Lunchwandelroutes Kennispark

De eerste routepijlen voor onze acht verschillende lunchwandelroutes zijn in opdracht van VONK geplaatst. Dit vond afgelopen vrijdag 19 april plaats (zie foto voor de eerste pijl) door Routenetwerken Twente. Nadat de door routenetwerken uitgezette routes waren nagelopen door onder meer werknemers van VONK-lid E-Care (fietsondernemer van het jaar), zijn de laatste aanpassingen gedaan en de acht routes definitief vastgesteld. De komende weken worden de resterende routepijlen geplaatst en allemaal voorzien van een sticker met een wandelend botterhammetje, zodat je deze routes kunt onderscheiden van de langere routes die ons terrein ook al doorkruisen. Door “onze” bordjes te volgen, weet je dat je binnen 20 tot 40 minuten weer terug bent op de plek waar je begonnen bent. Ideaal voor een lunchwandeling dus.

Lunchwandelroutes op Kennispark

De goede samenwerking met Universiteit Twente heeft ervoor gezorgd dat we vanaf de “Slimme Verbinding” vanaf de Institutenweg via een vers aangelegd bospad op de Campus kunnen komen waar enkele van onze routes voortgezet worden. Naast deze inspanning van de UT hebben gelden uit de Regiodeal Twente er mede voor gezorgd dat we dit project op konden starten.

Bekijk de routes hier

 

Bespaar op je verzekering dankzij Keurmerk Veilig Ondernemen

ENSCHEDE – Op initiatief van VONK werd op dinsdag 14 november het KVO-team stevig aan de tand gevoeld door de auditor van het KIWA. Zijn de plannen voor het verbeteren van de veiligheid op het Kennispark wel slim genoeg? En zit het wel goed met de samenwerking tussen de politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers?

Het antwoord op die vragen was een duidelijke ja! Na afronding van de laatste formaliteiten is het certificaat binnen. Het certificaat is beschikbaar voor de leden van VONK én dankzij de handreiking van VONK ook voor leden van Kennispark Ondernemers en het certificaat kan hier worden gedownload. Het verkrijgen van het certificaat is een mooi resultaat van de samenwerking tussen VONK, Kennispark Ondernemers, Parkmanager Mark van Mast, politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers.

Het verkrijgen van het certificaat is een mooie basis voor bijvoorbeeld het opzetten van de collectieve beveiliging en misschien wel cameratoezicht in de toekomst. En het startpunt van een onderzoek naar de verkeersveiligheid op ons park. Een van de voordelen van het keurmerk is dat enkele verzekeraars korting geven aan aangesloten leden van VONK en Kennispark Ondernemers. Zo geeft bijvoorbeeld Interpolis standaard 10% korting.

Het belangrijkste is dat we door de samenwerking toewerken naar een veiliger Kennispark. Het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen is daarin een belangrijke stap. De commissie Gebiedstransformatie van VONK blijft zich in de toekomst inzetten voor een veilige en werkbare bedrijfsomgeving.

Meer weten over dit keurmerk? Bekijk deze site!

Vragen? Mark van Mast – parkmanager@vonkenschede.nl – helpt je verder.

KVO Certificaat Kennispark Enschede downloaden

Twee innovatieve AED’s op zonnestroom geplaatst door VONK

Op twee plekken op het Kennispark zijn woensdag 13 december AED zuilen geplaatst. Daarmee hebben we een dekkend netwerk van AED’s die ook buiten kantooruren beschikbaar zijn, samen met de AED’s bij het station en de Institutenweg 20-30. Het past natuurlijk bij ons hoogwaardige park dat deze zuilen uniek zijn in Nederland. Het zijn de eerste “standalone” zuilen voor AED’s in ons land. De stroom komt van geïntegreerde zonnepanelen zodat er geen aparte stroomaansluiting nodig is om de kast op de juiste temperatuur te houden. Verder wordt door een zender een signaal gegeven als de AED-kast geopend is geweest zodat we ook weten wanneer deze gebruikt is en dus onderhoud nodig heeft. De AED’s worden aangemeld bij Harstslag.nu zodat opgeleide mensen uit de buurt per SMS worden opgeroepen naar deze AED’s te gaan in geval van een calamiteit. De AED-zuilen die deels worden gefinancierd vanuit Regiodeal gelden, zijn onderdeel van de gebiedstransformatie die door een aparte commissie binnen VONK begeleid wordt. Voorzitter Rudy Sesink van deze commissie geeft aan dat dit een verdere stap is richting een veilig en leefbaar Kennispark.

Heeft u zelf ook een AED in of rond uw bedrijf? Meld deze dan aan via Hartslag.nu. Dat kan levens redden!

Locaties van alle 24/7 beschikbare AED’s na plaatsing van de standalone is te zien in bovenstaande afbeelding.

 

Institutenweg transformeert tot parkachtig gebied tussen panden

Al een tijdje in de planning, maar nu is de schop in de grond. Dura Vermeer is in opdracht van gemeente en pandeigenaren langs de institutenweg begonnen met de werkzaamheden om de straat, het asfalt en alle tegels weg te halen en er een prachtig parkachtig gebeid van te maken, waar werknemers kunnen verblijven, ontmoeten en wandelen tussen de panden. Een echte upgrade van het Kennispark als voorbeeld van hoe de rest van het park naar de toekomst toe kan ontwikkelen.

Vanuit de gemeente werden omwonenden op de hoogte gebracht middels een schrijven: Op 16 januari 2024 is gestart met herinrichting van de Institutenweg op Kennispark. Gedurende een periode van circa vier maanden wordt gewerkt aan de herinrichting van het openbare gebied waarbij de weg veiliger, fraaier en groener wordt.

