Skip to main content

VONK ALV 2 november met Wethouder Jeroen Diepemaat over Spoorzone Hengelo Enschede

Op de ALV van 2 november komt Jeroen Diepemaat, wethouder van de Gemeente Enschede, ons bijpraten over het project SHE, Spoorzone Hengelo Enschede, het gebied dat de economische motor van Twente is met natuurlijk Kennispark als mooi middelpunt.

Je bent van harte welkom bij de vergadering door je aan te melden: https://www.vonkenschede.nl/jaarplanning/#agenda

Verder staan de thema’s Talent, Gebiedstransformatie / Parkmanagement en Duurzaamheid op het programma en praten we je bij over de laatste ontwikkelingen vanuit het bestuur van VONK.

Opening slimme verbinding & lunchwandeling 7 september

Om de afstand tussen bedrijven en de campus van Universiteit Twente te verkleinen is de ‘Slimme Verbinding’ ontstaan. Deze slimme oversteek verbindt Kennispark letterlijk en figuurlijk met Universiteit Twente. Naast de verbinding tussen de Universiteit en het Kennispark is het aantal rijstoken teruggebracht van 2×2 naar 2×1, waardoor er een veilige oversteek ontstaat.  Duurzaamheid en biodiversiteit staat centraal in dit project. Momenteel is de oversteek grotendeels afgerond en is deze al veilig te gebruiken door fietsers en voetgangers. Daarom openen we deze met VONK ondernemers en vastgoedeigenaren tijdens een lunchwandeling op 7 september 2023.

Slimme verbinding 

De Slimme Verbinding is onderdeel van het Innovatiepad. De oversteek loopt vanuit de Institutenweg over de Hengelosestraat door naar de campus van Universiteit Twente. Projectmanager Alfred Stobbelaar: ‘Het is een brede, pleinachtige oversteek, waar ook de bushalte is. Daaromheen komen in de nabije toekomst vergaderruimtes, om te stimuleren dat mensen vanuit de UT en het Business & Science Park elkaar ontmoeten.’

Lunchwandeling 

Om de Slimme Verbinding te openen, nodigen wij jullie uit om samen met andere ondernemers de nieuwe oversteek officieel in gebruik te nemen. We nemen jullie graag mee op de VONK lunchwandeling inclusief een lekker broodje. Deze wandeling vindt plaats op 7 september om 12.00 uur en start bij de Broodbode op het Kennispark. De verwachting is dat we rond 14.00 uur klaar zijn. Tijdens de wandeling zullen de verschillende VONK commissies een praatje houden over de ontwikkelingen binnen thema’s Talent, Duurzaamheid, Gebiedstransformatie en Mobiliteit. We hopen jullie te zien tijdens deze lunchwandeling! Aanmelden verplicht vanwege het bestellen van de lunch.

Aanmelden Lunchwandeling (uiterlijk 6-9-23 om 10:00)

Flinke financiële impuls voor samenwerking bedrijven rondom behoud van Talent in Twente

Deze week is de SLIM-subsidie van € 500.000,- toegekend, waarmee het Talent Center Twente opgericht kan worden. Het Talent Center wordt een fysieke ontmoetingsplek op Kennispark voor bedrijven en talenten, waar talentinitiatieven een plek krijgen. VONK (Vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark) is initiatiefnemer van het project en heeft samen met SubCode de subsidie aangevraagd en voert het project uit met de zes Twentse bedrijven QBayLogic, LioniX International, Micronit, Movella, Winkels Techniek en Comyoo.

Twente staat bekend als hightech regio, waarbinnen Kennispark als hightech hotspot een unieke positie inneemt. Technologie en innovatie zijn aan de orde van de dag, maar om het juiste personeel aan te trekken, te behouden en te laten groeien, is een extra stap nodig. Zeker als het gaat om mkb-bedrijven is dit een behoorlijk forse stap, terwijl de innovatiekracht juist bij de mkb-bedrijven zit. Er is talent nodig op alle niveaus en binnen alle ervaringsgradaties: van studenten tot senior professionals en van universitair geschoold tot praktisch opgeleid. Daarnaast spelen de steeds sneller veranderende technologieën en trends een rol. Om bij te blijven en de concurrentie voor te blijven, moeten bedrijven hun werknemers regelmatig bijscholen en trainen.

