Auteur: comyoo

Terugblik ALV

Afgelopen dinsdag 21 mei vond de ALV plaats. Dit jaar waren we te gast bij Symbol.

De ALV werd afgetrapt met een goede lunch: heerlijke broodjes van Broodbode. Daarna was het tijd om de inhoudelijke vergadering te starten. Vanuit de commissies werd het laatste nieuws gedeeld en vooruit gekeken naar de toekomst.

Een belangrijk moment tijdens de ALV was de ondertekening van het convenant Veilig Ondernemen, naar aanleiding van het verkrijgen van het KVO certificaat.

 

 

 

 

 

Na het officiële deel van de ALV was er tijd om bij te praten met aanwezigen en nieuwe verbindingen te leggen. We kijken terug op een geslaagde ALV.

Aanmelden: Natuuratelier 23 mei

Op donderdag 23 mei organiseren we onder leiding van de provincie Overijssel een Natuuratelier. Ondernemers, geïnteresseerde medewerkers, vastgoedeigenaren, UT, gemeente en jong talent kunnen onder leiding van een landschapsarchitect aan de slag. Tijdens deze werksessie doen we inspiratie op, delen we kennis en gaan we samen actief aan het werk om ideeën te vertalen naar concrete ontwerpen, die direct toe te passen zijn op Kennispark. Ook kijken we gezamenlijk voor welke ontwerpen we een eventuele financieringskans (subsidie) zien.

Heb jij ideeën en wensen rond biodiversiteit, vergroening of parkeren op Kennispark? Dan hopen we dat je erbij bent en met ons meedenkt! Deelname aan de sessie is gratis. Na de sessie heb je ongetwijfeld genoeg inspiratie om aan de slag te gaan met de ruimte op en rond je bedrijfsperceel. Zo kun je alleen of samen met je buurman je steentje bijdragen om Kennispark groener, aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.

Datum: 23 mei 2024
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Locatie: Demcon Headquarters – Institutenweg 40

Wil je deelnemen aan het Natuuratelier, stuur dan een e-mail naar alfred@kennispark.nl

Lunchwandelroutes Kennispark

De eerste routepijlen voor onze acht verschillende lunchwandelroutes zijn in opdracht van VONK geplaatst. Dit vond afgelopen vrijdag 19 april plaats (zie foto voor de eerste pijl) door Routenetwerken Twente. Nadat de door routenetwerken uitgezette routes waren nagelopen door onder meer werknemers van VONK-lid E-Care (fietsondernemer van het jaar), zijn de laatste aanpassingen gedaan en de acht routes definitief vastgesteld. De komende weken worden de resterende routepijlen geplaatst en allemaal voorzien van een sticker met een wandelend botterhammetje, zodat je deze routes kunt onderscheiden van de langere routes die ons terrein ook al doorkruisen. Door “onze” bordjes te volgen, weet je dat je binnen 20 tot 40 minuten weer terug bent op de plek waar je begonnen bent. Ideaal voor een lunchwandeling dus.

Lunchwandelroutes op Kennispark

De goede samenwerking met Universiteit Twente heeft ervoor gezorgd dat we vanaf de “Slimme Verbinding” vanaf de Institutenweg via een vers aangelegd bospad op de Campus kunnen komen waar enkele van onze routes voortgezet worden. Naast deze inspanning van de UT hebben gelden uit de Regiodeal Twente er mede voor gezorgd dat we dit project op konden starten.

Bekijk de routes hier

 

Help mee: Woonbaanintentie SHE

De Woonbaan is een initiatief binnen de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE) dat zich richt op het snijvlak van werken en wonen. Het (oplopende) tekort aan personeel/talent en de krapte op de woningmarkt zijn concrete aanleidingen om te inventariseren of het mogelijk is een coalitie van werkgevers te smeden die deze opgaves gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.

Context bij SHE

De gemeenten Hengelo en Enschede hebben de handen ineengeslagen en trekken samen op in de ontwikkeling van de grootste spoorzone van Nederland, de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE). SHE is hét kloppend hart van Twente en de Euregio en vormt de ruggengraat van het stedelijke gebied tussen beide steden. SHE is veel meer dan een spoorzone. Het is een samensmelting van drie stationsgebieden in twee gemeenten tot één levendig stadsdistrict. Binnen deze internationale top-technologische regio wonen nu al ruim 240.000 mensen (5e stad van NL) en heeft het potentieel om te groeien tot dé nieuwe kennismetropool van het land. Met de beoogde schaalsprong van SHE liggen er goede kansen een nieuw soort woon/leefmilieu te ontwikkelen dat het talent van vandaag en morgen kan aanspreken en binden aan SHE, de regio Twente, en aan u als werkgever.

Wat is het idee van de Woonbaan?

Met de Woonbaan trachten we werkgevers in staat te stellen om naast een vacature ook een woning aan te bieden. Hiermee wordt opvolging gegeven aan één van de strategische opgaven van SHE: het vasthouden én aantrekken van talent. Dit initiatief starten wij in goede samenwerking met onder andere het World Trade Center Twente (‘Happy to be in Twente’), gebiedsorganisatie Kennispark VONK (Talent Center Twente) en Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede + Hengelo, PSOE(H). Met deze Woonbaan wil SHE de verbindende factor zijn tussen bestaande initiatieven.

Wie is een potentiële ‘Woonbaner’?

Kansrijke doelgroepen voor de Woonbaan zijn de starter en de kennismigrant. De Woonbaan kan voorzien in doorstroming van studentenkamer op de campus naar éénpersoonsappartement in combinatie met een baan bij één van de aangesloten organisaties. Daarnaast richt de Woonbaan zich op de (regionale, nationale of internationale) kennismigrant en kan de Woonbaan voorzien in een soepele ‘onboarding’ in Twente. Daarmee biedt de Woonbaan naast een baan en woning, ook een (sociaal) netwerk voor ‘nieuwkomers’. Er zijn talrijke vormen van de Woonbaan denkbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wooncommunity, een woonconcept met specifiek thema of wellicht is er juist veel behoefte aan voorzieningen die de nieuwkomers aan elkaar verbindt.

Woonbaan intentie

Via deze link komt u bij het vraagformulier/Woonbaanintentie. Het duurt 5-10 minuten om het formulier in te vullen, zou u dit voor 29-04-2024 willen invullen? Alvast bedankt!

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de woonbaan intentie beoogt het kwartiermakersteam van SHE een vertaling maken naar potentiële investeerders en geschikte Woonbaan-locaties binnen SHE. Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft kunt u contact opnemen met de kwartiermakers van SHE via she@enschede.nl.

Exclusieve actie voor VONK-leden: Gratis fietsbeugels beschikbaar

Kennispark wordt steeds duurzamer. Ook als het gaat om mobiliteit. We zien dat steeds meer werknemers op de fiets naar het werk komen en dat werkgevers dit faciliteren door (fiscaal) aantrekkelijke fietsen aan te bieden en goede, afgesloten stallingen te realiseren. In steeds meer panden worden zelfs kleedkamers en douches aangelegd, zodat iedereen fris aan de werkdag kan beginnen.

Onze bezoekers komen gelukkig ook steeds vaker op de fiets… maar waar laten zij hun fiets? Helaas is er bij veel panden nog geen stallingsruimte voor bezoekers die hun fietsen bij de hoofdingang kunnen neerzetten. We willen een gastvrij park zijn en onze fietsende bezoekers met open armen ontvangen. Daarom is er nu – speciaal voor de leden van VONK – een unieke actie: gratis fietsbeugels bij de ingang van je pand!

Wij kunnen de ondernemers en vastgoedeigenaren op Kennispark dankzij de Regio Deal subsidie een aantal fietsbeugels per pand aanbieden. De beugels worden geleverd én geplaatst. Het enige wat wij aan jou vragen is het beschikbaar stellen van ruimte in de buurt van de hoofdingang. Per fietsbeugel gaat het dan om ongeveer 1 bij 2 meter. Wil je graag twee beugels laten plaatsen, dan stel je dus 2 bij 2 meter grond beschikbaar.

Wil jij gebruikmaken van deze actie? Neem dan contact op met Alfred Stobbelaar – Neem contact op!

Flinke besparingen door extra zonnepanelen bij Movella

ENSCHEDE – Bij Movella zijn in 2022 extra zonnepanelen geïnstalleerd. Het ging destijds om een toevoeging van 60 panelen. Het is tijd om te kijken naar de resultaten tot nu toe.

“De zonnepanelen helpen om energie te besparen. Dat is onze drijfveer, je wilt als bedrijf je steentje bijdragen”, geeft Jeroen Weijts, Director Operations bij Movella, aan. De zonnepanelen hebben niet alleen een positieve impact op het milieu. Ook op de energierekening is veel geld bespaard. “Het is een besparing van zo’n 5000 euro per jaar.”

In het verleden ondernam Movella ook al stappen op het gebied van duurzame stroom. Het bedrijf gebruikt groene stroom. Alle verlichting is vervangen voor nieuwe ledverlichting en daarnaast wordt in de nieuwe vleugel van het gebouw geen gas meer gebruikt. Ook zijn er bewegingsmelders en tijdklokken geïnstalleerd om zo duurzaam mogelijk met de energie om te gaan.

In de toekomst wil het bedrijf investeren in een nieuw klimaatsysteem in het oude gedeelte van het pand. Daarmee kan Movella haar gasverbruik steeds verder beperken. “Verder is het met name bewustwording bij personeel en bij het ontwikkelen van nieuwe producten”, aldus Jeroen Weijts.

Ook duurzaam ondernemen?
Movella is als VONK-lid samen met andere ondernemers steeds op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. Wil jij met jouw bedrijf ook een duurzame stap zetten op Kennispark? Neem dan contact op met duurzaamheid@vonkenschede.nl

Bespaar op je verzekering dankzij Keurmerk Veilig Ondernemen

ENSCHEDE – Op initiatief van VONK werd op dinsdag 14 november het KVO-team stevig aan de tand gevoeld door de auditor van het KIWA. Zijn de plannen voor het verbeteren van de veiligheid op het Kennispark wel slim genoeg? En zit het wel goed met de samenwerking tussen de politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers?

Het antwoord op die vragen was een duidelijke ja! Na afronding van de laatste formaliteiten is het certificaat binnen. Het certificaat is beschikbaar voor de leden van VONK én dankzij de handreiking van VONK ook voor leden van Kennispark Ondernemers en het certificaat kan hier worden gedownload. Het verkrijgen van het certificaat is een mooi resultaat van de samenwerking tussen VONK, Kennispark Ondernemers, Parkmanager Mark van Mast, politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers.

Het verkrijgen van het certificaat is een mooie basis voor bijvoorbeeld het opzetten van de collectieve beveiliging en misschien wel cameratoezicht in de toekomst. En het startpunt van een onderzoek naar de verkeersveiligheid op ons park. Een van de voordelen van het keurmerk is dat enkele verzekeraars korting geven aan aangesloten leden van VONK en Kennispark Ondernemers. Zo geeft bijvoorbeeld Interpolis standaard 10% korting.

Het belangrijkste is dat we door de samenwerking toewerken naar een veiliger Kennispark. Het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen is daarin een belangrijke stap. De commissie Gebiedstransformatie van VONK blijft zich in de toekomst inzetten voor een veilige en werkbare bedrijfsomgeving.

Meer weten over dit keurmerk? Bekijk deze site!

Vragen? Mark van Mast – parkmanager@vonkenschede.nl – helpt je verder.

KVO Certificaat Kennispark Enschede downloaden

Symbol gebruikt lokaal opgewekte stroom dankzij zonnepanelen

ENSCHEDE – Op de gebouwen van Symbol in Enschede en Amersfoort zijn sinds april 2023 in totaal 122 zonnepanelen geplaatst. Dankzij de panelen kan Symbol haar energie deels zelf opwekken. Dit is een mooie stap in de verduurzaming van het energiegebruik. 

De specialist in Leantransformaties wil bijdragen aan het gebruik van groene energie. Daarom heeft het bedrijf zonnepanelen laten installeren. De drijfveer om deze stap te zetten is helder. “De wens was al langere tijd om een groot gedeelte van onze energiebehoefte zelf op te wekken middels zonnepanelen. Toen in 2022 de energiecrisis ontstond, hebben we ook het initiatief genomen om hier invulling aan te geven”, aldus Dick Theisens, directeur van Symbol. 

