Privacystatement

Verwerken van persoonsgegevens

Bij de uitvoering van werkzaamheden verwerkt VONK persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u veelal zelf, doordat u zich aanmeldt als lid van VONK of omdat u deze mailt naar VONK. Bij het aanmelden als lid van VONK worden in ieder geval uw voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt.

Door het invoeren van uw persoonsgegevens, stemt u in met het gebruik door VONK van deze persoonsgegevens voor de in dit privacystatement genoemde doeleinden.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van het aanmeldformulier op www.vonkenschede.nl, het sturen van een e-mail of het indienen van een terugbelverzoek laat je persoonsgegevens bij VONK achter. VONK bewaart en gebruikt uitsluitend deze rechtstreeks door u opgegeven gegevens om contact met u op te nemen, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden en/of de door u gevraagde dienst kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om u de nieuwsbrief toe te sturen en om u te informeren over events en/of de ledenvergadering.

Bewaren van persoonsgegevens

VONK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Verstrekking aan derden

VONK zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden vindt alleen plaats, indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Aan de volgende derden kunnen persoonsgegevens worden verstrekt:

COMYOO | Capitool 42 | 7521 PL Enschede
KVK: 08168820

Engineero B.V. | Institutenweg 26| 7521 PK Enschede
KVK: 59762373

Xsens Technologies B.V. | Pantheon 6A + 8A | 7521 PR Enschede
KVK: 50142224

DEMCON advanced mechatronics Enschede B.V., en diens gelieerde ondernemingen | Institutenweg 25 | 7521 PH Enschede
KVK: 06070325

Beveiligen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VONK zorgvuldig verwerkt en beveiligd. VONK houdt zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. De website van VONK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Uiteraard heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@vonkenschede.nl. VONK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen. Wij zullen deze klacht dan zo goed mogelijk proberen op te lossen. Mocht de door VONK geboden oplossing voor u niet voldoende zijn, dan kunt u ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie en vragen

VONK heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, op deze privacyverklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via info@vonkenschede.nl.

Onze contactgegevens:
Vereniging Vastgoed en Ondernemers Kennispark
Institutenweg 26
7521 PK Enschede
info@vonkenschede.nl
www.vonkenschede.nl
KVK: 83230211