Skip to main content

Eerste aspirant-ledenvergadering VONK

Maandag 5 juli vond de eerste aspirant-ledenvergadering van VONK plaats. Alle betrokken zijn het er namelijk over eens; we willen tempo maken. De behoefte aan daadwerkelijk zichtbare verandering, zowel in de transformatie van het terrein als ook in de echte samenwerking met elkaar, is groot.

We waren ons ervan bewust dat slechts een klein deel van onze doelgroep aanwezig kon zijn bij deze eerste vergadering. Toch was een tiental ondernemers present. Tijdens de vergadering zijn de deelnemers meegenomen in de actuele ontwikkelingen, is in gezamenlijkheid het contributiemodel vastgesteld en is de kascommissie aangewezen.
Op de foto de drie bestuursleden bij het tekenen van het huishoudelijk reglement: v.l.n.r. Ronald Reudink, Bianca Screever en Boele de Bie.

Wil jij bij de volgende ledenvergadering aanwezig zijn en je stem laten horen binnen VONK?
Word dan lid! Dan kunnen we ook jou vertegenwoordigen.