Theisens geeft aan dat het bedrijf eerder ook al stappen ondernam om te verduurzamen. “Beide kantoren hebben geen gasaansluiting. In Enschede hebben we in 2013 nieuwbouw gerealiseerd en toen al aangegeven dat we geen gasaansluiting wilden hebben. Ons kantoor in Amersfoort stamt uit 1978 en alle apparatuur was verouderd. Toen we het kantoor aankochten in 2018 hebben we het volledig gerenoveerd.” Daarnaast is de verlichting grotendeels LED en zijn de kantoren voorzien van warmtewisselaars.

De verwarming en verlichting zijn de grootste verbruikers van energie. Symbol is nog niet 100% zelfvoorzienend op het gebied van energie. Daarom wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn in het verder verduurzamen. Bijvoorbeeld door de parkeerplaats te overdekken en te voorzien van zonnepanelen. 

Plaatsing zonnepanelen Symbol Enschede

Ook duurzaam ondernemen?
Symbol is als VONK-lid samen met andere ondernemers steeds op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. Wil jij met jouw bedrijf ook een duurzame stap zetten op Kennispark? Neem dan contact op met duurzaamheid@vonkenschede.nl

Kom in contact met jong talent

Heb jij een uitdaging op het gebied van duurzaamheid? Zoek je jong talent? Dan is dit je kans! Meld je aan voor Meet the Talents.

Tijdens dit evenement kunnen bedrijven uitdagingen op het gebied van duurzaamheid voorleggen aan studenten. De studenten kunnen in het komende studiejaar, dat na de zomer begint, via stage- of afstudeeropdrachten met deze uitdagingen aan de slag. Op dit moment hebben zich al een groot aantal studenten aangemeld!

Dit evenement is voor bedrijven op Kennispark een laagdrempelige manier om met goed opgeleid jong talent in contact te komen en mooie connecties te creëren. 

Ondernemers zijn uitgenodigd om deel te nemen op 27 maart aanstaande, op een van de volgende momenten:

 • 10:30 uur bij de UT in het Design Lab (Engelstalig)
 • 14:00 uur bij Saxion in het Hoofdgebouw (Nederlandstalig)

Aanmelden kan via onderstaande link:

https://forms.office.com/e/112PBY8EVq

 

Pontus Heattreatment zet nieuwe stap in duurzame energie met 220 zonnepanelen

ENSCHEDE – Pontus Heattreatment is gestart met het gebruik maken van zonnepanelen. De specialist op het gebied van complexe warmtebehandelingen zet daarmee een volgende stap in het gebruik van duurzame energie. Met de zonnepanelen kan nu al 90.000 kWh aan duurzame elektriciteit worden opgewekt. Eerder verving het bedrijf haar verlichting al voor nieuwe ledverlichting. 

Bij Pontus worden speciale ovens gebruikt om producten voor onder andere de vliegtuigindustrie te harden. Deze ovens worden dagelijks gebruikt, waarbij de productie 24/7 doorgaat. Er wordt gewerkt met hoge temperaturen tot wel 1250 graden. Dit vereist veel energie in korte tijd en daarom hecht Pontus veel waarde aan het gebruik van duurzame energie. Door de energie lokaal en duurzaam op te wekken kan het bedrijf haar verbruik zo groen mogelijk houden. Eerder nam Pontus al de stap om elektriciteit rechtstreeks te laten leveren door Enschede Energie.

De warmtebehandelingenspecialist houdt de marktontwikkelingen nauw in de gaten. “In de toekomst kunnen we ons energieverbruik nog beter afstemmen op het aanbod in de markt, waardoor we meer en meer duurzaam opgewekte lokale stroom kunnen inzetten in onze processen”, aldus Geert Wubben, directeur van Pontus. “Per 1 maart kopen we naast de zonnestroom van Enschede Energie ook windenergie van Windunie in via het local2local principe. We verwachten daardoor 60% van ons verbruik duurzaam en lokaal in te kopen.”

Ook duurzaam ondernemen?
Pontus is als VONK-lid samen met andere ondernemers steeds op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen. Wil jij met jouw bedrijf ook een duurzame stap zetten op Kennispark? Neem dan contact op met duurzaamheid@vonkenschede.nl

 

Twee innovatieve AED’s op zonnestroom geplaatst door VONK

Op twee plekken op het Kennispark zijn woensdag 13 december AED zuilen geplaatst. Daarmee hebben we een dekkend netwerk van AED’s die ook buiten kantooruren beschikbaar zijn, samen met de AED’s bij het station en de Institutenweg 20-30. Het past natuurlijk bij ons hoogwaardige park dat deze zuilen uniek zijn in Nederland. Het zijn de eerste “standalone” zuilen voor AED’s in ons land. De stroom komt van geïntegreerde zonnepanelen zodat er geen aparte stroomaansluiting nodig is om de kast op de juiste temperatuur te houden. Verder wordt door een zender een signaal gegeven als de AED-kast geopend is geweest zodat we ook weten wanneer deze gebruikt is en dus onderhoud nodig heeft. De AED’s worden aangemeld bij Harstslag.nu zodat opgeleide mensen uit de buurt per SMS worden opgeroepen naar deze AED’s te gaan in geval van een calamiteit. De AED-zuilen die deels worden gefinancierd vanuit Regiodeal gelden, zijn onderdeel van de gebiedstransformatie die door een aparte commissie binnen VONK begeleid wordt. Voorzitter Rudy Sesink van deze commissie geeft aan dat dit een verdere stap is richting een veilig en leefbaar Kennispark.

Heeft u zelf ook een AED in of rond uw bedrijf? Meld deze dan aan via Hartslag.nu. Dat kan levens redden!

Locaties van alle 24/7 beschikbare AED’s na plaatsing van de standalone is te zien in bovenstaande afbeelding.

 

Institutenweg transformeert tot parkachtig gebied tussen panden

Al een tijdje in de planning, maar nu is de schop in de grond. Dura Vermeer is in opdracht van gemeente en pandeigenaren langs de institutenweg begonnen met de werkzaamheden om de straat, het asfalt en alle tegels weg te halen en er een prachtig parkachtig gebeid van te maken, waar werknemers kunnen verblijven, ontmoeten en wandelen tussen de panden. Een echte upgrade van het Kennispark als voorbeeld van hoe de rest van het park naar de toekomst toe kan ontwikkelen.

Vanuit de gemeente werden omwonenden op de hoogte gebracht middels een schrijven: Op 16 januari 2024 is gestart met herinrichting van de Institutenweg op Kennispark. Gedurende een periode van circa vier maanden wordt gewerkt aan de herinrichting van het openbare gebied waarbij de weg veiliger, fraaier en groener wordt.

PLANNING

Tijdens de werkzaamheden zijn de bedrijven aan de Institutenweg gewoon bereikbaar. Voor een aantal bedrijven zal het parkeren tijdelijk aangepast worden, maar hierover worden de betreffende bedrijven tijdig geïnformeerd. Ook worden de bussen tijdens thuiswedstrijden van FC Twente elders geparkeerd.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dura Vermeer start op dinsdag 16 januari 2024 aan fase 1, de rijbaan tussen de gebouwen van Demcon en NX Filtration – Eshuis. Zie het onderstaande overzicht voor de volledige planning en fasering. De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond op vrijdag 3 mei 2024.

Let op: de planning van fase 1 en 2 is eind februari iets aangepast ten opzichte van de eerder geplaatste planning. Door de vele regen in de afgelopen periode is er vertraging opgelopen met de betrating.

BEREIKBAARHEID

VRAGEN

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jochem van Tongeren via j.v.tongeren@duravermeer.nl.

De gemeente Enschede doet hun uiterste best om de overlast, als gevolg van de werkzaamheden, zoveel mogelijk te beperken.

Bertyl Lankhaar waarnemend directeur Kennispark Twente.

Per 11 december 2023 zal Bertyl Lankhaar, thans woordvoerder College van Bestuur en communicatieadviseur bij de Universiteit Twente, als waarnemend directeur aan de slag gaan bij Kennispark Twente. Haar benoeming geldt vooralsnog voor een half jaar. De Raad van Toezicht van Kennispark kiest op dit moment voor een tijdelijke invulling van de functie om de continuïteit bij Kennispark te waarborgen na het vertrek van Marike Bezema per 1 januari 2024. Bertyl zal haar tijdelijke functie als waarnemend directeur combineren met haar rol als communicatieadviseur bij de Universiteit Twente.

Bertyl Lankhaar acting director of Kennispark Twente

As of 11 December 2023, Bertyl Lankhaar, currently spokesperson for the Executive Board and communications advisor at the University of Twente, will start working as acting director at Kennispark Twente. Her appointment is currently valid for six months. For the time being, the Supervisory Board of Kennispark has opted for a temporary filling of the position in order to guarantee continuity at Kennispark, after Marike Bezema will step down in this position on 1 January 2024. Bertyl will combine her temporary position as acting director with her role as communications advisor at the University of Twente.

Twee collectieve AED’s 24/7 bereikbaar

Op twee plekken op het Kennispark worden woensdag 13 december AED zuilen geplaatst. Daarmee hebben we een dekkend netwerk van AED’s die ook buiten kantooruren beschikbaar zijn, samen met de AED’s bij het station en de Institutenweg 20-30. Het past natuurlijk bij ons hoogwaardige park dat deze zuilen uniek zijn in Nederland. Het zijn de eerste “standalone” zuilen voor AED’s in ons land. De stroom komt van geïntegreerde zonnepanelen zodat er geen aparte stroomaansluiting nodig is om de kast op de juiste temperatuur te houden. Verder wordt door een zender een signaal gegeven als de AED-kast geopend is geweest zodat we ook weten wanneer deze gebruikt is en dus onderhoud nodig heeft. De AED’s worden aangemeld bij Harstslag.nu zodat opgeleide mensen uit de buurt per SMS worden opgeroepen naar deze AED’s te gaan in geval van een calamiteit.

Heeft u zelf ook een AED in of rond uw bedrijf? Meld deze dan aan via Hartslag.nu. Dat kan levens redden!

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Dinsdag 14 november werd ons KVO-team stevig aan de tand gevoeld door de auditor van het KIWA. Waren onze plannen voor het verbeteren van de veiligheid op het kennispark wel slim genoeg? Zit het wel goed met de samenwerking tussen de politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers? Ja dus, volgens de auditor. Nog even enkele formaliteiten en dan krijgen we ons felbegeerde certificaat.

Dit is een mooie basis voor bijvoorbeeld het opzetten van de collectieve beveiliging en misschien wel cameratoezicht in de toekomst. En het startpunt van een onderzoek naar de verkeersveiligheid op ons park. Want daarover kwamen veel opmerkingen uit de KVO-enquête die we onder onze leden hielden. Aardige bijkomstigheid van het keurmerk is dat enkele verzekeraars korting geven op de schade / brandverzekering van aangesloten leden van VONK en Kennispark Ondernemers. Interpolis geeft standaard 10% korting maar andere verzekeraars volgen soms als het certificaat wordt overhandigd. Zodra we het certificaat hebben, sturen we het dan ook naar alle leden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we door de samenwerking toewerken naar een veiliger Kennispark. Een voorwaarde voor een toekomstbestendig park.

Collectieve Beveiliging

Na de enquête voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben we inzichtelijk welke beveiligers er werkzaam zijn voor bedrijven op het Kennispark. Op basis daarvan gaan we in gesprek met drie regionale beveiligingsbedrijven. We dagen ze uit om met slimme concepten te komen waarmee we toe kunnen groeien naar een hecht collectief van bedrijven. Het is namelijk nodig om de gelederen te sluiten voor de meest effectieve beveiliging van ons park en onze leden. Bij voorkeur op termijn met slimme technieken want dat zou juist bij ons hoogwaardige technologiepark passen. Maar daarvoor is een gezonde exploitatie nodig waarbij zoveel mogelijk bedrijven aansluiten. We hopen in de eerste maanden van 2024 met een concreet voorstel te kunnen komen richting onze leden.