PLANNING

Tijdens de werkzaamheden zijn de bedrijven aan de Institutenweg gewoon bereikbaar. Voor een aantal bedrijven zal het parkeren tijdelijk aangepast worden, maar hierover worden de betreffende bedrijven tijdig geïnformeerd. Ook worden de bussen tijdens thuiswedstrijden van FC Twente elders geparkeerd.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Dura Vermeer start op dinsdag 16 januari 2024 aan fase 1, de rijbaan tussen de gebouwen van Demcon en NX Filtration – Eshuis. Zie het onderstaande overzicht voor de volledige planning en fasering. De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond op vrijdag 3 mei 2024.

Let op: de planning van fase 1 en 2 is eind februari iets aangepast ten opzichte van de eerder geplaatste planning. Door de vele regen in de afgelopen periode is er vertraging opgelopen met de betrating.

BEREIKBAARHEID

VRAGEN

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jochem van Tongeren via j.v.tongeren@duravermeer.nl.

De gemeente Enschede doet hun uiterste best om de overlast, als gevolg van de werkzaamheden, zoveel mogelijk te beperken.

Twee collectieve AED’s 24/7 bereikbaar

Op twee plekken op het Kennispark worden woensdag 13 december AED zuilen geplaatst. Daarmee hebben we een dekkend netwerk van AED’s die ook buiten kantooruren beschikbaar zijn, samen met de AED’s bij het station en de Institutenweg 20-30. Het past natuurlijk bij ons hoogwaardige park dat deze zuilen uniek zijn in Nederland. Het zijn de eerste “standalone” zuilen voor AED’s in ons land. De stroom komt van geïntegreerde zonnepanelen zodat er geen aparte stroomaansluiting nodig is om de kast op de juiste temperatuur te houden. Verder wordt door een zender een signaal gegeven als de AED-kast geopend is geweest zodat we ook weten wanneer deze gebruikt is en dus onderhoud nodig heeft. De AED’s worden aangemeld bij Harstslag.nu zodat opgeleide mensen uit de buurt per SMS worden opgeroepen naar deze AED’s te gaan in geval van een calamiteit.

Heeft u zelf ook een AED in of rond uw bedrijf? Meld deze dan aan via Hartslag.nu. Dat kan levens redden!

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Dinsdag 14 november werd ons KVO-team stevig aan de tand gevoeld door de auditor van het KIWA. Waren onze plannen voor het verbeteren van de veiligheid op het kennispark wel slim genoeg? Zit het wel goed met de samenwerking tussen de politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers? Ja dus, volgens de auditor. Nog even enkele formaliteiten en dan krijgen we ons felbegeerde certificaat.

Dit is een mooie basis voor bijvoorbeeld het opzetten van de collectieve beveiliging en misschien wel cameratoezicht in de toekomst. En het startpunt van een onderzoek naar de verkeersveiligheid op ons park. Want daarover kwamen veel opmerkingen uit de KVO-enquête die we onder onze leden hielden. Aardige bijkomstigheid van het keurmerk is dat enkele verzekeraars korting geven op de schade / brandverzekering van aangesloten leden van VONK en Kennispark Ondernemers. Interpolis geeft standaard 10% korting maar andere verzekeraars volgen soms als het certificaat wordt overhandigd. Zodra we het certificaat hebben, sturen we het dan ook naar alle leden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we door de samenwerking toewerken naar een veiliger Kennispark. Een voorwaarde voor een toekomstbestendig park.

Collectieve Beveiliging

Na de enquête voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben we inzichtelijk welke beveiligers er werkzaam zijn voor bedrijven op het Kennispark. Op basis daarvan gaan we in gesprek met drie regionale beveiligingsbedrijven. We dagen ze uit om met slimme concepten te komen waarmee we toe kunnen groeien naar een hecht collectief van bedrijven. Het is namelijk nodig om de gelederen te sluiten voor de meest effectieve beveiliging van ons park en onze leden. Bij voorkeur op termijn met slimme technieken want dat zou juist bij ons hoogwaardige technologiepark passen. Maar daarvoor is een gezonde exploitatie nodig waarbij zoveel mogelijk bedrijven aansluiten. We hopen in de eerste maanden van 2024 met een concreet voorstel te kunnen komen richting onze leden.

Lunchwandelroutes getest door werknemers

Lunchwandelroutes getest door werknemers en klaar voor bewegwijzering

De “fietsonderneming van het jaar” (onlangs uitgeroepen door Overijssel Onderweg) is ook een topper als het gaat om wandelen. Ons lid Ecare is er met groepen medewerkers op uitgetrokken om vier van de aanstaande lunchwandelroutes van VONK na te lopen om te kijken of ze voldoende begaanbaar zijn in dit natte seizoen en eventuele verbetersuggesties te doen. De parkmanager van VONK en de projectmanager van het Kennispark hebben nog vier routes vanuit het Oostelijke deel van het Kennispark gelopen. Hiermee heeft de Stichting Routenetwerken Twente voldoende input ontvangen om de routes definitief te maken en de komende maanden te voorzien van de officiële bewegwijzering. Daarna is goed te zien welke routes binnen een half uur af te ronden zijn zodat ze uitermate geschikt zijn als lunchwandeling. Wij kunnen vast verklappen dat er enkele verrassende routes tussen zitten. Als de routes bewegwijzerd zijn, buigt het parkmanagement van VONK zich over eventuele faciliteiten die de routes versterken. Zoals bankjes, prullenbakken, beweegtoestellen en dergelijke. Heeft u daar een leuk idee voor, meld dat dan even bij onze parkmanager via parkmanager@vonkenschede.nl.

De bovenstaande plattegrond is één van de acht lunchwandelroutes.

