Skip to main content

ALV november 2021

Tijdens deze ledenvergadering heeft Anne-Wil Lucas de concept speerpunten van de gebiedsorganisatie voor 2022 gepresenteerd. Indien er leden zijn die hier feedback op willen geven, dan is dit meer dan welkom. Meld je dan bij onze voorzitter.

Tevens heeft de voorzitter de leden meegenomen in de huidige ontwikkelingen. Het ledenaantal groeit en we zijn actief op zoek naar leden die hun steentje willen bijdragen in de te vormen werkgroepen, dit met de volgende onderwerpen:

  • Mobiliteit / parkeren
  • Gebiedstransformatie
  • Parkmanagement
  • Duurzaamheid

Het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied langs de Hengelosestraat ligt ter visie, zie link. De leden zijn meegenomen in twee inhoudelijke presentaties; rondom connectivity (WFAN voor bedrijfsverzamelgebouwen) en op het gebied van duurzame pakketbezorging.

Ecare, bedankt voor de gastvrijheid!

En bij deze een oproep aan alle leden, zou je binnen je netwerk VONK willen introduceren?