Over VONK

Positie VONK op Kennispark

De gebiedsorganisatie Kennispark wordt gevormd door de Universiteit Twente, de gemeente Enschede en VONK. Gezamenlijk voeren we regie op het Kennispark. We financieren met alle partijen de gebiedsorganisatie. 

De Raad van Toezicht van de gebiedsorganisatie bestaat nu uit onze voorzitter Bianca Screever, wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede en de vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente Machteld Roos.

Onze visie & missie

Visie

Wij zien een grote kans voor het Kennispark om voorop te lopen in innovatie, gezond werkklimaat, duurzaamheid en mobiliteit. We zien vastgoedeigenaren en ondernemers zich verenigen en samenwerken met overheden en onderwijsinstellingen om gezamenlijke doelen te ontdekken én behalen.

Missie

Ondernemers en vastgoedeigenaren verenigen, zodat het de ontwikkeling van het Kennispark ten goede komt.

Samenwerken aan een levendig Kennispark

VONK (Vastgoed Ondernemers Kennispark) is slechts een deel van het groter geheel. Samen met andere partijen en natuurlijk alle ondernemers en vastgoedeigenaren op het Kennispark, groeien we naar een hoger niveau. 

Zo onderhouden we goede banden met Kennispark Ondernemers, dé netwerkclub van het Kennispark die interessante netwerkborrels en activiteiten organiseren. 

We werken actief samen met de Gemeente Enschede en de Universiteit Twente in de gezamenlijke Stichting Gebiedsorganisatie Kennispark.

Dagelijks bestuur van VONK

Het bestuur van VONK bestaat uit 3 leden en werkt samen met diverse commissies.

Documenten

Hieronder vind je de belangrijk documenten zoals de statuten en het huishoudelijk reglement van VONK.