Tijdlijn Gebiedstransformatie

We kunnen ons voorstellen dat het wenselijk is om iets meer beeld te hebben van waar we mee bezig zijn. Er gebeurt van alles rondom de gebiedstransformatie alleen het is nog niet allemaal zichtbaar. De commissie gebiedstransformatie is bezig met diverse onderdelen om het gebied mooier, toegankelijker en veiliger te maken. De acties in de tijdlijn in de afbeelding hierboven en in de tekst hieronder staan in de planning om uit te gaan voeren.

Tijdlijn Gebiedstransformatie 2023-2024

November 2023

 • Audit Keurmerk Veilig Ondernemen

December

 • Plaatsing 2 stand-alone AED’s
 • plaatsing verwijsbordjes lunchwandelroutes
 • Keuze afvalinzamelaar evt. samen met de UT

Januari 2024

 • Keuze beveiligingsbedrijf

Februari

 • Alle lunchwandelroutes bewegwijzerd
 • Eerste entreemarkering plaatsen bij bedrijven

Maart

 • Toevoeging beweegtoestellen en andere faciliteiten aan wandelroutes
 • Stroomhuisjes en dergelijke voorzien van huisstijl Kennispark

Juni

 • Plaatsing camera’s toegangswegen Kennispark (deel bedrijvenpark)

VONK ALV 2 november met Wethouder Jeroen Diepemaat over Spoorzone Hengelo Enschede

Op de ALV van 2 november komt Jeroen Diepemaat, wethouder van de Gemeente Enschede, ons bijpraten over het project SHE, Spoorzone Hengelo Enschede, het gebied dat de economische motor van Twente is met natuurlijk Kennispark als mooi middelpunt.

Je bent van harte welkom bij de vergadering door je aan te melden: https://www.vonkenschede.nl/jaarplanning/#agenda

Verder staan de thema’s Talent, Gebiedstransformatie / Parkmanagement en Duurzaamheid op het programma en praten we je bij over de laatste ontwikkelingen vanuit het bestuur van VONK.

De Slimme Verbinding succesvol geopend met een lunchwandeling door VONK ondernemers en vastgoedeigenaren

De Slimme Verbinding succesvol geopend met een lunchwandeling door VONK ondernemers en vastgoedeigenaren. 

Op 7 september is de Slimme Verbinding officieel geopend. Door middel van verschillende VONK ondernemers en vastgoedeigenaren hebben ondernemers kennisgemaakt met de slimme oversteek. Deze oversteek verbindt het Kennispark en Universiteit Twente om de afstand tussen bedrijven en de campus letterlijk en figuurlijk te verkleinen. 

Om 12.00 vond de lunchwandeling plaats waar we met heel wat geïnteresseerden over de Slimme Verbinding, die van de Institutenweg over de Hengelosestraat naar de campus van Universiteit Twente, liepen. Tijdens de wandeling hebben diverse VONK ondernemers en vastgoedeigenaren onder genot van een sapje en broodje verteld over de ontwikkelingen rondom de Slimme Verbinding en thema’s zoals Talent, Duurzaamheid, Gebiedstransformatie en Mobiliteit. 

Ons rondje liep langs de volgende stops:

 1. Start lunchwandeling bij De Broodbode: welkom door VONK door Bianca
 2. Symbol: Dick Theisens voorzitter commissie Duurzaamheid over de ontwikkelingen
 3. Slimme Verbinding: Marike Bezema over de functionele en symbolische achtergrond van de Slimme Verbinding
 4. Talent Center Twente: Maarten Kuper over de plannen en initiatieven van de Talent Commissie, met het Talent Center Twente als belangrijk onderdeel
 5. Universiteit Twente: André de Brouwer over de plannen voor het ‘Markepad’ zodat er een nog meer aantrekkelijke verbinding ontstaat
 6. Gebiedstransformatie: Rudy Sesink als voorzitter van de commissie Gebiedstransformatie over de ontwikkelingen
 7. Future Factory: Alfred Stobbelaar over de Future Factory als een van de voorbeelden hoe de slimme verbinding tussen talent en ondernemers tot stand kan komen

Met een mooie opkomst van 46 deelnemers en een heerlijk zonnetje, kan worden geconcludeerd dat de lunchwandeling een groot succes was. Dit was te merken aan de betrokkenheid en interesse bij alle aanwezigen. 

Via deze weg willen wij alle VONK ondernemers en vastgoedeigenaren bedanken die tijdens deze middag hebben gesproken en zich in hebben gezet voor deze interessante en informatieve lunchwandeling.

Lees verder

Opening slimme verbinding & lunchwandeling 7 september

Om de afstand tussen bedrijven en de campus van Universiteit Twente te verkleinen is de ‘Slimme Verbinding’ ontstaan. Deze slimme oversteek verbindt Kennispark letterlijk en figuurlijk met Universiteit Twente. Naast de verbinding tussen de Universiteit en het Kennispark is het aantal rijstoken teruggebracht van 2×2 naar 2×1, waardoor er een veilige oversteek ontstaat.  Duurzaamheid en biodiversiteit staat centraal in dit project. Momenteel is de oversteek grotendeels afgerond en is deze al veilig te gebruiken door fietsers en voetgangers. Daarom openen we deze met VONK ondernemers en vastgoedeigenaren tijdens een lunchwandeling op 7 september 2023.

Slimme verbinding 

De Slimme Verbinding is onderdeel van het Innovatiepad. De oversteek loopt vanuit de Institutenweg over de Hengelosestraat door naar de campus van Universiteit Twente. Projectmanager Alfred Stobbelaar: ‘Het is een brede, pleinachtige oversteek, waar ook de bushalte is. Daaromheen komen in de nabije toekomst vergaderruimtes, om te stimuleren dat mensen vanuit de UT en het Business & Science Park elkaar ontmoeten.’