Vergroten beschikbaarheid gekwalificeerd personeel

Om de regionale positie te versterken en om mkb-bedrijven de krachten te laten bundelen in het talentbehoud, wordt met behulp van de SLIM-subsidie het Talent Center Twente opgericht. De bedrijven werken samen om de benodigde vaardigheden bij de medewerkers te blijven ontwikkelen en de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel te vergroten. Het Talent Center biedt een toegankelijk platform om de nieuwste technologieën en trends te onderwijzen en de vaardigheden van werknemers bij te houden.

Binnen het Talent Center kunnen bedrijven op Kennispark samenwerken en kennis delen. Dit bevordert niet alleen de persoonlijke groei van werknemers, maar ook de groei van de gehele sector. Door samen te werken aan opleidingsprogramma’s kunnen de deelnemende bedrijven profiteren van elkaars expertise en ervaring.

Opleidingen ontworpen en afgestemd op de behoeften

Het Talent Center bestaat uit een academie, een Learning Management Systeem met verschillende leerlijnen/routes en relevante opleidingen. Iedere partner heeft haar specifieke invulling binnen dit project. In eerste instantie wordt de opleidingsbehoefte van de huidige partners geïnventariseerd om als basis te dienen voor de oprichting van het Talent Center. In een later stadium worden de opleidingen toegankelijk voor ieder VONK lid, zodat daarmee de gehele regio versterkt kan worden. Op deze manier kunnen gespecialiseerde en op maat gemaakte opleidingen worden aangeboden, gericht op de specifieke behoeften en vaardigheden die vereist zijn binnen de techsector. De opleidingen worden ontworpen en afgestemd op de behoeften van de bedrijven. Dit heeft als resultaat dat de vaardigheden die worden aangeleerd direct relevant zijn voor de functies en projecten. Werknemers kunnen de geleerde concepten en vaardigheden direct in de praktijk brengen.

Samenwerking onderwijsorganisaties

Binnen het Talent Center worden zowel interne experts als externe docenten aangetrokken om les te geven. Interne docenten zijn vaak ervaren werknemers die hun kennis en ervaring delen, terwijl externe docenten specialisten kunnen zijn van buiten de organisatie. Hierbij wordt samenwerking gezocht met onderwijsorganisaties zoals de Universiteit Twente, Saxion en het ROC van Twente, maar ook opleidingsorganisaties uit de regio kunnen uiteindelijk aansluiten. Er worden programma’s toegevoegd die gericht zijn op het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden, technische expertise en andere specifieke competenties die nodig zijn voor carrièregroei.

Eerste hub van Talent Center Twente op Kennispark

De eerste fysieke hub komt bij de Slimme Verbinding aan de Hengelosestraat, in het verlengde van de Institutenweg en wordt:

 • Een plek waar alle talentinitiatieven fysiek samenkomen, samenwerken en eventueel zelfs samengevoegd worden
 • Dé ontmoetingsplek voor bedrijven, onderwijs en talenten, geen algoritmes maar mensenwerk

De TalentHub wordt een matchmakingtool met:

 • Vacatures voor stages, afstuderen, (bij)banen en traineeships
 • Medewerkers die kennis hebben van bedrijven en talenten, maar vooral ook van recruitment en persoonlijke ontwikkeling met als doel talentbehoud in Twente
 • Jobcoaching, opleidingen en meer

Maarten Kuper, directeur QBayLogic en voorzitter Commissie Talent van VONK: “In het Talent Center Twente willen we vanuit het Twents belang met elkaar samenwerken en er voor de bedrijven én de talenten zijn. Hierbij hebben we het over de aanstormende talenten van ROC, Saxion en Universiteit Twente, maar ook over de al werkende talenten. De talenten naar Twente halen en in Twente behouden, dat is ons gezamenlijke doel. Als het talent niet bij het ene bedrijf past, dan zorgen we voor een passende plek bij een ander Twents bedrijf, zolang het talent Twente maar niet hoeft te verlaten voor een leuke baan.”

Terugblik ledenvergadering 15 juni

We kijken terug op een constructieve ledenvergadering, 15 juni jl. Een korte terugblik vanuit de vergadering.