Lunchwandelroutes getest door werknemers

Lunchwandelroutes getest door werknemers en klaar voor bewegwijzering

De “fietsonderneming van het jaar” (onlangs uitgeroepen door Overijssel Onderweg) is ook een topper als het gaat om wandelen. Ons lid Ecare is er met groepen medewerkers op uitgetrokken om vier van de aanstaande lunchwandelroutes van VONK na te lopen om te kijken of ze voldoende begaanbaar zijn in dit natte seizoen en eventuele verbetersuggesties te doen. De parkmanager van VONK en de projectmanager van het Kennispark hebben nog vier routes vanuit het Oostelijke deel van het Kennispark gelopen. Hiermee heeft de Stichting Routenetwerken Twente voldoende input ontvangen om de routes definitief te maken en de komende maanden te voorzien van de officiële bewegwijzering. Daarna is goed te zien welke routes binnen een half uur af te ronden zijn zodat ze uitermate geschikt zijn als lunchwandeling. Wij kunnen vast verklappen dat er enkele verrassende routes tussen zitten. Als de routes bewegwijzerd zijn, buigt het parkmanagement van VONK zich over eventuele faciliteiten die de routes versterken. Zoals bankjes, prullenbakken, beweegtoestellen en dergelijke. Heeft u daar een leuk idee voor, meld dat dan even bij onze parkmanager via parkmanager@vonkenschede.nl.

De bovenstaande plattegrond is één van de acht lunchwandelroutes.

Tijdlijn Gebiedstransformatie

We kunnen ons voorstellen dat het wenselijk is om iets meer beeld te hebben van waar we mee bezig zijn. Er gebeurt van alles rondom de gebiedstransformatie alleen het is nog niet allemaal zichtbaar. De commissie gebiedstransformatie is bezig met diverse onderdelen om het gebied mooier, toegankelijker en veiliger te maken. De acties in de tijdlijn in de afbeelding hierboven en in de tekst hieronder staan in de planning om uit te gaan voeren.

Tijdlijn Gebiedstransformatie 2023-2024

November 2023

 • Audit Keurmerk Veilig Ondernemen

December

 • Plaatsing 2 stand-alone AED’s
 • plaatsing verwijsbordjes lunchwandelroutes
 • Keuze afvalinzamelaar evt. samen met de UT

Januari 2024

 • Keuze beveiligingsbedrijf

Februari

 • Alle lunchwandelroutes bewegwijzerd
 • Eerste entreemarkering plaatsen bij bedrijven

Maart

 • Toevoeging beweegtoestellen en andere faciliteiten aan wandelroutes
 • Stroomhuisjes en dergelijke voorzien van huisstijl Kennispark

Juni

 • Plaatsing camera’s toegangswegen Kennispark (deel bedrijvenpark)

Ecare als een regionale winnaar van de Zo Werkt Het Award 2023

In november zijn de drie beste fietswerkgevers bekend gemaakt. Fietsend van en naar het werk gaan heeft vele voordelen. Het is niet alleen gezond, maar ook duurzaam en heel makkelijk door alle fietsfaciliteiten en -regelingen die veel werkgevers tegenwoordig te bieden hebben. Om deze werkgevers en hun fietsvriendelijke inspanningen te belonen, heeft Zo Werkt Het dit jaar de award voor de beste Fietswerkgever van Nederland uitgereikt. Uit iedere regio heeft de jury inspirerende en bijzondere nominaties gekregen en de regionale en landelijke winnaars gekozen.

Ecare is één van de drie regionale winnaars in Overijssel

Ecare is uit onze regio verkozen tot één van de drie regionale winnaars. We zijn er trots op dat Ecare zich op het Kennispark Twente bevindt en hiermee een inspirerend voorbeeld is. Gefeliciteerd Ecare met jullie winst.

Ecare is de winnaar in de categorie 50-200 medewerkers. Het bedrijf maakt slimme software voor de zorg, en probeert net zo goed voor hun eigen medewerkers te zorgen. Medewerkers kunnen fiscaal aantrekkelijk een fiets aanschaffen en krijgen een kilometervergoeding voor de fiets. Ook is er in het pand van Ecare een douche- en kleedruimte aanwezig. Recent is Ecare zelfs gestart met een pilot voor een 4-daagse werkweek om de werk-privé balans te verbeteren waarbij er o.a. meer ruimte is ontstaan om te gaan bewegen. Dat de inzet heeft gewerkt is duidelijk: Het aantal fietsers binnen het bedrijf is de laatste jaren zoveel toegenomen dat er extra fietsenstallingen zijn geplaatst.

Wat is de Zo Werkt Het Award?

Voor de Zo Werkt Het Award wordt jaarlijks naar werkgevers gezocht die uitblinken binnen een bepaald thema. In de eerste editie ging de zoektocht uit naar de beste Thuiswerkgever en afgelopen jaar zetten ze de beste Hybride Werkgever in het zonnetje. Dit jaar waren ze op zoek naar de beste Fietswerkgever van Nederland!

Hoe je werknemers kunt stimuleren gezond zakelijk te reizen

Steeds meer werkgevers stimuleren fietsen als een goede manier om zowel duurzaam als gezond naar het werk en zakelijke afspraken te reizen. Laat jouw medewerkers ook profiteren van de talloze fietsvoordelen! Wil je hier meer over lezen? Kijk dan eens op de site van Zo werkt het.

 

VONK ALV 2 november met Wethouder Jeroen Diepemaat over Spoorzone Hengelo Enschede

Op de ALV van 2 november komt Jeroen Diepemaat, wethouder van de Gemeente Enschede, ons bijpraten over het project SHE, Spoorzone Hengelo Enschede, het gebied dat de economische motor van Twente is met natuurlijk Kennispark als mooi middelpunt.

Je bent van harte welkom bij de vergadering door je aan te melden: https://www.vonkenschede.nl/jaarplanning/#agenda

Verder staan de thema’s Talent, Gebiedstransformatie / Parkmanagement en Duurzaamheid op het programma en praten we je bij over de laatste ontwikkelingen vanuit het bestuur van VONK.

De Slimme Verbinding succesvol geopend met een lunchwandeling door VONK ondernemers en vastgoedeigenaren

De Slimme Verbinding succesvol geopend met een lunchwandeling door VONK ondernemers en vastgoedeigenaren. 

Op 7 september is de Slimme Verbinding officieel geopend. Door middel van verschillende VONK ondernemers en vastgoedeigenaren hebben ondernemers kennisgemaakt met de slimme oversteek. Deze oversteek verbindt het Kennispark en Universiteit Twente om de afstand tussen bedrijven en de campus letterlijk en figuurlijk te verkleinen. 

Om 12.00 vond de lunchwandeling plaats waar we met heel wat geïnteresseerden over de Slimme Verbinding, die van de Institutenweg over de Hengelosestraat naar de campus van Universiteit Twente, liepen. Tijdens de wandeling hebben diverse VONK ondernemers en vastgoedeigenaren onder genot van een sapje en broodje verteld over de ontwikkelingen rondom de Slimme Verbinding en thema’s zoals Talent, Duurzaamheid, Gebiedstransformatie en Mobiliteit. 

Ons rondje liep langs de volgende stops:

 1. Start lunchwandeling bij De Broodbode: welkom door VONK door Bianca
 2. Symbol: Dick Theisens voorzitter commissie Duurzaamheid over de ontwikkelingen
 3. Slimme Verbinding: Marike Bezema over de functionele en symbolische achtergrond van de Slimme Verbinding
 4. Talent Center Twente: Maarten Kuper over de plannen en initiatieven van de Talent Commissie, met het Talent Center Twente als belangrijk onderdeel
 5. Universiteit Twente: André de Brouwer over de plannen voor het ‘Markepad’ zodat er een nog meer aantrekkelijke verbinding ontstaat
 6. Gebiedstransformatie: Rudy Sesink als voorzitter van de commissie Gebiedstransformatie over de ontwikkelingen
 7. Future Factory: Alfred Stobbelaar over de Future Factory als een van de voorbeelden hoe de slimme verbinding tussen talent en ondernemers tot stand kan komen

Met een mooie opkomst van 46 deelnemers en een heerlijk zonnetje, kan worden geconcludeerd dat de lunchwandeling een groot succes was. Dit was te merken aan de betrokkenheid en interesse bij alle aanwezigen. 

Via deze weg willen wij alle VONK ondernemers en vastgoedeigenaren bedanken die tijdens deze middag hebben gesproken en zich in hebben gezet voor deze interessante en informatieve lunchwandeling.

Lees verder

Dankzij 76 zonnepanelen kan De Visionair zichzelf en 5 huurders van stroom voorzien

Kennispark Twente is aan het verduurzamen. In het hart van Kennispark Twente staat het kantoor van adviesbureau voor ondernemers, accountancy en belastingadvies De Visionair. Het pand is al sinds 2018 in het bezit van De Visionair. In april 2019 zijn de daken voorzien van zonnepanelen. 

Met 76 zonnepanelen op het dak, wekken ze maar liefst 18.000 kWh per jaar op, waardoor het pand bijna volledig zelfvoorzienend is wat betreft energiebehoefte. Deze milieuvriendelijke aanpak heeft niet alleen bijgedragen aan een schonere omgeving, maar heeft ook geleid tot voordelen voor hun huurders. De lagere energiekosten heeft het kantoor in staat gesteld om de huurprijzen redelijk te houden. 

Een belangrijke stap was de beslissing om in 2019 deels over te stappen van gas naar elektriciteit voor het koelen én verwarmen van de kantoorruimtes. Deze transitie werd mogelijk door de installatie van energiezuinige airconditioning systemen. Hiermee verminderden ze niet alleen hun CO2-uitstoot, maar creëerden ze ook een comfortabelere werkomgeving voor hun medewerkers en klanten.

Gerco kijkt met enthousiasme naar de toekomst. Een van de wensen was om het pand te verrijken met een warmtepomp. Dit is ondertussen in de maand september gebeurd. Een warmtepomp is beter voor het klimaat en bespaart geld op de energierekening. Verder heeft hij de ambitie om de parkeerplaatsen te overkappen met zonnepanelen zodat iedereen duurzaam naar het werk kan. 

Door samen te werken rondom de inkoop van duurzame oplossingen wordt verduurzamen van vastgoed steeds aantrekkelijker voor iedereen. 

Wil je ook verduurzamen, maar weet je als pandeigenaar nog niet hoe je dat moet aanpakken. We denken graag met je mee. Stuur een e-mail naar duurzaamheid@vonkenschede.nl 

Opening slimme verbinding & lunchwandeling 7 september

Om de afstand tussen bedrijven en de campus van Universiteit Twente te verkleinen is de ‘Slimme Verbinding’ ontstaan. Deze slimme oversteek verbindt Kennispark letterlijk en figuurlijk met Universiteit Twente. Naast de verbinding tussen de Universiteit en het Kennispark is het aantal rijstoken teruggebracht van 2×2 naar 2×1, waardoor er een veilige oversteek ontstaat.  Duurzaamheid en biodiversiteit staat centraal in dit project. Momenteel is de oversteek grotendeels afgerond en is deze al veilig te gebruiken door fietsers en voetgangers. Daarom openen we deze met VONK ondernemers en vastgoedeigenaren tijdens een lunchwandeling op 7 september 2023.

Slimme verbinding 

De Slimme Verbinding is onderdeel van het Innovatiepad. De oversteek loopt vanuit de Institutenweg over de Hengelosestraat door naar de campus van Universiteit Twente. Projectmanager Alfred Stobbelaar: ‘Het is een brede, pleinachtige oversteek, waar ook de bushalte is. Daaromheen komen in de nabije toekomst vergaderruimtes, om te stimuleren dat mensen vanuit de UT en het Business & Science Park elkaar ontmoeten.’

Lunchwandeling 

Om de Slimme Verbinding te openen, nodigen wij jullie uit om samen met andere ondernemers de nieuwe oversteek officieel in gebruik te nemen. We nemen jullie graag mee op de VONK lunchwandeling inclusief een lekker broodje. Deze wandeling vindt plaats op 7 september om 12.00 uur en start bij de Broodbode op het Kennispark. De verwachting is dat we rond 14.00 uur klaar zijn. Tijdens de wandeling zullen de verschillende VONK commissies een praatje houden over de ontwikkelingen binnen thema’s Talent, Duurzaamheid, Gebiedstransformatie en Mobiliteit. We hopen jullie te zien tijdens deze lunchwandeling! Aanmelden verplicht vanwege het bestellen van de lunch.