Lunchwandeling 

Om de Slimme Verbinding te openen, nodigen wij jullie uit om samen met andere ondernemers de nieuwe oversteek officieel in gebruik te nemen. We nemen jullie graag mee op de VONK lunchwandeling inclusief een lekker broodje. Deze wandeling vindt plaats op 7 september om 12.00 uur en start bij de Broodbode op het Kennispark. De verwachting is dat we rond 14.00 uur klaar zijn. Tijdens de wandeling zullen de verschillende VONK commissies een praatje houden over de ontwikkelingen binnen thema’s Talent, Duurzaamheid, Gebiedstransformatie en Mobiliteit. We hopen jullie te zien tijdens deze lunchwandeling! Aanmelden verplicht vanwege het bestellen van de lunch.

Aanmelden Lunchwandeling (uiterlijk 6-9-23 om 10:00)

Kennispark verduurzaamt: vergroeningsplan Eurofins Maser

Naar nieuwsoverzicht

Kennispark verduurzaamt: vergroeningsplan Eurofins Maser

Eurofins MASER heeft vorig jaar haar pand aan de Auke Vleerstraat in Enschede van binnen volledig gerenoveerd. De glazen pui is een mooie eyecatcher geworden van het nieuwe hoofdkantoor. Het blijft echter niet bij de binnenkant, want samen met de buren zijn nu mooie plannen uitgewerkt om hun terrein om het pand en omgeving te vergroenen. Eén van de belangrijkste drijfveren achter het vergroeningsplan is het creëren van een groenere en aantrekkelijke omgeving rondom het pand, waar water infiltreert en hittestress wordt voorkomen. Dit heeft niet alleen betrekking op het eigen terrein, maar draagt ook bij aan de versterking en verduurzaming van het hele Kennispark. Dankzij Alfred Stobbelaar van de gebiedsorganisatie Kennispark en de inbreng van VONK kwam een subsidiemogelijkheid met zogenaamde Green Deal gelden op hun pad.

Aanpassingen

Het vergroeningsplan omvat onder andere het vervangen van stenen en beton door groene elementen zoals beplanting om biodiversiteit te bevorderen. Dit zal niet alleen bijdragen aan een gezonder ecosysteem, maar ook zorgen voor een aangenamere en koelere omgeving. Er zal er een open en uitnodigende omgeving worden gecreëerd. Verder is het plan om een grote fietsenstalling te installeren en om fietsen voor woon-werkverkeer te stimuleren onder medewerkers. Naast de fietsenstalling worden er laadpalen voor elektrische auto’s aangelegd. Medewerkers en bezoekers hebben zo de mogelijkheid om hun elektrische auto op te laden tijdens hun verblijf op het terrein.

“Beton verstikt. We moeten kunnen ademen als we over ons terrein lopen.”
– Rudy Sesink, Eurofins MASER 

Subsidie

De Green Deal subsidie heeft dit project in een stroomversnelling gebracht. Eurofins MASER maakt gebruik van de Green Deal, waarbij maar liefst 50% van de kosten wordt gesubsidieerd. Dit is een prachtige regeling die bedrijven stimuleert om met groene initiatieven bij te dragen aan meer duurzame werkomgeving. In samenwerking met VONK en de gebiedsorganisatie Kennispark zet Eurofins MASER zich op deze wijze in om haar ambitie om het park beter en groener te maken, te realiseren.

Realisatie

“We willen tempo maken, niet wachten maar doorpakken en dan hopen we maar dat de rest volgt”, aldus Rudy. In het najaar beginnen ze met de transitie van beton naar groen. Naast het feit dat dit het beste moment is om te planten, willen ze tempo maken met vergroenen. De verwachting is dat ook dat het plan eind van dit jaar is afgerond. 

 • Eurofins bedrijventerrein Enschede gebouw

 • Eurofins bedrijventerrein Enschede gebouw

Een groenere toekomst

Met dit initiatief van Eurofins MASER wil het bedrijf ook andere bedrijven stimuleren om bij te dragen aan een groenere toekomst. Subsidies, zoals die van de Green Deal maken de financiering ervan makkelijker. De Regio Deal Twente is tot stand gekomen met het Rijk, Provincie Overijssel, Gemeente Enschede en Twente Board.

Schetsontwerp vergroenen Eurofins Maser

Lees verder

Centraal parkeren geeft impuls aan verdere ontwikkeling Kennispark Twente

Gemeente Enschede en VONK tekenen overeenkomst voor parkeren bij Twente Village

Vandaag tekenden gemeente Enschede en VONK (Vastgoedeigenaren en Ondernemers Kennispark) een overeenkomst om de parkeercapaciteit van Twente Village in te zetten voor de bedrijven op Kennispark Twente. Verschillende bedrijven op Kennispark Twente hebben (ver)bouwplannen, waarbij parkeerplaatsen komen te vervallen. Om toch voldoende parkeerplaatsen te realiseren is het parkeren op centrale plekken een van de oplossingen. Deze oplossing volgt uit de gebiedsstrategie van de gemeente Enschede om Kennispark Twente om te vormen tot een dynamische toplocatie. Het behouden en vergroenen van de openbare ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel.

Samen anders omgaan met mobiliteit

Met het tekenen van de overeenkomst hebben beide partijen uitgesproken de benodigde maatregelen te treffen om gezamenlijk anders om te gaan met mobiliteit. De vergroening van de openbare ruimte is daarbij belangrijk, evenals een sterkere verbinding tussen de Universiteit Twente en de bedrijven op Kennispark Twente.