Commissie Talent

Maarten Kuper van de nieuwe commissie Talent vertelde over een aangevraagde subsidiemaatregel waarin bedrijven samen opleidingen willen ontwikkelen om talent in Twente te behouden. Geen nieuw initiatief opstarten naast alles wat er al is, maar een inzet om de samenwerking en afstemming tussen alle initiatieven te versterken en centraal te laten samenkomen in een nieuw te starten Talent Center Twente. Dit Talent Center Twente heeft als idee om een centrale hub te zijn waar banen, afstuderen, stage van diverse bedrijven samenkomt met talent dat opzoek is naar een nieuwe uitdaging. Een plek waar matching kan plaatsvinden tussen talent en bedrijven op het Kennispark.

Commissie Mobiliteit

Vanuit de commissie Mobiliteit (parkeerafspraken) kwam het nieuws dat er een intentie overeenkomst is tussen Gemeente Enschede en VONK, waarbij we parkeernormen op bestaande kavels kunnen aanpassen als leden gaan uitbreiden of verbouwen op de bestaande kavel en de parkeernorm kunnen beleggen via parkeren op afstand bij de Grolsch Veste. Er is dan de verplichting om een actief mobiliteitsbeleid te voeren en daarvoor zijn templates mobiliteitsplan ontwikkeld.

Commissie Duurzaamheid

De commissie Duurzaamheid kwam met een mooi overzicht van de impact van zonnepanelen op het Kennispark. Tenminste 20 bedrijven hebben in de afgelopen tijd hun daken vol gelegd met zonnepanelen. Er zijn nog tal van andere projecten waaraan gewerkt wordt, waar een iets langere adem voor nodig is. Denk aan een warmtenet, zonneveld-overkapping parkeerplaats Grolsch Veste. Meer punten zijn terug te vinden in de presentatie.

Commissie Gebiedstransformatie

Mark van Mast, ‘onze’ parkmanager, vertelde over plannen rondom het plaatsen van standalone AED’s in het gebied. Het aanleggen van wandelroutes voor lunchwandelingen, herkenbare entreemarkeringen voor bezoekers op het Kennispark bij de toegangswegen.

Vastgoedontwikkelingen ASR

Mariska Rimmelzwaan van ASR DSPF presenteerde kort de uitbreiding van The Gallery, waarin een behoorlijk stuk nieuw ontwikkeld wordt in plaats van de bestaande parkeerplaatsen onder het gebouw. Er komt ruimte voor nieuwe bedrijven die labruimte nodig hebben.

Gemeente Enschede

Vanuit de gemeente Enschede kwam informatie over Spoorzone Hengelo Enschede (SHE), waarbij een groot stedelijke visie is gepresenteerd en concrete ideeën zijn voor de (door)ontwikkeling van de belangrijke ader Enschede <> Kennispark <> Hengelo

Presentaties downloaden

Al met al een waardevolle meeting, waarbij de presentaties hieronder zijn te downloaden.

Download Presentatie VONK ALV

Download Boekje Spoorzone Hengelo Enschede

Gezocht: Tech-bedrijven met personeelstekort – samen investeren in Talent Center Twente (i.o.)

Ondersteun ons Talent Center Twente in oprichting!

We hoeven het nauwelijks uit te leggen: technisch talent is schaars en de vraag is enorm. Tijd voor actie! De Talent-commissie van VONK – Vereniging voor Vastgoedondernemers en Ondernemers op Kennispark – heeft het initiatief genomen om een Talent Center Twente voor hun leden op te richten op Kennispark. Doel daarvan is om op een fysieke plek initiatieven en mensen met elkaar te verbinden. Denk daarbij aan:

 • Het matchen van studenten en bedrijven via stages of traineeships
 • Opleidingsplannen voor bedrijven maken
 • Het opzetten van een kennis- en leerportaal

We willen daarbij samenwerken met organisaties en projecten die al lopen. Denk daarbij aan het Talent Learning Center i.o. voor ChipTech Twente, programma’s van de Twente Board, Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente. Samen hopen we het talent in Twente te behouden, maar ook om werknemers nieuwe skills aan te leren die passen bij de technologische ontwikkelingen die op ons af komen.