Aanmelden Lunchwandeling (uiterlijk 6-9-23 om 10:00)

Kennispark verduurzaamt: vergroeningsplan Eurofins Maser

Naar nieuwsoverzicht

Kennispark verduurzaamt: vergroeningsplan Eurofins Maser

Eurofins MASER heeft vorig jaar haar pand aan de Auke Vleerstraat in Enschede van binnen volledig gerenoveerd. De glazen pui is een mooie eyecatcher geworden van het nieuwe hoofdkantoor. Het blijft echter niet bij de binnenkant, want samen met de buren zijn nu mooie plannen uitgewerkt om hun terrein om het pand en omgeving te vergroenen. Eén van de belangrijkste drijfveren achter het vergroeningsplan is het creëren van een groenere en aantrekkelijke omgeving rondom het pand, waar water infiltreert en hittestress wordt voorkomen. Dit heeft niet alleen betrekking op het eigen terrein, maar draagt ook bij aan de versterking en verduurzaming van het hele Kennispark. Dankzij Alfred Stobbelaar van de gebiedsorganisatie Kennispark en de inbreng van VONK kwam een subsidiemogelijkheid met zogenaamde Green Deal gelden op hun pad.

Aanpassingen

Het vergroeningsplan omvat onder andere het vervangen van stenen en beton door groene elementen zoals beplanting om biodiversiteit te bevorderen. Dit zal niet alleen bijdragen aan een gezonder ecosysteem, maar ook zorgen voor een aangenamere en koelere omgeving. Er zal er een open en uitnodigende omgeving worden gecreëerd. Verder is het plan om een grote fietsenstalling te installeren en om fietsen voor woon-werkverkeer te stimuleren onder medewerkers. Naast de fietsenstalling worden er laadpalen voor elektrische auto’s aangelegd. Medewerkers en bezoekers hebben zo de mogelijkheid om hun elektrische auto op te laden tijdens hun verblijf op het terrein.

“Beton verstikt. We moeten kunnen ademen als we over ons terrein lopen.”
– Rudy Sesink, Eurofins MASER 

Subsidie

De Green Deal subsidie heeft dit project in een stroomversnelling gebracht. Eurofins MASER maakt gebruik van de Green Deal, waarbij maar liefst 50% van de kosten wordt gesubsidieerd. Dit is een prachtige regeling die bedrijven stimuleert om met groene initiatieven bij te dragen aan meer duurzame werkomgeving. In samenwerking met VONK en de gebiedsorganisatie Kennispark zet Eurofins MASER zich op deze wijze in om haar ambitie om het park beter en groener te maken, te realiseren.

Realisatie

“We willen tempo maken, niet wachten maar doorpakken en dan hopen we maar dat de rest volgt”, aldus Rudy. In het najaar beginnen ze met de transitie van beton naar groen. Naast het feit dat dit het beste moment is om te planten, willen ze tempo maken met vergroenen. De verwachting is dat ook dat het plan eind van dit jaar is afgerond. 

 • Eurofins bedrijventerrein Enschede gebouw

 • Eurofins bedrijventerrein Enschede gebouw

Een groenere toekomst

Met dit initiatief van Eurofins MASER wil het bedrijf ook andere bedrijven stimuleren om bij te dragen aan een groenere toekomst. Subsidies, zoals die van de Green Deal maken de financiering ervan makkelijker. De Regio Deal Twente is tot stand gekomen met het Rijk, Provincie Overijssel, Gemeente Enschede en Twente Board.

Schetsontwerp vergroenen Eurofins Maser

Lees verder

Flinke financiële impuls voor samenwerking bedrijven rondom behoud van Talent in Twente

Deze week is de SLIM-subsidie van € 500.000,- toegekend, waarmee het Talent Center Twente opgericht kan worden. Het Talent Center wordt een fysieke ontmoetingsplek op Kennispark voor bedrijven en talenten, waar talentinitiatieven een plek krijgen. VONK (Vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark) is initiatiefnemer van het project en heeft samen met SubCode de subsidie aangevraagd en voert het project uit met de zes Twentse bedrijven QBayLogic, LioniX International, Micronit, Movella, Winkels Techniek en Comyoo.

Twente staat bekend als hightech regio, waarbinnen Kennispark als hightech hotspot een unieke positie inneemt. Technologie en innovatie zijn aan de orde van de dag, maar om het juiste personeel aan te trekken, te behouden en te laten groeien, is een extra stap nodig. Zeker als het gaat om mkb-bedrijven is dit een behoorlijk forse stap, terwijl de innovatiekracht juist bij de mkb-bedrijven zit. Er is talent nodig op alle niveaus en binnen alle ervaringsgradaties: van studenten tot senior professionals en van universitair geschoold tot praktisch opgeleid. Daarnaast spelen de steeds sneller veranderende technologieën en trends een rol. Om bij te blijven en de concurrentie voor te blijven, moeten bedrijven hun werknemers regelmatig bijscholen en trainen.

Vergroten beschikbaarheid gekwalificeerd personeel

Om de regionale positie te versterken en om mkb-bedrijven de krachten te laten bundelen in het talentbehoud, wordt met behulp van de SLIM-subsidie het Talent Center Twente opgericht. De bedrijven werken samen om de benodigde vaardigheden bij de medewerkers te blijven ontwikkelen en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel te vergroten. Het Talent Center biedt een toegankelijk platform om de nieuwste technologieën en trends te onderwijzen en de vaardigheden van werknemers bij te houden.

Binnen het Talent Center kunnen bedrijven op Kennispark samenwerken en kennis delen. Dit bevordert niet alleen de persoonlijke groei van werknemers, maar ook de groei van de gehele sector. Door samen te werken aan opleidingsprogramma’s kunnen de deelnemende bedrijven profiteren van elkaars expertise en ervaring.

Opleidingen ontworpen en afgestemd op de behoeften

Het Talent Center bestaat uit een academie, een Learning Management Systeem met verschillende leerlijnen/routes en relevante opleidingen. Iedere partner heeft haar specifieke invulling binnen dit project. In eerste instantie wordt de opleidingsbehoefte van de huidige partners geïnventariseerd om als basis te dienen voor de oprichting van het Talent Center. In een later stadium worden de opleidingen toegankelijk voor ieder VONK lid, zodat daarmee de gehele regio versterkt kan worden. Op deze manier kunnen gespecialiseerde en op maat gemaakte opleidingen worden aangeboden, gericht op de specifieke behoeften en vaardigheden die vereist zijn binnen de techsector. De opleidingen worden ontworpen en afgestemd op de behoeften van de bedrijven. Dit heeft als resultaat dat de vaardigheden die worden aangeleerd direct relevant zijn voor de functies en projecten. Werknemers kunnen de geleerde concepten en vaardigheden direct in de praktijk brengen.

Samenwerking onderwijsorganisaties

Binnen het Talent Center worden zowel interne experts als externe docenten aangetrokken om les te geven. Interne docenten zijn vaak ervaren werknemers die hun kennis en ervaring delen, terwijl externe docenten specialisten kunnen zijn van buiten de organisatie. Hierbij wordt samenwerking gezocht met onderwijsorganisaties zoals de Universiteit Twente, Saxion en het ROC van Twente, maar ook opleidingsorganisaties uit de regio kunnen uiteindelijk aansluiten. Er worden programma’s toegevoegd die gericht zijn op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, technische expertise en andere specifieke competenties die nodig zijn voor carrièregroei.

Eerste hub van Talent Center Twente op Kennispark

De eerste fysieke hub komt bij de Slimme Verbinding aan de Hengelosestraat, in het verlengde van de Institutenweg en wordt:

 • Een plek waar alle talentinitiatieven fysiek samenkomen, samenwerken en eventueel zelfs samengevoegd worden
 • Dé ontmoetingsplek voor bedrijven, onderwijs en talenten, geen algoritmes maar mensenwerk

De TalentHub wordt een matchmakingtool met:

 • Vacatures voor stages, afstuderen, (bij)banen en traineeships
 • Medewerkers die kennis hebben van bedrijven en talenten, maar vooral ook van recruitment en persoonlijke ontwikkeling met als doel talentbehoud in Twente
 • Jobcoaching, opleidingen en meer

Maarten Kuper, directeur QBayLogic en voorzitter Commissie Talent van VONK: “In het Talent Center Twente willen we vanuit het Twents belang met elkaar samenwerken en er voor de bedrijven én de talenten zijn. Hierbij hebben we het over de aanstormende talenten van ROC, Saxion en Universiteit Twente, maar ook over de al werkende talenten. De talenten naar Twente halen en in Twente behouden, dat is ons gezamenlijke doel. Als het talent niet bij het ene bedrijf past, dan zorgen we voor een passende plek bij een ander Twents bedrijf, zolang het talent Twente maar niet hoeft te verlaten voor een leuke baan.”

Centraal parkeren geeft impuls aan verdere ontwikkeling Kennispark Twente

Gemeente Enschede en VONK tekenen overeenkomst voor parkeren bij Twente Village

Vandaag tekenden gemeente Enschede en VONK (Vastgoedeigenaren en Ondernemers Kennispark) een overeenkomst om de parkeercapaciteit van Twente Village in te zetten voor de bedrijven op Kennispark Twente. Verschillende bedrijven op Kennispark Twente hebben (ver)bouwplannen, waarbij parkeerplaatsen komen te vervallen. Om toch voldoende parkeerplaatsen te realiseren is het parkeren op centrale plekken een van de oplossingen. Deze oplossing volgt uit de gebiedsstrategie van de gemeente Enschede om Kennispark Twente om te vormen tot een dynamische toplocatie. Het behouden en vergroenen van de openbare ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel.

Samen anders omgaan met mobiliteit

Met het tekenen van de overeenkomst hebben beide partijen uitgesproken de benodigde maatregelen te treffen om gezamenlijk anders om te gaan met mobiliteit. De vergroening van de openbare ruimte is daarbij belangrijk, evenals een sterkere verbinding tussen de Universiteit Twente en de bedrijven op Kennispark Twente.

Het anders organiseren van het parkeren speelt daarbij een sleutelrol. Het gaat dan met name om de grote hoeveelheid werknemers die ‘s ochtends met de auto komen en aan het einde van de werkdag weer vertrekken. Hun auto’s staan de gehele werkdag stil en dit vraagt veel ruimte, die veel beter voor de gebiedsdoelen kunnen worden ingezet. De auto zal niet volledig verbannen worden uit het kerngebied. Ruimte voor parkeerplaatsen vlak bij gebouwen moet altijd mogelijk zijn voor tijdelijke bezoekers of werknemers die zich meerdere keren per dag per auto moeten verplaatsen.

Wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede: “Op Kennispark willen we niet dat er meer auto’s op straat komen te staan. We willen zelfs minder auto’s op straat. Daardoor wordt Kennispark veel groener en aantrekkelijker. Tegelijkertijd liggen er vele ongebruikte parkeerplaatsen aan de andere kant van het spoor, rond de Grolsch Veste. Over het gebruik van deze parkeerplekken hebben we nu duidelijke afspraken gemaakt. Zolang het rond de Grolsch Veste niet te druk wordt met parkeerders, mogen werknemers van Kennispark-bedrijven daar hun auto neerzetten. Ik ben blij dat we samen een oplossing hebben gevonden en dat hiermee de gebiedsontwikkeling van het Kennispark in een stroomversnelling komt.”

Economische groei en vergroening van openbare ruimte

In de intentieverklaring is ook aandacht voor ondersteuning van de bedrijven op Kennispark Twente bij het opstellen van een eigen mobiliteitsplan. In dit plan staan maatregelen om het gebruik van de auto te verminderen en vaker op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen.

Met het anders regelen van het parkeren en het stimuleren van duurzamere alternatieven voor de auto blijft economische groei op Kennispark mogelijk met behoud van meer hoogwaardige openbare ruimte en verblijfsplekken.

Bianca Screever (VONK): “De ondernemers op Kennispark Twente zijn blij dat we met de gemeente een goede oplossing hebben gevonden voor het parkeren op Kennispark en samen gaan werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen. Gezamenlijk zetten we zo stappen in het verder vergroenen van de buitenruimte en stimuleren we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Een mooie win-win!”

Terugblik ledenvergadering 15 juni

We kijken terug op een constructieve ledenvergadering, 15 juni jl. Een korte terugblik vanuit de vergadering.

Commissie Talent

Maarten Kuper van de nieuwe commissie Talent vertelde over een aangevraagde subsidiemaatregel waarin bedrijven samen opleidingen willen ontwikkelen om talent in Twente te behouden. Geen nieuw initiatief opstarten naast alles wat er al is, maar een inzet om de samenwerking en afstemming tussen alle initiatieven te versterken en centraal te laten samenkomen in een nieuw te starten Talent Center Twente. Dit Talent Center Twente heeft als idee om een centrale hub te zijn waar banen, afstuderen, stage van diverse bedrijven samenkomt met talent dat opzoek is naar een nieuwe uitdaging. Een plek waar matching kan plaatsvinden tussen talent en bedrijven op het Kennispark.