Het anders organiseren van het parkeren speelt daarbij een sleutelrol. Het gaat dan met name om de grote hoeveelheid werknemers die ‘s ochtends met de auto komen en aan het einde van de werkdag weer vertrekken. Hun auto’s staan de gehele werkdag stil en dit vraagt veel ruimte, die veel beter voor de gebiedsdoelen kunnen worden ingezet. De auto zal niet volledig verbannen worden uit het kerngebied. Ruimte voor parkeerplaatsen vlak bij gebouwen moet altijd mogelijk zijn voor tijdelijke bezoekers of werknemers die zich meerdere keren per dag per auto moeten verplaatsen.

Wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede: “Op Kennispark willen we niet dat er meer auto’s op straat komen te staan. We willen zelfs minder auto’s op straat. Daardoor wordt Kennispark veel groener en aantrekkelijker. Tegelijkertijd liggen er vele ongebruikte parkeerplaatsen aan de andere kant van het spoor, rond de Grolsch Veste. Over het gebruik van deze parkeerplekken hebben we nu duidelijke afspraken gemaakt. Zolang het rond de Grolsch Veste niet te druk wordt met parkeerders, mogen werknemers van Kennispark-bedrijven daar hun auto neerzetten. Ik ben blij dat we samen een oplossing hebben gevonden en dat hiermee de gebiedsontwikkeling van het Kennispark in een stroomversnelling komt.”

Economische groei en vergroening van openbare ruimte

In de intentieverklaring is ook aandacht voor ondersteuning van de bedrijven op Kennispark Twente bij het opstellen van een eigen mobiliteitsplan. In dit plan staan maatregelen om het gebruik van de auto te verminderen en vaker op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen.

Met het anders regelen van het parkeren en het stimuleren van duurzamere alternatieven voor de auto blijft economische groei op Kennispark mogelijk met behoud van meer hoogwaardige openbare ruimte en verblijfsplekken.

Bianca Screever (VONK): “De ondernemers op Kennispark Twente zijn blij dat we met de gemeente een goede oplossing hebben gevonden voor het parkeren op Kennispark en samen gaan werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen. Gezamenlijk zetten we zo stappen in het verder vergroenen van de buitenruimte en stimuleren we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Een mooie win-win!”

Terugblik ledenvergadering 15 juni

We kijken terug op een constructieve ledenvergadering, 15 juni jl. Een korte terugblik vanuit de vergadering.

Commissie Talent

Maarten Kuper van de nieuwe commissie Talent vertelde over een aangevraagde subsidiemaatregel waarin bedrijven samen opleidingen willen ontwikkelen om talent in Twente te behouden. Geen nieuw initiatief opstarten naast alles wat er al is, maar een inzet om de samenwerking en afstemming tussen alle initiatieven te versterken en centraal te laten samenkomen in een nieuw te starten Talent Center Twente. Dit Talent Center Twente heeft als idee om een centrale hub te zijn waar banen, afstuderen, stage van diverse bedrijven samenkomt met talent dat opzoek is naar een nieuwe uitdaging. Een plek waar matching kan plaatsvinden tussen talent en bedrijven op het Kennispark.

Commissie Mobiliteit

Vanuit de commissie Mobiliteit (parkeerafspraken) kwam het nieuws dat er een intentie overeenkomst is tussen Gemeente Enschede en VONK, waarbij we parkeernormen op bestaande kavels kunnen aanpassen als leden gaan uitbreiden of verbouwen op de bestaande kavel en de parkeernorm kunnen beleggen via parkeren op afstand bij de Grolsch Veste. Er is dan de verplichting om een actief mobiliteitsbeleid te voeren en daarvoor zijn templates mobiliteitsplan ontwikkeld.

Commissie Duurzaamheid

De commissie Duurzaamheid kwam met een mooi overzicht van de impact van zonnepanelen op het Kennispark. Tenminste 20 bedrijven hebben in de afgelopen tijd hun daken vol gelegd met zonnepanelen. Er zijn nog tal van andere projecten waaraan gewerkt wordt, waar een iets langere adem voor nodig is. Denk aan een warmtenet, zonneveld-overkapping parkeerplaats Grolsch Veste. Meer punten zijn terug te vinden in de presentatie.

Commissie Gebiedstransformatie

Mark van Mast, ‘onze’ parkmanager, vertelde over plannen rondom het plaatsen van standalone AED’s in het gebied. Het aanleggen van wandelroutes voor lunchwandelingen, herkenbare entreemarkeringen voor bezoekers op het Kennispark bij de toegangswegen.

Vastgoedontwikkelingen ASR

Mariska Rimmelzwaan van ASR DSPF presenteerde kort de uitbreiding van The Gallery, waarin een behoorlijk stuk nieuw ontwikkeld wordt in plaats van de bestaande parkeerplaatsen onder het gebouw. Er komt ruimte voor nieuwe bedrijven die labruimte nodig hebben.

Gemeente Enschede

Vanuit de gemeente Enschede kwam informatie over Spoorzone Hengelo Enschede (SHE), waarbij een groot stedelijke visie is gepresenteerd en concrete ideeën zijn voor de (door)ontwikkeling van de belangrijke ader Enschede <> Kennispark <> Hengelo

Presentaties downloaden

Al met al een waardevolle meeting, waarbij de presentaties hieronder zijn te downloaden.

Download Presentatie VONK ALV

Download Boekje Spoorzone Hengelo Enschede

College verruimt subsidiemogelijkheden voor vergroening en verduurzaming Kennispark Twente

Het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede maakt het gemakkelijker om subsidie te krijgen voor vergroening op en verduurzaming van Kennispark Twente. Dat staat in
twee lokale ‘wetten’ (verordeningen) die het college aan de gemeenteraad voorlegt. De subsidieregelingen richten zich op het gebied (binnen Kennispark Twente) dat aan de zuidkant van de Hengelosestraat ligt (tot aan het spoor). Dit gebied heet het ‘Business & Sciencepark”. Hier zitten allerlei vernieuwende (high tech-) bedrijven die werken aan nieuwe producten en diensten. Veel
van die bedrijven zijn ooit begonnen op een (studenten)kamer op de universiteitscampus en sindsdien (fors) gegroeid.

