeselink
HoSt Bioenergy

Commissielid

Sylvia Vreeling
Sigmax

Commissielid

Patrick Duwel
KeyPoint

Commissielid