Commissie Mobiliteit

Vanuit de commissie Mobiliteit (parkeerafspraken) kwam het nieuws dat er een intentie overeenkomst is tussen Gemeente Enschede en VONK, waarbij we parkeernormen op bestaande kavels kunnen aanpassen als leden gaan uitbreiden of verbouwen op de bestaande kavel en de parkeernorm kunnen beleggen via parkeren op afstand bij de Grolsch Veste. Er is dan de verplichting om een actief mobiliteitsbeleid te voeren en daarvoor zijn templates mobiliteitsplan ontwikkeld.

Commissie Duurzaamheid

De commissie Duurzaamheid kwam met een mooi overzicht van de impact van zonnepanelen op het Kennispark. Tenminste 20 bedrijven hebben in de afgelopen tijd hun daken vol gelegd met zonnepanelen. Er zijn nog tal van andere projecten waaraan gewerkt wordt, waar een iets langere adem voor nodig is. Denk aan een warmtenet, zonneveld-overkapping parkeerplaats Grolsch Veste. Meer punten zijn terug te vinden in de presentatie.

Commissie Gebiedstransformatie

Mark van Mast, ‘onze’ parkmanager, vertelde over plannen rondom het plaatsen van standalone AED’s in het gebied. Het aanleggen van wandelroutes voor lunchwandelingen, herkenbare entreemarkeringen voor bezoekers op het Kennispark bij de toegangswegen.

Vastgoedontwikkelingen ASR

Mariska Rimmelzwaan van ASR DSPF presenteerde kort de uitbreiding van The Gallery, waarin een behoorlijk stuk nieuw ontwikkeld wordt in plaats van de bestaande parkeerplaatsen onder het gebouw. Er komt ruimte voor nieuwe bedrijven die labruimte nodig hebben.

Gemeente Enschede

Vanuit de gemeente Enschede kwam informatie over Spoorzone Hengelo Enschede (SHE), waarbij een groot stedelijke visie is gepresenteerd en concrete ideeën zijn voor de (door)ontwikkeling van de belangrijke ader Enschede <> Kennispark <> Hengelo

Presentaties downloaden

Al met al een waardevolle meeting, waarbij de presentaties hieronder zijn te downloaden.

Download Presentatie VONK ALV

Download Boekje Spoorzone Hengelo Enschede

VONK lid QBayLogic bundelt krachten met Japan voor grensverleggende chipinnovaties

Het Enschedese bedrijf QBayLogic, gespecialiseerd in FPGA chipdesigns, is geselecteerd om deel te nemen aan de Innovatiemissie Japan Semiconductors, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

QBayLogic zal in de week van 19 juni 2023 samen met andere toonaangevende bedrijven uit het ChipTech Twente initiatief, Brainport en PhotonDelta, deelnemen aan belangrijke discussies en het opzetten samenwerkingen in Japan.

Twentse technologische doorbraken en innovaties delen

QBayLogic behoort samen met de andere Twentse deelnemers tot de wereldtop als het gaat om chipontwerp. Hierdoor hebben ze onderdeel kunnen uitmaken van talloze doorbraken in de industrie, dit iets waar QBayLogic erg trots op is.

“Deze successen weerspiegelen onze missie bij QBayLogic: Samen bouwen aan technische elegantie. We zijn ervan overtuigd dat onze benadering van technologische ontwikkeling gewaardeerd zal worden in Japan, waar aandacht voor detail, precisie en hoogwaardige technische oplossingen hoog in het vaandel staan”, aldus Christiaan Baaij, Technisch Directeur bij QBayLogic.

Een unieke kans om te leren van vooraanstaande Japanse experts

Japan is een belangrijke speler in de gehele keten van de chipindustrie. Zowel in het ontwerpen van chips als de geavanceerde fabricagetechnieken is het land innovatief en hierdoor lopen zij ver voor in de technologische ontwikkelingen. Het is dan ook een aantrekkelijke partner voor de Nederlandse chipindustrie om verdere groei en ontwikkeling in de toekomst te kunnen realiseren.

“De Innovatiemissie biedt ons als QBayLogic een unieke gelegenheid om te leren van de indrukwekkende expertise van Japan en om samen te werken met vooraanstaande Japanse experts. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerkingen waardevolle inzichten zullen opleveren en nieuwe marktkansen zullen creëren voor de Nederlandse chipindustrie”, aldus Maarten Kuper, Algemeen Directeur bij QBayLogic.

Twentse innovatiekracht – ChipTech Twente

QBayLogic verheugt zich om samen met andere deelnemende bedrijven uit het ChipTech Twente initiatief de Twentse innovatiekracht te laten zien. Samen zullen ze de weg banen voor toekomstige innovaties en bijdragen aan de groei en concurrentiekracht van de Nederlandse chipindustrie.

Eerder verscheen dit bericht op https://www.kijkopoostnederland.nl/twents-bedrijf-qbaylogic-bundelt-krachten-met-japan-voor-grensverleggende-chipinnovaties/

Gezocht: Tech-bedrijven met personeelstekort – samen investeren in Talent Center Twente (i.o.)

Ondersteun ons Talent Center Twente in oprichting!

We hoeven het nauwelijks uit te leggen: technisch talent is schaars en de vraag is enorm. Tijd voor actie! De Talent-commissie van VONK – Vereniging voor Vastgoedondernemers en Ondernemers op Kennispark – heeft het initiatief genomen om een Talent Center Twente voor hun leden op te richten op Kennispark. Doel daarvan is om op een fysieke plek initiatieven en mensen met elkaar te verbinden. Denk daarbij aan:

 • Het matchen van studenten en bedrijven via stages of traineeships
 • Opleidingsplannen voor bedrijven maken
 • Het opzetten van een kennis- en leerportaal

We willen daarbij samenwerken met organisaties en projecten die al lopen. Denk daarbij aan het Talent Learning Center i.o. voor ChipTech Twente, programma’s van de Twente Board, Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente. Samen hopen we het talent in Twente te behouden, maar ook om werknemers nieuwe skills aan te leren die passen bij de technologische ontwikkelingen die op ons af komen.

Gevraagd: in-kind bijdrage

Er is veel, maar we komen ‘handen’ tekort om dit initiatief op te zetten. Daarom hebben we een projectplan in de maak om de SLIM-subsidie aan te vragen. Dat moet voor 1 juni 2023 ingediend worden en het gaat op basis van first come, first service. Als we aanspraak willen maken op 500.000 euro om dit Talent Center op te richten, hebben we aanvullend een investering nodig ter waarde van 334.000 euro van een samenwerkingsverband van MKB-bedrijven. Dat kan door een financiële bijdrage of door menskracht ter beschikking te stellen. Dat laatste willen we graag aan jou als ondernemer vragen:

We zijn op zoek naar ten minste 15 MKB bedrijven die dit samen met ons willen opstarten en die voor een periode van 2 jaar enkele uren per week een manager of medewerker beschikbaar stellen om dit initiatief tot een succes te maken.

Meedoen? Meld je voor 29 mei aan!

Wil jij meewerken om dit initiatief tot een succes te maken? Doe dan het volgende:

  • Mail je interesse naar Maarten Kuper, directeur QBayLogic en voorzitter van de Talent Commissie van VONK: talent@vonkenschede.nl
  • Hij stuurt je een e-mail om de volgende informatie aan te leveren:
 • Contactpersoon
 • Ondertekende de-minimusverklaring
 • MKB-verklaring (ook van grootbedrijven)
 • Sjabloon samenwerkingsovereenkomst alle meewerkende partners

Heb je vragen? Neem dan contact op met Maarten. Meer informatie vind je in bijgevoegde presentatie, met dank aan Jasper Ipskamp van Subcode voor zijn inzet.

Bekijk Presentatie: 1. SLIM-subsidie-infosheet 2023

Laten we werk maken van Talent in Twente!

Kick-off ‘Keeping Talent in Twente’ initiatief vanuit VONK

Naast de speerpunten duurzaamheid, mobiliteit, gebiedstransformatie en parkmanagement focussen we ons ook op talent. Woensdag 8 maart vond dankzij de slagvaardige initiatiefnemers Maarten Kuper en Boele de Bie de kick-off plaats van ‘Keeping Talent in Twente’. Samen met een aantal bedrijven op Kennispark, bestaande talentinitiatieven, studenten en partners is in verschillende samenstellingen gebrainstormd over wat er nu nodig is om talent in Twente te houden en hoe we dat op korte termijn gezamenlijk kunnen organiseren.
De kick-off was zeer constructief, maar we hebben meer mensen nodig die willen bijdragen aan het opzetten van de talent express! Nieuwsgierig wat de talent express inhoudt en wil jij een bijdrage leveren aan het behouden van talent in Twente? Stuur dan een mail naar info@vonkenschede.nl (ook als je geen lid bent van VONK).
Aanwezig bij deze kick-off waren vertegenwoordigers van
ROC van Twente | Talent IT | Gemeente Enschede | Movella | Demcon | Novel-T | SubCode | UniPartners | Student Union | Business Days | Twente Board | QBayLogic | Kennispark | WTC Hengelo | Future Factory | Exite | Sigmax

Enschede Energie en Pontus starten unieke pilot met rechtstreekse energielevering

ENSCHEDE – Enschede Energie en Pontus Heattreatment starten een pilot voor de directe levering van elektriciteit. De Enschedese duurzame energiecoöperatie levert vanaf nu rechtstreeks stroom aan de op het Kennispark gevestigde heat treatment specialist Pontus. Landelijk is dit de eerste keer dat een lokale energieproducent het zogenaamde Zelfleveringsmodel+ op deze manier toepast.

Pontus gebruikt bij de productie veel energie en heeft daarom behoefte aan betaalbare, maar ook duurzame elektriciteit. “Enschede Energie is een partner die samen met ons wilde zoeken naar de beste mogelijkheid om zo duurzaam mogelijk te voorzien in onze energiebehoefte. We vinden het erg belangrijk dat we zo’n klein mogelijke voetafdruk hebben.” aldus Pontus directeur Geert Wubben.

Het is een win-win situatie. Pontus voorziet op een duurzame en goedkopere manier voor een gedeelte in zijn energiebehoefte en Enschede Energie kan de door haar zonne-energie installaties opgewekte stroom lokaal tegen een betere vergoeding aan de man brengen. Dit omdat er een schakel uit het proces is gehaald. Er is geen energiemaatschappij betrokken die kosten maakt en dus een hoger elektriciteitstarief hanteert.

   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter van der Woude via 06-1142 3652 of per mail via info@enschede-energie.nl

 

Kennispark heeft een parkmanager in de persoon van Mark van Mast

Vanuit VONK is sinds januari dit jaar een parkmanager aangesteld. Mark van Mast is een ervaren parkmanager. Hij heeft een eigen parkmanagementbureau met 5 werknemers en ondersteunt bijvoorbeeld de ondernemers op de Enschedese Bedrijvenparken Josink Es en Euregio al 14 jaar bij projecten rondom efficiency, veiligheid en duurzaamheid. Verder voert hij het secretariaat voor de samenwerkende bedrijventerreinen en volgt hij op die manier de ontwikkelingen op het Kennispark al een aantal jaren. Mark stelt zich voor:

“Ik ben blij om eindelijk op het Kennispark aan de slag te mogen als parkmanager. Ooit had ik hier mijn eerste baantje en ontmoette ik mijn vrouw. Ik kwam veel op de UT Campus en genoot toen al van deze heerlijke verblijfsplek. Mooi om te zien dat het Kennispark zich ook steeds meer ontwikkelt tot een aantrekkelijk gebied voor studenten en medewerkers. Ik hoop mijn steentje bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van Kennispark door enkele basale zaken collectief te regelen, zoals beveiliging, afvalscheiding, faciliteiten voor duurzame mobiliteit en andere zaken waarvan de leden van Vonk aangeven dat ze die belangrijk vinden. Mijn ambitie is om over de projecten een typisch Kennispark sausje te gieten. Met alle kennis van onze bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen we collectieve projecten op een eigenwijze manier nog slimmer maken. Een goede parkmanager is voortdurend in gesprek met bedrijven en laagdrempelig bereikbaar. Leden van Vonk maar ook andere bedrijven op het Kennispark, kunnen me te allen tijde bereiken via parkmanager@vonkenschede.nl of 06-10983746”.