Duurzaamheidsscans

De eerste verordening maakt het mogelijk pandeigenaren of huurders te ondersteunen een duurzaamheidsscan van hun panden te laten uitvoeren. Zo’n scan levert kennis op hoe duurzaam het
pand is. Vervolgens kunnen pandeigenaren daar samen met hun huurders mee aan de slag. Voor deze regeling is in totaal € 80.000 beschikbaar.

Vergroening buitenruimte

De tweede verordening heeft als doel groene, vrij toegankelijke, buitenruimte binnen het gebied te realiseren. Hier is € 1.250.000 voor beschikbaar. “Kort gezegd willen we de hekken tussen de
bedrijven weghalen, aantrekkelijk groen creëren en zo ontmoeting stimuleren. Want door (toevallige) ontmoetingen komen de mooiste ideeën tot stand die weer leiden tot nieuwe oplossingen en
producten”, aldus Jeroen Diepemaat, wethouder voor Kennispark.

Regiodeal

In totaal is er ruim € 1,3 miljoen beschikbaar voor deze ontwikkeling. Deze middelen komen uit de Regiodeal Twente. Dit is een afspraak tussen Rijk, provincie en de regiogemeenten gericht op de
economische ontwikkeling van Twente.

Haast

Pandeigenaren moeten snel zijn: de regeling loopt alleen nog dit jaar en de maatregelen moeten uiterlijk in 2024 klaar zijn. Bedrijven die gebruik willen maken van de regelingen kunnen contact
opnemen met Alfred Stobbelaar via alfred@kennispark.nl of 06-13472360.

Professionalisering parkmanagement op Kennispark

Een van de belangrijkste zaken die bij VONK (Vastgoed Ondernemers Kennispark) op de agenda staat, is het professionaliseren van het parkmanagement. Om een inspirerend, schoon en veilig terrein waar ondernemers zich graag willen vestigen te kunnen waarborgen, is het van belang om het parkmanagement bij een externe organisatie neer te leggen. Op dit moment worden de afrondende gesprekken gevoerd en de verwachting is dat de parkmanagementorganisatie vanaf begin 2023 operationeel is.

De commissie Gebiedstransformatie van VONK bouwt aan de uitstraling van Kennispark door in te zetten op een groene, innovatieve, frisse werkomgeving en een gebied dat open en toegankelijk is voor zowel werknemers, werkgevers als klanten en bezoekers. Door slim samen te werken op thema’s als parkmanagement, veiligheid en uitstraling op Kennispark profiteren we allemaal van een top werklocatie.

Veilige omgeving

Het eerste punt dat door de parkmanagementorganisatie op korte termijn opgepakt wordt, is de veiligheid. Op dit moment ervaren ondernemers en vastgoedeigenaren met name ’s avonds problemen met rondhangende jongeren en auto’s die hier niet horen en dat brengt het gevoel van onveiligheid met zich mee.

Rudy Sesink, COO Eurofins | MASER en voorzitter van commissie Gebiedstransformatie van VONK: “Het opzetten van de parkmanagementorganisatie is voor de eerste drie jaar mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal Twente. Binnen drie jaar moet de organisatie zijn meerwaarde bewijzen en zelfstandig – zonder subsidie – doorgroeien. Wat betreft het parkmanagement volgen we daarom twee sporen. We beginnen met zaken die we snel en relatief eenvoudig op kunnen lossen, maar kijken daarnaast ook naar een structurelere oplossing voor de langere termijn. In het geval van het verbeteren van de veiligheid op Kennispark kunnen we relatief snel collectieve beveiliging in gaan kopen en onderzoeken wat we met de beveiligingscamera’s kunnen doen die al bij meerdere bedrijven aanwezig zijn. Voor de langere termijn is de verwachting dat als over een paar jaar de woonfunctie is toegevoegd aan Kennispark, er ook ’s avonds meer reuring zal zijn en het terrein dan ook een stuk minder aantrekkelijk is om rond te hangen.”

Inspelen op wensen en behoeftes

Rudy: “Samen met het parkmanagement wordt onderzocht waar de behoefte van de ondernemers, vastgoedeigenaren en hun medewerkers ligt. Het zogenaamde laaghangende fruit wordt zo snel mogelijk opgepakt, maar tegelijkertijd worden initiatieven die meer tijd kosten, zoals verdere inrichting en vergroening van het park ook zo snel mogelijk in gang gezet. Als commissie Gebiedstransformatie werken we aan de uitstraling van het hele gebied en vinden we het belangrijk dat dit ook zichtbaar en merkbaar is.”

Verbinden van gebouweigenaren, huurders, gebruikers met duurzame initiatieven

Professioneel parkmanagement zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld energie, afvalverwerking en beveiliging collectief ingekocht kan worden. Hier zijn mogelijkheden genoeg voor, maar op dit moment zijn de ondernemers individueel aan het uitzoeken wat er voor zijn/haar organisatie mogelijk is en dit is vrijwel altijd duurder en complexer dan als de parkmanager uitzoekt wat de mogelijkheden zijn en ondernemers en vastgoedeigenaren alleen maar hoeven aan te sluiten.

MSG-hub voor duurzame logistiek

Een van de voorbeelden van het collectief inkopen is de door MSG opgezette slimme hub: een centraal gelegen verzamelpunt waar alle goederen en leveringen binnenkomen. Vanuit de hub worden alle zendingen gebundeld, waardoor minder vaak en met minder verschillende bussen gereden hoeft te worden. Waar mogelijk wordt de bezorging gedaan door fietskoeriers.

