Skip to main content

Bertyl Lankhaar waarnemend directeur Kennispark Twente.

Per 11 december 2023 zal Bertyl Lankhaar, thans woordvoerder College van Bestuur en communicatieadviseur bij de Universiteit Twente, als waarnemend directeur aan de slag gaan bij Kennispark Twente. Haar benoeming geldt vooralsnog voor een half jaar. De Raad van Toezicht van Kennispark kiest op dit moment voor een tijdelijke invulling van de functie om de continuïteit bij Kennispark te waarborgen na het vertrek van Marike Bezema per 1 januari 2024. Bertyl zal haar tijdelijke functie als waarnemend directeur combineren met haar rol als communicatieadviseur bij de Universiteit Twente.

Bertyl Lankhaar acting director of Kennispark Twente

As of 11 December 2023, Bertyl Lankhaar, currently spokesperson for the Executive Board and communications advisor at the University of Twente, will start working as acting director at Kennispark Twente. Her appointment is currently valid for six months. For the time being, the Supervisory Board of Kennispark has opted for a temporary filling of the position in order to guarantee continuity at Kennispark, after Marike Bezema will step down in this position on 1 January 2024. Bertyl will combine her temporary position as acting director with her role as communications advisor at the University of Twente.