Oproep: doe mee met het Open Huis van de UT op 3 juni!

Op zaterdag 3 juni heet de Universiteit Twente iedereen van harte welkom op de campus tijdens het Open Huis, het moment voor jong en oud om bij de universiteit én de bedrijven
op Kennispark een kijkje achter de schermen te nemen.

Open Huis Universiteit Twente

 • 3 juni 2023
 • 10.00 tot 16.00 uur
 • Aantal bezoekers: +/- 4.000

Ruimte voor bedrijven op Kennispark

De UT stelt tijdens het Open Huis een gedeelte van hun campus kosteloos beschikbaar voor de bedrijven op Kennispark. Je bent in principe vrij in het aantal gewenste vierkante meters en de inrichting van je stand/ruimte. Bij vragen kun je contact opnemen met de organisatie: openhuis@utwente.nl.

Meedoen met het Open Huis?
Meer informatie en aanmelden (voor 28 februari):

https://www.utwente.nl/organisatie/nieuws-events/evenementen-plechtigheden/open-huis/

Welke activiteit je ook bedenkt: betrek het publiek erbij! De UT wil de bezoekers niet alleen wat laten zien, ze willen dat ze het ervaren. Van workshops, demonstraties en rondleidingen tot een quiz of zelfs een interactief experiment: laat je creativiteit spreken! Bekijk de aftermovie van een paar jaar geleden om een indruk te krijgen van het Open Huis:

We hopen samen met de UT op een grote opkomst vanuit de bedrijven van Kennispark!

College verruimt subsidiemogelijkheden voor vergroening en verduurzaming Kennispark Twente

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede maakt het gemakkelijker om subsidie te krijgen voor vergroening op en verduurzaming van Kennispark Twente. Dat staat in
twee lokale ‘wetten’ (verordeningen) die het college aan de gemeenteraad voorlegt. De subsidieregelingen richten zich op het gebied (binnen Kennispark Twente) dat aan de zuidkant van de Hengelosestraat ligt (tot aan het spoor). Dit gebied heet het ‘Business & Sciencepark”. Hier zitten allerlei vernieuwende (high tech-) bedrijven die werken aan nieuwe producten en diensten. Veel
van die bedrijven zijn ooit begonnen op een (studenten)kamer op de universiteitscampus en sindsdien (fors) gegroeid.

Duurzaamheidsscans

De eerste verordening maakt het mogelijk pandeigenaren of huurders te ondersteunen een duurzaamheidsscan van hun panden te laten uitvoeren. Zo’n scan levert kennis op hoe duurzaam het
pand is. Vervolgens kunnen pandeigenaren daar samen met hun huurders mee aan de slag. Voor deze regeling is in totaal € 80.000 beschikbaar.

Vergroening buitenruimte

De tweede verordening heeft als doel groene, vrij toegankelijke, buitenruimte binnen het gebied te realiseren. Hier is € 1.250.000 voor beschikbaar. “Kort gezegd willen we de hekken tussen de
bedrijven weghalen, aantrekkelijk groen creëren en zo ontmoeting stimuleren. Want door (toevallige) ontmoetingen komen de mooiste ideeën tot stand die weer leiden tot nieuwe oplossingen en
producten”, aldus Jeroen Diepemaat, wethouder voor Kennispark.

Regiodeal

In totaal is er ruim € 1,3 miljoen beschikbaar voor deze ontwikkeling. Deze middelen komen uit de Regiodeal Twente. Dit is een afspraak tussen Rijk, provincie en de regiogemeenten gericht op de
economische ontwikkeling van Twente.

Haast

Pandeigenaren moeten snel zijn: de regeling loopt alleen nog dit jaar en de maatregelen moeten uiterlijk in 2024 klaar zijn. Bedrijven die gebruik willen maken van de regelingen kunnen contact
opnemen met Alfred Stobbelaar via alfred@kennispark.nl of 06-13472360.

Ontvang subsidie via de innovatiemakelaarsregeling voor o.a. energietransitie

Op 16 januari 2023 startte een nieuwe ronde van de zogeheten Innovatiemakelaarsregeling, een subsidieregeling van de Topsector Energie. Innovatieve mkb’s die actief bezig zijn met de energietransitie, kunnen een vergoeding van 80% krijgen voor het inhuren van een innovatiemakelaar. Deze vergoeding bedraagt maximaal 10.000 euro.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Nederlandse mkb’s die actief zijn in de domeinen van TKI Energie & Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Urban Energy en TKI Wind op Zee kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling. TKI staat voor Topconsortium voor Kennis en Innovatie, onderdeel van de Topsector Energie. Ondernemingen die hierin actief zijn, zijn innovatief en dragen bij aan de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem.

Welke kosten worden vergoed?

Via deze subsidieregeling kunnen mkb’s een vergoeding krijgen voor het inhuren van een zogenoemde innovatiemakelaar. Deze kan mkb-ondernemers onder meer begeleiden bij:

 • het ontwikkelen van een business plan, bedrijfsstrategie of waardepropositie
 • het aanvragen van een patent, het uitvoeren van een patent-uniekheidsonderzoek of kennisexploitatie
 • het aantrekken van investeerders of deal closing rondom financiering
 • het opzetten van consortia met andere bedrijven en/of kennisinstellingen.

De onderneming huurt de innovatiemakelaar in voor het begeleiden van een innovatie (product of dienst) die een bijdrage levert aan een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. De innovatie mag overigens ook een bestaande technologie zijn die al in een andere sector wordt toegepast, maar die innovatief is voor de markten van de Topsector Energie.

De aanvrager moet in elk geval de ambitie en strategie hebben om de technologische innovatie zelf (voor eigen rekening en risico) naar de markt te brengen en te willen opschalen.

Niet subsidiabel is het inhuren van een innovatiemakelaar voor specifieke werkzaamheden zoals het opstellen van een subsidieaanvraag of het uitvoeren van engineering-activiteiten. Ook out-of-pocket-kosten, zoals kosten voor het aanvragen van een patent, het ontwikkelen van promotiemateriaal of reiskosten, worden niet vergoed.

Waar kan de subsidie worden aangevraagd?

Mkb’s kunnen hun aanvraag tot en met 1 december 2023 indienen bij het Financieringsloket van de Topsector Energie. Toekenning vindt plaats volgens het principe ‘first come, first served’. Voor deze ronde is een budget van 100.000 euro beschikbaar, dus het is zaak om er snel bij te zijn. Bij overtekening van het budget (op een bepaalde dag) zal de toekenning verlopen via loting.

Dit bericht is gepubliceerd op PNO Consultants, één van de partijen die je kan helpen met een subsidieaanvraag.

Project Zon op Dak – gratis dakscan voor ondernemers op Kennispark

Zonnepanelen op bedrijfsdaken worden steeds aantrekkelijker voor ondernemers. De energieprijzen stijgen en zonnepanelen leveren steeds meer rendement op. De gemeente Enschede wil in samenwerking met VONK ondernemers ontzorgen in de aanschaf van zonnepanelen. Na een succesvolle eerste tranche mogen wij nu weer een aantal bedrijven begeleiden bij het plaatsten van zonnepanelen op bedrijfsdaken. In deze brief informeren we u hierover.

Ontzorgingspakket voor dakeigenaren

De gemeente Enschede heeft geld beschikbaar gemaakt om ondernemers te begeleiden bij het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Hiervoor is advies- en ingenieursbureau ‘bind’ in de arm genomen. Dit Enschedese bedrijf kan u kosteloos ondersteunen met persoonlijk advies, een dakschouw, de aanvraag van subsidies en het selecteren van offertes. Door samen te werken met VONK bij de voorbereiding, inkoop en indien gewenst, Enschede Energie bij de installatie, kunt u kwalitatieve zonnepaneleninstallaties tegen een goede prijs aanschaffen. Het beleggen van uw dak met zonnepanelen is een goede stap in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van uw bedrijf. Hiermee bouwt u ook mee aan een toekomstbestendige topwerklocatie Kennispark.  Daarnaast is het per 1 januari 2023 voor het kantoorgedeelte van een groot bedrijfspand verplicht om energielabel C te hebben. Om dit te kunnen realiseren, kunnen zonnepanelen interessant zijn. Hier helpen wij u graag bij.

Aanmelden voor Dakscan Zonnepanelen Kennispark

Heeft u interesse in zonnepanelen op uw dak(en) en wilt u zich aanmelden voor een oriënterend gesprek met ‘bind’? Of heeft u vragen over dit project? Meld u aan via zonopdak@enschede.nl
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Elize Radema (06 53 75 77 59) – Projectleider ‘Zon op Dak’ – Gebieds- & Projectontwikkeling Gemeente Enschede.

Met de leasefiets bijdragen aan mobiliteit en vitaliteit

Bij VONK (Vastgoed en Ondernemers Kennispark Twente) zetten we ons in om samen met de Universiteit Twente, Gemeente Enschede en de vastgoedeigenaren en ondernemers, Kennispark Twente dé topwerklocatie te laten zijn.

Nieuwe mobiliteitsconcepten zijn de sleutel tot de gewenste gebiedstransformatie. Op deze manier houden we Kennispark goed bereikbaar en bieden we ruimte voor een fijne en groene omgeving. Het stimuleren van fietsen is hierbij een van de belangrijkste oplossingen. Het is duurzaam, voorkomt parkeerdruk en draagt bij aan de vitaliteit van de medewerkers. Een van de gezamenlijke initiatieven om dit te stimuleren is de deelname aan Lease a bike, met extra collectieve voordelen voor VONK leden.

Enthousiaste eerste deelnemers op Kennispark

LioniX International B.V. is een van de eerste VONK leden die met Lease a bike meedoet en het enthousiasme onder de medewerkers is direct groot. Erwin Bomert, controller bij LioniX International B.V. legt uit waarom ze meedoen: “Vroeger konden onze medewerkers gebruikmaken van het fietsplan, maar met de komst van de werkkostenregeling (WKR) is dit een stuk lastiger geworden. Je kunt nog wel steeds een deel van het loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor de werknemers, maar hier moet je ook direct alles van doen, van kerstpakketten tot personeelsfeestjes. Hierdoor is er vaak geen ruimte meer voor het onbelast vergoeden van bijvoorbeeld een fiets voor meerdere medewerkers. Er zit bovendien een groot risico aan: over alles wat je vergoedt boven het bedrag in je WKR-potje (de zogenaamde vrije ruimte), betaal je direct 80% belasting. Het geld in het WKR-potje wordt goed bewaakt en een fiets werd voor ons – net als voor vele andere bedrijven – ineens een ‘nice to have’ en niet meer een ‘need to have’.”

Voordelen Lease a bike voor ondernemers

De fiets is een van de meest gevraagde secundaire arbeidsvoorwaarden in Nederland en met Lease a bike is het voor alle bedrijven op Kennispark mogelijk om weer aan deze vraag te kunnen voldoen. Een fiets zakelijk leasen is voor je medewerkers 25% tot 80% goedkoper dan privé kopen. De leasefiets kost jou als werkgever niets en valt buiten de WKR. Het leasebedrag wordt maandelijks ingehouden op het brutoloon. Als werkgever betaal je tijdens de leaseperiode van 36 maanden minder sociale lasten, dit komt neer op 15-20% van het leasebedrag. Bovendien houdt fietsen je werknemers gezond en verlaagt het ziekteverzuim tot wel 25%.

Na goedkeuring dezelfde dag nog een nieuwe fiets

Erwin: “Half oktober hebben we samen met Engineero – ook VONK lid – een fiets-opstap-dag georganiseerd om ons personeel te informeren over de mogelijkheden van Lease a bike. We hebben 58 mensen in dienst en daarvan zijn er 35 bij de opstapdag geweest. Een dag nadat we het aanmeldsysteem open hebben gezet, heb ik al zes medewerkers akkoord gegeven om hun gewenste leasefiets op te halen. Zij hebben een code gekregen waarmee ze naar de fietsendealer zijn gegaan en direct met hun gewenste fiets de deur uit konden fietsen. Ik verwacht dat we uiteindelijk 20 tot 25 medewerkers op deze manier op de fiets kunnen krijgen.”