Rudy: “Het mooie van dit soort initiatieven is dat het alle commissies binnen VONK raakt. Het draagt bij aan de gebiedstransformatie, duurzaamheid en mobiliteit. Het bundelen van zendingen is een stuk duurzamer, zeker als het merendeel op de fiets wordt bezorgd en er rijden een stuk minder busjes dagelijks over Kennispark, wat een schoner en veiliger terrein oplevert.”

Lease a bike

Ook Lease a bike is een goed voorbeeld van hoe gezamenlijke initiatieven bij kunnen dragen aan een groene, innovatieve en frisse werkomgeving. Als ondernemer heb je vaak geen tijd om uit te zoeken welke regelingen er allemaal zijn, laat staan dat je tijd hebt om ze ook nog te implementeren in je organisatie.

Rudy: “Door lid te worden van VONK weet je in ieder geval wat er allemaal speelt en hoef je alleen nog maar te beslissen of het wel of niet interessant is voor jouw organisatie en medewerkers.”

Afvalinzameling

Op het gebied van afvalinzameling is op Kennispark nog veel te winnen. Collectief inkopen kan veel kosten besparen, omdat van deur naar deur goedkoper en efficiënter is dan op meerdere momenten door verschillende afvalinzamelaars het afval bij alle bedrijven op te halen. Door het afval door één bedrijf op te laten halen, ontstaat daarnaast ook de mogelijkheid om gescheiden afvalinzameling toe te passen.

Rudy: “Afval per bedrijf gescheiden op laten halen is kostbaar. De meeste ondernemers kiezen er daarom maar voor om alles bij het restafval te gooien, terwijl je juist ook als bedrijf met afval scheiden je steentje bij kunt dragen aan een beter milieu. Wat dacht je van alle koffieprut die we met z’n allen dagelijks weggooien? Als je koffiedik scheidt van je restafval, kan het ingezet worden om er bijvoorbeeld paddenstoelen op te kweken. Zo ben je van een afvalprobleem en hoge kostenpost af en gebeurt er nog iets milieuvriendelijks mee. Daarnaast heeft het afval scheiden ook nog een onverwachts sociaal aspect. Als je alle losse prullenbakken bij de bureaus en kantoren weghaalt en vervangt door één afvalpunt waar het afval gescheiden kan worden, ben je weer even in beweging en creëer je naast het koffieapparaat nog een contactmoment met andere collega’s.”

Juist door gezamenlijk mee te denken met dit soort slimme oplossingen, kunnen we met zijn allen bijdragen aan de gebiedstransformatie!

Meebeslissen en meeprofiteren

Ben je ondernemer of vastgoedeigenaar op Kennispark en wil je meebeslissen én meeprofiteren van de gezamenlijke aanpak op het gebied van de gebiedstransformatie, duurzaamheid en mobiliteit? Word lid van VONK, zodat ook jouw stem meegenomen wordt in de gebiedsontwikkeling. Meer informatie en aanmelden: https://www.vonkenschede.nl/aanmelden/

 

Speciale actie voor VONK-leden

De speciale actie voor VONK leden is bekend! En wij mogen, vooruitlopend op 13 oktober, het jullie nu al vertellen.

Als je je als bedrijf dit jaar nog aanmeld bij lease-a-bike dan ontvangen jouw eerste 10 deelnemers een voucher van 50 euro. Dit kan voor fietsaccessoires besteed worden.

Met Lease a Bike regel je gratis en snel een fietsplan en besparen jij en je collega’s door fiscaal voordeel al gauw €1.000,- op een nieuwe e-bike.

Bedrijven die een fiets-opstap-dag organiseren
De VONK leden LioniX en Engineero organiseren op 13 oktober een pilot met en voor hun personeel om deze mooie actie in gang te zetten.
Daarnaast organiseert Lease a bike samen met Ten Tusscher op donderdag 13 oktober een infomiddag en wij mogen als VONK leden langskomen, tussen 14:00 en 15:00 uur, om te ontdekken of het ook iets voor jouw bedrijf kan zijn, om het fietsplan aan te bieden aan je werknemers.

Het doel van deze middag?
Zoveel mogelijk werknemers laten fietsen om zo samen te gaan voor een goed milieu, fijne werkomgeving en gezondheid! En voor jou als ondernemer natuurlijk de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaarden nóg beter te maken.

Datum Infomiddag: donderdag 13 oktober
Tijdstip: 14:00 – 15:00 uur
Locatie: The Gallery, Hengelosestraat 500
Wat: Infomiddag met Lease a bike om te ontdekken of de fietsregeling / fietsplan iets voor jouw bedrijf kan zijn.

Mijn bedrijf aanmelden

MSG opent hub voor duurzame logistiek van post, pakketten en koeriersdiensten op Kennispark

Het verkeer op de weg en op het spoor zal de komende decennia nog veel drukker worden en daarmee worden logistieke verspreidingen uitdagender. Niet alleen in de binnenstad van Enschede, maar ook op de industrieterreinen wordt het steeds drukker. De oplossing? Een slimme hub: een verzamelpunt aan de rand van het terrein, waar alle goederen en leveringen binnenkomen.

Dat zetten we nu op bij Kennispark Twente. Vanuit die hub bundelen we alle zendingen, waardoor we minder vaak en met minder verschillende bussen het terrein op hoeven. En nog mooier: wat mogelijk is per fiets, wordt bezorgd met een van onze supersnelle fietskoeriers.

Sluit je ook aan bij de Kennisparkhub en draag bij aan minder drukte.

 • Gebundelde zendingen of bezorging per fietskoerier en dus minder uitstoot.
 • 1x per dag alle pakketten ontvangen.
 • Efficiënte belevering op Kennispark Twente.
 • Exacte tijdsplanning van de bezorging in afstemming.
 • Als bedrijven bundelen we onze krachten én onze zendingen.

