Toetreding VONK tot gebiedsorganisatie

Vrijdag 24 september is VONK toegetreden tot de gebiedsorganisatie Kennispark.

De gebiedsorganisatie Kennispark wordt nu gevormd door de UT, de gemeente en VONK. Gezamenlijk voeren ze regie op het Kennispark. Zij financieren de gebiedsorganisatie en sturen de gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas aan.

De Raad van Toezicht van de gebiedsorganisatie bestaat nu uit onze voorzitter Bianca Screever, wethouder Jeroen Diepemaat en CvB-lid van de UT Machteld Roos. Wil je, als ondernemer of vastgoedeigenaar, dus echt meepraten en invloed uitoefenen, meld je dan aan bij VONK.

Innovatiepad VONK Enschede

Bezoek van raadsleden

Op donderdagavond 9 september aanstaande komen de gemeenteraadsleden van Enschede op bezoek in het Kennispark. Het bezoek start bij Xsens met een toelichting op de oprichting van VONK. Na een tour binnen Xsens vertrekt het gezelschap richting Demcon. Daar wordt dieper ingegaan op de thema’s die we vanuit VONK belangrijk vinden en de vervolgstappen die we voor ogen zien.

VONK op LinkedIn; doe mee en laat je horen!

We hebben ervoor gekozen om te communiceren met onze deelnemers en VONK zichtbaar te maken via een LinkedIn groep op LinkedIn. Alle betrokkenen bij het Kennispark – van ondernemers, vastgoedeigenaren, studenten tot de tuinman, de vervoerder en gemeenteraadsleden – iedereen kan lid worden van deze groep en zijn/haar stem laten horen. En dat willen we ook graag!

In onze VONK LinkedIn groep kun je als deelnemer zelf je berichten plaatsen; hier gaat geen redactie overheen. Je plaatst zelf je berichten en alle deelnemers kunnen hierop reageren. Berichten in de groep zijn dan ook alleen zichtbaar voor leden van de deze groep.

We hopen dat dit gaat bijdragen aan de onderlinge dynamiek, dat er mooie ideeën naar voren komen en dat betrokken partijen dit dan vervolgens zelf kunnen oppakken. Waar nodig zal de kracht van VONK als collectief zijn werk doen.

Ga naar onze groep op LinkedIn

VONK gaat van start

Op 29 juni 2021 is VONK, de vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark opgericht. De mooie plannen van Kennispark Twente komen immers alleen tot uitvoer als de ondernemers en vastgoedeigenaren op het Kennispark zich hierin herkennen, zich aansluiten en zorgen voor de realisatie. Dit gedachtengoed werd gedragen. De uitdaging om vanuit ondernemers en vastgoedeigenaren zelf een stap naar voren te zetten, visie te laten horen en in actie te komen werd omarmd. Een tiental ondernemers gaf voor de zomer commitment. In gezamenlijk overleg is besloten de stap te zetten tot de oprichting van VONK. Op de foto de vier oprichters na het tekenen van de akte: v.l.n.r.  Leo van den Ende, Boele de Bie, Bianca Screever en Richard Mijnheer.

Vastgoed en Ondernemers
Kennispark Twente

Thema's
  • Gebiedstransformatie

  • Mobiliteit

  • Duurzaamheid

  • Talent

Meer weten
  • Activiteiten

  • Leden

  • Samenwerkingen

VONK
  • Bestuur

  • Missie + visie

  • Contact