Skip to main content

Bertyl Lankhaar nieuwe directeur Kennispark Twente

Met ingang van 12 juni heeft de Raad van Toezicht van Kennispark Twente Bertyl Lankhaar benoemd als directeur van de gebiedsorganisatie Kennispark Twente. Het afgelopen half jaar heeft zij deze functie als interim-directeur op zich genomen. Ervaren is hoe zij op een verbindende en transparante manier de stakeholders binnen het ecosysteem van Kennispark tot elkaar brengt. Arjan Kampman, voorzitter Raad van Toezicht Kennispark, is dan ook verheugd met de benoeming van Bertyl Lankhaar: “Bertyl heeft het afgelopen half jaar gezorgd voor rust en structuur binnen de gebiedsorganisatie. De Raad van Toezicht en anderen om ons heen zijn positief over haar verbindende werkwijze. Ze heeft een goed voorstellingsvermogen van wat het gebied en haar stakeholders nodig hebben om de positie van Kennispark als topwerklocatie en één van de drie grootste innovatiecampussen in Nederland te borgen en verder te brengen. We zien het vervolg in de samenwerking met Bertyl met vertrouwen tegemoet.”

Bertyl zelf over haar benoeming: “Het is een eer dat ik deze rol voor Kennispark mag vervullen. In het afgelopen half jaar heb ik iedere dag mogen ervaren wat een bijzonder sciencepark dit is met ontzettend veel mooie en innovatieve bedrijven en talenten. Ik zie genoeg kansen om samen met de ondernemers, gemeente Enschede en de Universiteit Twente verder te bouwen aan een sterke en toekomstbestendige innovatiecampus die een belangrijke bijdrage levert aan de economie van Enschede en Twente.”

De Raad van Toezicht wenst Bertyl veel succes in haar nieuwe rol.

 

Bertyl Lankhaar new director of Kennispark Twente

As of 12 June, the Supervisory Board of Kennispark Twente has appointed Bertyl Lankhaar as director of Kennispark Twente organisation. For the past six months, she has taken on this position as interim director. She showed how she brings stakeholders within the Kennispark ecosystem together in a connecting and transparent way. Arjan Kampman, Chairman of the Supervisory Board of Kennispark, is therefore delighted with the appointment of Bertyl Lankhaar: “Over the past six months, Bertyl has ensured rest and structure within the organisation. The Supervisory Board and others around us are positive about her connecting approach. She has a good idea of what the area and its stakeholders need to secure and advance Kennispark’s position as a top work location and one of the three largest innovation campuses in the Netherlands. We look forward with confidence to continuing the collaboration with Bertyl.”

Bertyl herself about her appointment: “It is an honour to be able to fulfil this role for Kennispark. In the past six months, I have been able to experience every day what a special science park this is with so many beautiful and innovative companies and talents. I see plenty of opportunities to work with the entrepreneurs, the municipality of Enschede and the University of Twente to continue building a strong and future-proof innovation campus that makes an important contribution to the economy of Enschede and Twente.”

The Supervisory Board wishes Bertyl every success in her new role.