Nadat je je hebt aangesloten bij de Kennisparkhub, kun je gelijk gebruikmaken van de diensten. Het afleveradres pas je simpelweg aan naar die van de Kennisparkhub (in plaats van die van jullie bedrijf) en alle binnenkomende pakketten worden bij jullie afgeleverd op een met elkaar overeengekomen tijdstip. Jep, zo simpel werkt het. Ook ontzorgen we je op het gebied van alle uitgaande zendingen: post, pakketten, mailingen of andere zendingen. Alles kan gelijk mee. Ook dat scheelt weer een extra vervoersbeweging. En je hebt alles geregeld bij één leverancier, wel zo makkelijk.

Meer informatie en aanmelden via msg.eu/kennisparkhub

Met jouw bedrijf een fietsplan opzetten mét VONK voordeel – infomiddag 13 oktober

Fietsen is duurzaam, voorkomt parkeerdruk en is goed voor de vitaliteit.

Om dit te stimuleren lijnen we op met Lease a bike, met een speciale actie voor VONK leden. Met Lease a Bike regel je gratis en snel een fietsplan en besparen jij en je collega’s door fiscaal voordeel al gauw €1.000,- op een nieuwe e-bike.

De VONK leden LioniX en Engineero doen een pilot met en voor hun personeel om deze mooie actie in gang te zetten. Lease a bike organiseert samen met Ten Tusscher voor bovenstaande bedrijven een fiets-opstap-dag op 13 oktober aanstaande en wij mogen als VONK leden in de middag aansluiten om te ontdekken of het ook iets voor jouw bedrijf kan zijn. Daarnaast onthullen we ook een actie speciaal voor VONK Leden.

Het doel? Zoveel mogelijk werknemers laten fietsen om zo samen te gaan voor een goed milieu, fijne werkomgeving en gezondheid! En voor jou als ondernemer natuurlijk de mogelijkheid om je arbeidsvoorwaarden nóg beter te maken.

Wat
Ontdekken of lease a bike iets voor jouw bedrijf is.
Datum
Donderdag 13 oktober
Tijdstip
14.00 uur – 15.00 uur
Locatie
The Gallery

Mijn bedrijf aanmelden

Mobiliteitshubs als landelijke proef op Kennispark

Heb jij de mobiliteitshubs al gespot? 🛵🚲🅿️

We doen mee aan een landelijke proef als het gaat om deelmobiliteit.

Op Kennispark Twente zijn we als VONK Enschede bezig met de thema’s #duurzaamheid, #mobiliteit en #gebiedstransformatie. Bij mobiliteitshubs komen deze drie thema’s mooi samen. Hoe houden we het gebied aantrekkelijk, maken we gebruik van deelvervoer en zetten we in op duurzame manieren van vervoer, zonder dat het overlast geeft. De deelscooters en deelfietsen van GO Sharing, Check, Bolt, Felyx en andere aanbieders staan netjes geparkeerd op daarvoor ingerichte hubs. Straat schoon, vervoer schoon, #Kennispark #schoon.

Ronde tafel en rondleiding Burgemeester Bleker over Kennispark

In een ontspannen open sfeer is gesproken over de ontwikkelingen op het Kennispark. De gezamenlijk ambitie is bevestigd, we hebben met name gesproken over wederzijdse verwachtingen en rol van de gemeente in de realisatie van de speerpunten van VONK.

Burgemeester Bleker deelt de visie van een snelgroeiende high-tech campus, dat bijdraagt aan het vasthouden en binden van talent. Het verbinden van Universiteit campus en Business & Sciencepark is hierbij cruciaal, net als het toevoegen van de woonfunctie aan het gebied.

Vanuit de ondernemers wordt beaamd dat samenwerken de enige manier is om zaken voor elkaar te krijgen. Zaken realiseren, successen vieren en daarop doorgaan. Het momentum is er, we moeten de energie nu vasthouden en in daden omzetten. Hierbij is de gemeente hard nodig, maak concreet wat de kaders zijn, zodat we door kunnen. Er is meer tempo nodig in de gebiedsontwikkeling, zo is de behoefte aan een eerste ‘plint’ met horeca en AH-to-go groot.

Ook dienen we nu weer verder voorruit te kijken, wat zijn de volgende stappen? Ondernemers denken hierbij aan versneld invoeren van meer woongebouwen, stappen zetten op het gebied van duurzaamheid; innovatief zijn op het gebied van warmte, water en energie en beter bereikbaar zijn via het spoor.

We sluiten af met een gezamenlijke constatering dat VONK nu 1 jaar bestaat, VONK wordt gehoord. De mening van de ondernemer en vastgoedeigenaar wordt meegenomen in de besluitvorming. De samenwerking tussen UT, gemeente en VONK wordt steeds hechter. Nu is het zaak het ledenaantal van VONK te vergroten en de structuren van commissies binnen VONK meer volwassen te laten worden, zodat we echt de stem van het hele gebied vertegenwoordigen.

Toetreding VONK tot gebiedsorganisatie

Vrijdag 24 september is VONK toegetreden tot de gebiedsorganisatie Kennispark.

De gebiedsorganisatie Kennispark wordt nu gevormd door de UT, de gemeente en VONK. Gezamenlijk voeren ze regie op het Kennispark. Zij financieren de gebiedsorganisatie en sturen de gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas aan.

De Raad van Toezicht van de gebiedsorganisatie bestaat nu uit onze voorzitter Bianca Screever, wethouder Jeroen Diepemaat en CvB-lid van de UT Machteld Roos. Wil je, als ondernemer of vastgoedeigenaar, dus echt meepraten en invloed uitoefenen, meld je dan aan bij VONK.