Skip to main content

VONK gaat van start

Op 29 juni 2021 is VONK, de vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark opgericht. De mooie plannen van Kennispark Twente komen immers alleen tot uitvoer als de ondernemers en vastgoedeigenaren op het Kennispark zich hierin herkennen, zich aansluiten en zorgen voor de realisatie. Dit gedachtengoed werd gedragen. De uitdaging om vanuit ondernemers en vastgoedeigenaren zelf een stap naar voren te zetten, visie te laten horen en in actie te komen werd omarmd. Een tiental ondernemers gaf voor de zomer commitment. In gezamenlijk overleg is besloten de stap te zetten tot de oprichting van VONK. Op de foto de vier oprichters na het tekenen van de akte: v.l.n.r.  Leo van den Ende, Boele de Bie, Bianca Screever en Richard Mijnheer.