Minder woonwerkvergoeding wel hogere werkgeversbijdrage

“Een van de eerste collega’s die mee wilde doen ging vanuit Almelo elke dag met de trein en een vouwfiets naar ons kantoor in The Gallery. Met zijn nieuwe leasefiets doet hij er net zo lang over, maar heeft hij elke dag een stuk meer beweging. Door de aanschaf van de leasefiets moet er een deel van de huiswerkvergoeding worden ingeleverd. Wel hebben wij er als LioniX International voor gekozen om dit met een ruime werkgeversbijdrage te compenseren, waardoor het leasebedrag per maand netto nog een stukje lager wordt.”

Erwin: “Ik vind het belangrijk dat deze actie breed wordt gepromoot en dat het kwartje ook bij de andere bedrijven op Kennispark valt dat dit een prachtig instrument is om je medewerkers op de fiets te krijgen. Het kost je als ondernemer in principe geen geld en je hoeft maar één keer wat extra inspanning te leveren in de salarisadministratie om het leasebedrag te verrekenen, maar dan heb je er ook 3 jaar lang geen omkijken meer naar. Het kost je dus niets en je levert wel een hele belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en vitaliteit!”

Speciale actie voor VONK leden

De commissie mobiliteit van VONK werkt aan de bereikbaarheid van Kennispark die past binnen de doelstelling om een groene innovatiecampus te worden. Hierbij hoort een integrale mobiliteitsoplossing. Parkeren aan de randen, goede voorzieningen voor de last mile, een goede infrastructuur voor langzaam verkeer en dus ook het stimuleren van de fiets als alternatief voor het woon-werkverkeer.

Als je je als bedrijf dit jaar nog aanmeldt bij Lease a bike, dan ontvangen de eerste 10 deelnemers een voucher van € 50,- die bij Ten Tusscher ingeleverd kan worden voor fietsaccessoires.

Meer informatie over Lease a bike

Wil je meer weten over Lease a bike en welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Jan-Paul Röben, +31 6 12 89 54 37 of via jan-paul@lease-a-bike.nl.

Professionalisering parkmanagement op Kennispark

Een van de belangrijkste zaken die bij VONK (Vastgoed Ondernemers Kennispark) op de agenda staat, is het professionaliseren van het parkmanagement. Om een inspirerend, schoon en veilig terrein waar ondernemers zich graag willen vestigen te kunnen waarborgen, is het van belang om het parkmanagement bij een externe organisatie neer te leggen. Op dit moment worden de afrondende gesprekken gevoerd en de verwachting is dat de parkmanagementorganisatie vanaf begin 2023 operationeel is.

De commissie Gebiedstransformatie van VONK bouwt aan de uitstraling van Kennispark door in te zetten op een groene, innovatieve, frisse werkomgeving en een gebied dat open en toegankelijk is voor zowel werknemers, werkgevers als klanten en bezoekers. Door slim samen te werken op thema’s als parkmanagement, veiligheid en uitstraling op Kennispark profiteren we allemaal van een top werklocatie.

Veilige omgeving

Het eerste punt dat door de parkmanagementorganisatie op korte termijn opgepakt wordt, is de veiligheid. Op dit moment ervaren ondernemers en vastgoedeigenaren met name ’s avonds problemen met rondhangende jongeren en auto’s die hier niet horen en dat brengt het gevoel van onveiligheid met zich mee.

Rudy Sesink, COO Eurofins | MASER en voorzitter van commissie Gebiedstransformatie van VONK: “Het opzetten van de parkmanagementorganisatie is voor de eerste drie jaar mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal Twente. Binnen drie jaar moet de organisatie zijn meerwaarde bewijzen en zelfstandig – zonder subsidie – doorgroeien. Wat betreft het parkmanagement volgen we daarom twee sporen. We beginnen met zaken die we snel en relatief eenvoudig op kunnen lossen, maar kijken daarnaast ook naar een structurelere oplossing voor de langere termijn. In het geval van het verbeteren van de veiligheid op Kennispark kunnen we relatief snel collectieve beveiliging in gaan kopen en onderzoeken wat we met de beveiligingscamera’s kunnen doen die al bij meerdere bedrijven aanwezig zijn. Voor de langere termijn is de verwachting dat als over een paar jaar de woonfunctie is toegevoegd aan Kennispark, er ook ’s avonds meer reuring zal zijn en het terrein dan ook een stuk minder aantrekkelijk is om rond te hangen.”

Inspelen op wensen en behoeftes

Rudy: “Samen met het parkmanagement wordt onderzocht waar de behoefte van de ondernemers, vastgoedeigenaren en hun medewerkers ligt. Het zogenaamde laaghangende fruit wordt zo snel mogelijk opgepakt, maar tegelijkertijd worden initiatieven die meer tijd kosten, zoals verdere inrichting en vergroening van het park ook zo snel mogelijk in gang gezet. Als commissie Gebiedstransformatie werken we aan de uitstraling van het hele gebied en vinden we het belangrijk dat dit ook zichtbaar en merkbaar is.”

Verbinden van gebouweigenaren, huurders, gebruikers met duurzame initiatieven

Professioneel parkmanagement zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld energie, afvalverwerking en beveiliging collectief ingekocht kan worden. Hier zijn mogelijkheden genoeg voor, maar op dit moment zijn de ondernemers individueel aan het uitzoeken wat er voor zijn/haar organisatie mogelijk is en dit is vrijwel altijd duurder en complexer dan als de parkmanager uitzoekt wat de mogelijkheden zijn en ondernemers en vastgoedeigenaren alleen maar hoeven aan te sluiten.

MSG-hub voor duurzame logistiek

Een van de voorbeelden van het collectief inkopen is de door MSG opgezette slimme hub: een centraal gelegen verzamelpunt waar alle goederen en leveringen binnenkomen. Vanuit de hub worden alle zendingen gebundeld, waardoor minder vaak en met minder verschillende bussen gereden hoeft te worden. Waar mogelijk wordt de bezorging gedaan door fietskoeriers.

Rudy: “Het mooie van dit soort initiatieven is dat het alle commissies binnen VONK raakt. Het draagt bij aan de gebiedstransformatie, duurzaamheid en mobiliteit. Het bundelen van zendingen is een stuk duurzamer, zeker als het merendeel op de fiets wordt bezorgd en er rijden een stuk minder busjes dagelijks over Kennispark, wat een schoner en veiliger terrein oplevert.”

Lease a bike

Ook Lease a bike is een goed voorbeeld van hoe gezamenlijke initiatieven bij kunnen dragen aan een groene, innovatieve en frisse werkomgeving. Als ondernemer heb je vaak geen tijd om uit te zoeken welke regelingen er allemaal zijn, laat staan dat je tijd hebt om ze ook nog te implementeren in je organisatie.

Rudy: “Door lid te worden van VONK weet je in ieder geval wat er allemaal speelt en hoef je alleen nog maar te beslissen of het wel of niet interessant is voor jouw organisatie en medewerkers.”

Afvalinzameling

Op het gebied van afvalinzameling is op Kennispark nog veel te winnen. Collectief inkopen kan veel kosten besparen, omdat van deur naar deur goedkoper en efficiënter is dan op meerdere momenten door verschillende afvalinzamelaars het afval bij alle bedrijven op te halen. Door het afval door één bedrijf op te laten halen, ontstaat daarnaast ook de mogelijkheid om gescheiden afvalinzameling toe te passen.

Rudy: “Afval per bedrijf gescheiden op laten halen is kostbaar. De meeste ondernemers kiezen er daarom maar voor om alles bij het restafval te gooien, terwijl je juist ook als bedrijf met afval scheiden je steentje bij kunt dragen aan een beter milieu. Wat dacht je van alle koffieprut die we met z’n allen dagelijks weggooien? Als je koffiedik scheidt van je restafval, kan het ingezet worden om er bijvoorbeeld paddenstoelen op te kweken. Zo ben je van een afvalprobleem en hoge kostenpost af en gebeurt er nog iets milieuvriendelijks mee. Daarnaast heeft het afval scheiden ook nog een onverwachts sociaal aspect. Als je alle losse prullenbakken bij de bureaus en kantoren weghaalt en vervangt door één afvalpunt waar het afval gescheiden kan worden, ben je weer even in beweging en creëer je naast het koffieapparaat nog een contactmoment met andere collega’s.”

Juist door gezamenlijk mee te denken met dit soort slimme oplossingen, kunnen we met zijn allen bijdragen aan de gebiedstransformatie!

Meebeslissen en meeprofiteren

Ben je ondernemer of vastgoedeigenaar op Kennispark en wil je meebeslissen én meeprofiteren van de gezamenlijke aanpak op het gebied van de gebiedstransformatie, duurzaamheid en mobiliteit? Word lid van VONK, zodat ook jouw stem meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling. Meer informatie en aanmelden: https://www.vonkenschede.nl/aanmelden/

 

Bestuur VONK uitgebreid met Pieter Schut, Erwin Bomert | Irith Hoffmann voorgedragen als lid RvT gebiedsorganisatie Kennispark

In de ALV van 24 november 2022 is door het bestuur van VONK een voordracht gedaan voor nieuwe, extra bestuursleden. De vergadering heeft positief besloten over de benoeming van Pieter Schut als secretaris en Erwin Bomert als penningmeester. Het bestuur van VONK is blij dat er versterking is om samen de ontwikkeling van deze topwerklocatie Kennispark verder vorm te geven. We danken Boele voor zijn werk als penningmeester en zijn blij dat hij in het bestuur blijft, weliswaar in een andere rol.
Het voltallig bestuur van VONK bestaat nu uit:

Voorzitter   
Bianca Screever
Vice-voorzitter
Ronald Reudink
Secretaris
Pieter Schut
Penningmeester
Erwin Bomert
Algemeen bestuurslid
Boele de Bie.

Nieuw lid voor Raad van Toezicht namens VONK

Verder zal Irith Hoffmann worden voorgedragen als RvT lid van VONK voor de Stichting Gebiedsorganisatie. Irith is als voorzitter van Kennispark Ondernemers nauw betrokken bij het gebied en heeft tevens de juiste achtergrond om de rol als RvT lid te bekleden. Welkom Irith in deze rol!

Hiermee gaat VONK als vereniging een volgende fase in. De structuren staan met de juiste bemensing. We zijn nu nog slagvaardiger om onze rol in het gebied te spelen.

ALV terugblik met jaarplan 2023 gebiedsorganisatie Kennispark

De gebiedsorganisatie Kennispark heeft haar concept jaarplan 2023 besproken met de leden van VONK. Zowel qua inhoud (mooie praktische plannen die haalbaar lijken) als uitvoering (helder welke partij in het gebied welke rol speelt) komen er complimenten van de leden.

De commissievoorzitters vanuit mobiliteit, duurzaamheid en gebiedstransformatie herkenden hun input de plannen. Positieve sfeer in de vergadering, gevoel dat een ieder zijn steentje wil bijdragen om de gezamenlijke plannen te realiseren.

In de vergadering is besproken dat in de komende jaren de woonopgave (Enschede groeit alleen nog door buitenlandse migratie van kenniswerkers) steeds belangrijker zal worden. Ook daarvoor is het heel belangrijk dat we ons als regio Twente echt gaan profileren en we zijn erg blij dat het Twenteboard hierin de regie gaat pakken.

20221124 – Notulen ALV Vonk (ter vaststelling volgende ALV)

 

Onderzoek naar parkeren onder zonnepanelen bij Grolsch Veste en IJsbaan Twente

Parkeren onder zonnepanelen bij Grolsch Veste en GoPlanet? ‘Meest geschikte locatie van Overijssel’ kopt 1Twente op haar website.

Zij schrijven:
“Boven welke grote parkeerplaatsen in Enschede kunnen zonnepanelen worden geplaatst? Ingenieursbureau Sweco zoekt het momenteel uit in opdracht van de gemeente. Dikke kans dat de terreinen bij de Grolsch Veste, GoPlanet en IJsbaan Twente als beste optie uit de bus rollen. Het bureau blijkt ze in een eerdere studie te hebben aangewezen als meest geschikte openbare parkeerterreinen in Overijssel.”

Lees het hele bericht op de website van 1Twente via de volgende link: https://www.1twente.nl/artikel/1980025/parkeren-onder-zonnepanelen-bij-grolsch-veste-en-goplanet-meest-geschikte-locatie-van-overijssel

 

Speciale actie voor VONK-leden

De speciale actie voor VONK leden is bekend! En wij mogen, vooruitlopend op 13 oktober, het jullie nu al vertellen.

Als je je als bedrijf dit jaar nog aanmeld bij lease-a-bike dan ontvangen jouw eerste 10 deelnemers een voucher van 50 euro. Dit kan voor fietsaccessoires besteed worden.

