Skip to main content

Eerste collectieve inkoopcontracten voor VONK-leden gesloten

Uit een eerdere enquête onder Kennispark bedrijven is gebleken dat er behoefte was aan de collectieve inkoop van bepaalde diensten zodat deze efficiënter en duurzamer ingekocht kunnen worden. Vooral beveiliging en afvalinzameling scoorden hoog op de wensenlijst. Hiermee is de commissie gebiedstransformatie (parkmanagement) aan de slag gegaan waarbij ze hebben gekeken naar synergievoordelen met onze samenwerkingspartners op het Kennispark, namelijk de Universiteit en FC Twente. Hieronder het resultaat: collectieve contracten voor beveiligingsdiensten en voor afvalinzameling die beschikbaar zijn voor alle leden van VONK. Dankzij VONK zijn de contracten ook opengesteld voor leden van Kennispark Ondernemers.

Collectieve beveiliging

Na een uitvraag bij de drie meest voorkomende beveiligers op ons park, heeft Bravo Beveiliging een inschrijving gedaan die het meest beantwoorde aan onze wensen. Ze investeren zonder voorwaarden in het collectief door meteen surveillancerondes te rijden, ongeacht het aantal deelnemende bedrijven. Verder reserveren ze 5% van hun omzet op het Kennispark voor innovaties zoals cameratoezicht. Met de keuze van één beveiliger voor het hele park, zorgen we natuurlijk ook voor minder vervoersbewegingen wat weer ten goede komt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Uiteraard hebben we ook aan kostenbesparing bij de ondernemers gedacht: het abonnement voor alarmopvolging kost bij Bravo € 15,- per maand. Bijzonder voordeel is tenslotte dat Bravo uw huidige beveiligingscontract overneemt zodat ze meteen kunnen beginnen met hun dienstverlening. Na een aanbesteding heeft ook FC Twente besloten hun beveiligingsdiensten per 1 juli bij Bravo onder te brengen. Goed voor de eenheid op het Kennispark! De voordelen voor een beveiligingscontract met Bravo Beveiliging zijn hier samengevat. 

Wilt u een kennismakingsgesprek met Bravo, neem dan contact op met onze parkmanager, Mark van Mast via m.vanmast@vonkenschede.nl of via 06-10983746. Bravo zal ook zelf bedrijven benaderen voor een afspraak.    

Collectief contract afvalinzameling

Universiteit Twente heeft haar afvalinzameling eind vorig jaar opnieuw aanbesteed. In verband met het grote volume van de UT en de eenheid binnen het Kennispark, leek het ons goed om hier bij aan te sluiten. Uiteindelijk heeft Renewi de aanbesteding gewonnen en begonnen ze op 1 april met hun dienstverlening bij de UT. Voor onze commissie zaak om te kijken of Renewi ook voor de bedrijven op het Kennispark de beste aanbieding heeft. Na een vergelijk met enkele andere bedrijventerreinen en na enige onderhandeling, bleek dat het geval. De tarieven voor ons als bedrijven zijn gekoppeld aan die van de UT. Verder profiteren we mee aan de vermindering van vervoersbewegingen en de gefaseerde elektrificatie van voertuigen die in het UT contract zijn opgenomen. We hebben tariefafspraken gemaakt over het abonnement restafval, papier en PMD containers. Verder over de meest voorkomende afzonderlijke afvalstromen. Bijzonder te melden is de kosteloze inzameling van PMD (huishoudelijk plastic en metaal) indien bedrijven zich aanmelden bij Verpact. De inzameling vindt plaats onder de naam “Green Collective”, een samenwerking van Renewi met concurrent Pre Zero voor vermindering van vervoersbewegingen. De voordelen van dit contract zijn in een A4’tje samengevat, dat u hier kunt vinden. 

Wilt u zich aanmelden bij Renewi of een kennismakingsgesprek, meld u dan bij onze parkmanager, Mark van Mast via m.vanmast@vonkenschede.nl of via 06-10983746.