Gevraagd: in-kind bijdrage

Er is veel, maar we komen ‘handen’ tekort om dit initiatief op te zetten. Daarom hebben we een projectplan in de maak om de SLIM-subsidie aan te vragen. Dat moet voor 1 juni 2023 ingediend worden en het gaat op basis van first come, first service. Als we aanspraak willen maken op 500.000 euro om dit Talent Center op te richten, hebben we aanvullend een investering nodig ter waarde van 334.000 euro van een samenwerkingsverband van MKB-bedrijven. Dat kan door een financiële bijdrage of door menskracht ter beschikking te stellen. Dat laatste willen we graag aan jou als ondernemer vragen:

We zijn op zoek naar ten minste 15 MKB bedrijven die dit samen met ons willen opstarten en die voor een periode van 2 jaar enkele uren per week een manager of medewerker beschikbaar stellen om dit initiatief tot een succes te maken.

Meedoen? Meld je voor 29 mei aan!

Wil jij meewerken om dit initiatief tot een succes te maken? Doe dan het volgende:

  • Mail je interesse naar Maarten Kuper, directeur QBayLogic en voorzitter van de Talent Commissie van VONK: talent@vonkenschede.nl
  • Hij stuurt je een e-mail om de volgende informatie aan te leveren:
 • Contactpersoon
 • Ondertekende de-minimusverklaring
 • MKB-verklaring (ook van grootbedrijven)
 • Sjabloon samenwerkingsovereenkomst alle meewerkende partners

Heb je vragen? Neem dan contact op met Maarten. Meer informatie vind je in bijgevoegde presentatie, met dank aan Jasper Ipskamp van Subcode voor zijn inzet.

Bekijk Presentatie: 1. SLIM-subsidie-infosheet 2023

Laten we werk maken van Talent in Twente!

Kick-off ‘Keeping Talent in Twente’ initiatief vanuit VONK

Naast de speerpunten duurzaamheid, mobiliteit, gebiedstransformatie en parkmanagement focussen we ons ook op talent. Woensdag 8 maart vond dankzij de slagvaardige initiatiefnemers Maarten Kuper en Boele de Bie de kick-off plaats van ‘Keeping Talent in Twente’. Samen met een aantal bedrijven op Kennispark, bestaande talentinitiatieven, studenten en partners is in verschillende samenstellingen gebrainstormd over wat er nu nodig is om talent in Twente te houden en hoe we dat op korte termijn gezamenlijk kunnen organiseren.
De kick-off was zeer constructief, maar we hebben meer mensen nodig die willen bijdragen aan het opzetten van de talent express! Nieuwsgierig wat de talent express inhoudt en wil jij een bijdrage leveren aan het behouden van talent in Twente? Stuur dan een mail naar info@vonkenschede.nl (ook als je geen lid bent van VONK).
Aanwezig bij deze kick-off waren vertegenwoordigers van
ROC van Twente | Talent IT | Gemeente Enschede | Movella | Demcon | Novel-T | SubCode | UniPartners | Student Union | Business Days | Twente Board | QBayLogic | Kennispark | WTC Hengelo | Future Factory | Exite | Sigmax

Oproep: doe mee met het Open Huis van de UT op 3 juni!

Op zaterdag 3 juni heet de Universiteit Twente iedereen van harte welkom op de campus tijdens het Open Huis, het moment voor jong en oud om bij de universiteit én de bedrijven
op Kennispark een kijkje achter de schermen te nemen.

Open Huis Universiteit Twente

 • 3 juni 2023
 • 10.00 tot 16.00 uur
 • Aantal bezoekers: +/- 4.000

Ruimte voor bedrijven op Kennispark

De UT stelt tijdens het Open Huis een gedeelte van hun campus kosteloos beschikbaar voor de bedrijven op Kennispark. Je bent in principe vrij in het aantal gewenste vierkante meters en de inrichting van je stand/ruimte. Bij vragen kun je contact opnemen met de organisatie: openhuis@utwente.nl.

Meedoen met het Open Huis?
Meer informatie en aanmelden (voor 28 februari):

https://www.utwente.nl/organisatie/nieuws-events/evenementen-plechtigheden/open-huis/

Welke activiteit je ook bedenkt: betrek het publiek erbij! De UT wil de bezoekers niet alleen wat laten zien, ze willen dat ze het ervaren. Van workshops, demonstraties en rondleidingen tot een quiz of zelfs een interactief experiment: laat je creativiteit spreken! Bekijk de aftermovie van een paar jaar geleden om een indruk te krijgen van het Open Huis:

We hopen samen met de UT op een grote opkomst vanuit de bedrijven van Kennispark!