Met Lease a Bike regel je gratis en snel een fietsplan en besparen jij en je collega’s door fiscaal voordeel al gauw €1.000,- op een nieuwe e-bike.

Bedrijven die een fiets-opstap-dag organiseren
De VONK leden LioniX en Engineero organiseren op 13 oktober een pilot met en voor hun personeel om deze mooie actie in gang te zetten.
Daarnaast organiseert Lease a bike samen met Ten Tusscher op donderdag 13 oktober een infomiddag en wij mogen als VONK leden langskomen, tussen 14:00 en 15:00 uur, om te ontdekken of het ook iets voor jouw bedrijf kan zijn, om het fietsplan aan te bieden aan je werknemers.

Het doel van deze middag?
Zoveel mogelijk werknemers laten fietsen om zo samen te gaan voor een goed milieu, fijne werkomgeving en gezondheid! En voor jou als ondernemer natuurlijk de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaarden nóg beter te maken.

Datum Infomiddag: donderdag 13 oktober
Tijdstip: 14:00 – 15:00 uur
Locatie: The Gallery, Hengelosestraat 500
Wat: Infomiddag met Lease a bike om te ontdekken of de fietsregeling / fietsplan iets voor jouw bedrijf kan zijn.

Mijn bedrijf aanmelden

MSG opent hub voor duurzame logistiek van post, pakketten en koeriersdiensten op Kennispark

Het verkeer op de weg en op het spoor zal de komende decennia nog veel drukker worden en daarmee worden logistieke verspreidingen uitdagender. Niet alleen in de binnenstad van Enschede, maar ook op de industrieterreinen wordt het steeds drukker. De oplossing? Een slimme hub: een verzamelpunt aan de rand van het terrein, waar alle goederen en leveringen binnenkomen.

Dat zetten we nu op bij Kennispark Twente. Vanuit die hub bundelen we alle zendingen, waardoor we minder vaak en met minder verschillende bussen het terrein op hoeven. En nog mooier: wat mogelijk is per fiets, wordt bezorgd met een van onze supersnelle fietskoeriers.

Sluit je ook aan bij de Kennisparkhub en draag bij aan minder drukte.

 • Gebundelde zendingen of bezorging per fietskoerier en dus minder uitstoot.
 • 1x per dag alle pakketten ontvangen.
 • Efficiënte belevering op Kennispark Twente.
 • Exacte tijdsplanning van de bezorging in afstemming.
 • Als bedrijven bundelen we onze krachten én onze zendingen.

Nadat je je hebt aangesloten bij de Kennisparkhub, kun je gelijk gebruikmaken van de diensten. Het afleveradres pas je simpelweg aan naar die van de Kennisparkhub (in plaats van die van jullie bedrijf) en alle binnenkomende pakketten worden bij jullie afgeleverd op een met elkaar overeengekomen tijdstip. Jep, zo simpel werkt het. Ook ontzorgen we je op het gebied van alle uitgaande zendingen: post, pakketten, mailingen of andere zendingen. Alles kan gelijk mee. Ook dat scheelt weer een extra vervoersbeweging. En je hebt alles geregeld bij één leverancier, wel zo makkelijk.

Meer informatie en aanmelden via msg.eu/kennisparkhub

Met jouw bedrijf een fietsplan opzetten mét VONK voordeel – infomiddag 13 oktober

Fietsen is duurzaam, voorkomt parkeerdruk en is goed voor de vitaliteit.

Om dit te stimuleren lijnen we op met Lease a bike, met een speciale actie voor VONK leden. Met Lease a Bike regel je gratis en snel een fietsplan en besparen jij en je collega’s door fiscaal voordeel al gauw €1.000,- op een nieuwe e-bike.

De VONK leden LioniX en Engineero doen een pilot met en voor hun personeel om deze mooie actie in gang te zetten. Lease a bike organiseert samen met Ten Tusscher voor bovenstaande bedrijven een fiets-opstap-dag op 13 oktober aanstaande en wij mogen als VONK leden in de middag aansluiten om te ontdekken of het ook iets voor jouw bedrijf kan zijn. Daarnaast onthullen we ook een actie speciaal voor VONK Leden.

Het doel? Zoveel mogelijk werknemers laten fietsen om zo samen te gaan voor een goed milieu, fijne werkomgeving en gezondheid! En voor jou als ondernemer natuurlijk de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaarden nóg beter te maken.

Wat
Ontdekken of lease a bike iets voor jouw bedrijf is.
Datum
Donderdag 13 oktober
Tijdstip
14.00 uur – 15.00 uur
Locatie
The Gallery

Mijn bedrijf aanmelden

Mobiliteitshubs als landelijke proef op Kennispark

Heb jij de mobiliteitshubs al gespot? 🛵🚲🅿️

We doen mee aan een landelijke proef als het gaat om deelmobiliteit.

Op Kennispark Twente zijn we als VONK Enschede bezig met de thema’s #duurzaamheid, #mobiliteit en #gebiedstransformatie. Bij mobiliteitshubs komen deze drie thema’s mooi samen. Hoe houden we het gebied aantrekkelijk, maken we gebruik van deelvervoer en zetten we in op duurzame manieren van vervoer, zonder dat het overlast geeft. De deelscooters en deelfietsen van GO Sharing, Check, Bolt, Felyx en andere aanbieders staan netjes geparkeerd op daarvoor ingerichte hubs. Straat schoon, vervoer schoon, #Kennispark #schoon.

Gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas verlaat Kennispark Twente

Per 1 november 2022 vertrekt Anne-Wil Lucas als gebiedsdirecteur van Kennispark Twente. Precies 4 jaar na haar aantreden als kwartiermaker. Ze wordt Manager Innoveren en Internationaliseren bij de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, NV NOM.

Anne-Wil Lucas: “Met enige pijn in mijn hart ga ik Kennispark Twente verlaten. De afgelopen 4 jaar hebben we met de gemeente, Universiteit Twente en de ondernemers in het gebied belangrijke stappen vooruit gezet in het realiseren van de gebiedsvisie voor Kennispark. De plannen zijn uitgewerkt, de samenwerking is goed georganiseerd en er is positieve energie bij zowel de gemeenteraad als de ondernemers in het gebied voor het realiseren van een moderne innovatiecampus met een scherp profiel op MedTech en ChipTech. Ruimtelijk zien we ook de eerste nieuwe duurzame gebouwen gerealiseerd worden en dat zal de komende jaren in een stroomversnelling komen. Maar het betekent ook dat mijn belangrijkste taak erop zit. Tijd dus voor iets nieuws, en iets dichter bij huis, in de wetenschap dat het met de ontwikkeling van Kennispark Twente goed gaat komen.”

Machteld Roos, vicevoorzitter van Universiteit Twente en lid van de Raad van Toezicht van de Gebiedsorganisatie Kennispark: “In de afgelopen jaren heeft Kennispark Twente zich enorm ontwikkeld. Er is een stevige samenwerking binnen en buiten de regio tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen om de potentie van het gebied nog beter te benutten. Zo wordt er voortvarend gebouwd aan een toplocatie voor ondernemend talent en innovatie.”

Jeroen Diepemaat, projectwethouder Kennispark: “De afgelopen jaren hebben we met alle partijen hard gewerkt om de papieren visie naar uitvoering te brengen. Ook staan we landelijk gezien weer goed op de kaart als toptechnologische regio, waarbinnen Kennispark een zeer belangrijke vestigingsplek is voor hightech-bedrijven. Dat resulteert nu al in een stijgende lijn in het aantal banen en het vestigen van nieuwe bedrijven. De opmars naar boven is dus goed ingezet.”

Bianca Screever, voorzitter van VONK en ook RvT-lid: “Als kwartiermaker heeft Anne-Wil een mooie basis neergezet. De kaders zijn gerealiseerd en de ondernemers scharen zich achter de plannen. Kennispark Twente is klaar voor de volgende fase: de uitvoering van de gebiedsvisie. Als Raad van Toezicht zijn we Anne-Wil Lucas zeer dankbaar voor haar grote betrokkenheid en bijdrage en wensen haar veel succes bij de NOM.”

De komende periode zal de Raad van Toezicht zich buigen over de opvolging van Anne-Wil Lucas. Tot 1 november blijft Anne-Wil gewoon in functie.

Ronde tafel en rondleiding Burgemeester Bleker over Kennispark

In een ontspannen open sfeer is gesproken over de ontwikkelingen op het Kennispark. De gezamenlijk ambitie is bevestigd, we hebben met name gesproken over wederzijdse verwachtingen en rol van de gemeente in de realisatie van de speerpunten van VONK.

Burgemeester Bleker deelt de visie van een snelgroeiende high-tech campus, dat bijdraagt aan het vasthouden en binden van talent. Het verbinden van Universiteit campus en Business & Sciencepark is hierbij cruciaal, net als het toevoegen van de woonfunctie aan het gebied.

Vanuit de ondernemers wordt beaamd dat samenwerken de enige manier is om zaken voor elkaar te krijgen. Zaken realiseren, successen vieren en daarop doorgaan. Het momentum is er, we moeten de energie nu vasthouden en in daden omzetten. Hierbij is de gemeente hard nodig, maak concreet wat de kaders zijn, zodat we door kunnen. Er is meer tempo nodig in de gebiedsontwikkeling, zo is de behoefte aan een eerste ‘plint’ met horeca en AH-to-go groot.

Ook dienen we nu weer verder voorruit te kijken, wat zijn de volgende stappen? Ondernemers denken hierbij aan versneld invoeren van meer woongebouwen, stappen zetten op het gebied van duurzaamheid; innovatief zijn op het gebied van warmte, water en energie en beter bereikbaar zijn via het spoor.

We sluiten af met een gezamenlijke constatering dat VONK nu 1 jaar bestaat, VONK wordt gehoord. De mening van de ondernemer en vastgoedeigenaar wordt meegenomen in de besluitvorming. De samenwerking tussen UT, gemeente en VONK wordt steeds hechter. Nu is het zaak het ledenaantal van VONK te vergroten en de structuren van commissies binnen VONK meer volwassen te laten worden, zodat we echt de stem van het hele gebied vertegenwoordigen.

Tussentijdse resultaten Fietsmaatjes 2022

Het project fietsmaatjes is erg populair in Twente. Dat laten de tussentijdse resultaten van dit jaar wel zien. Twente Mobiel stimuleert en activeert bedrijven om mee te doen met dit initiatief en daardoor zijn er al meer dan 180 fietsers die werkzaam zijn op het Kennispark én mee doen aan Fietsmaatjes 2022.

Meer weten of dit project of over Twente Mobiel? Lees meer op hun website: www.twentemobiel.nl.

Dit project loopt van ma 28 februari t/m do 28 juli. Deze resultaten zijn van de eerste drie maanden van dit project.

Terugblik ALV met voortgang plannen én duurzame pitches

Op de ALV was er vanuit de gebiedsorganisatie, de verschillende VONK commissies en het VONK bestuur updates over de voortgang. Er waren ook pitches van diverse bedrijven die ons kunnen helpen duurzame stappen te zetten zoals:

 • Gratis duurzaamheidsscan voor uw pand
 • Ontdek stimuleringsregelingen voor label C en beter
 • Gratis dakscan voor zonnepanelen
 • Meet de Carbon Footprint van jouw organisatie
 • Fietsmaatjes en een mobiliteitsplan opstellen
 • Zonder Emissie jouw pakket op de juiste plaats

Ontdek de voortgang vanuit VONK én check de organisaties waarmee je contact kunt leggen in de presentatie. Download deze via de link hieronder.
Download ALV VONK presentatie

ALV 30 juni 2022

Het aanmelden voor de nieuwe VONK Algemeen Leden Vergadering is mogelijk via onderstaande button. Er zal een interessante informatiemarkt zijn over duurzame initiatieven. Er zijn diverse sprekers uitgenodigd die zullen pitchen en we zullen een rondleiding krijgen met natuurlijk een heerlijke borrel.

SAVE THE DATE
Donderdag 30 juni 2022
Start 15.00 uur
Locatie: Demcon Technology Center
Institutenweg 50 in Enschede

Diverse pitchen van experts

Zonnepanelen, BREEAM-scans, zero-emission logistiek, mobiliteit en parkmanagement. Deze onderwerpen zullen door experts van het Kennispark worden aangehaald. Ben je benieuwd naar deze experts, meer info over deze ALV of het programma?

Programma en sprekers bekijken?

Aanmelden voor ALV 30 juni