Skip to main content

Centraal parkeren geeft impuls aan verdere ontwikkeling Kennispark Twente

Gemeente Enschede en VONK tekenen overeenkomst voor parkeren bij Twente Village

Vandaag tekenden gemeente Enschede en VONK (Vastgoedeigenaren en Ondernemers Kennispark) een overeenkomst om de parkeercapaciteit van Twente Village in te zetten voor de bedrijven op Kennispark Twente. Verschillende bedrijven op Kennispark Twente hebben (ver)bouwplannen, waarbij parkeerplaatsen komen te vervallen. Om toch voldoende parkeerplaatsen te realiseren is het parkeren op centrale plekken een van de oplossingen. Deze oplossing volgt uit de gebiedsstrategie van de gemeente Enschede om Kennispark Twente om te vormen tot een dynamische toplocatie. Het behouden en vergroenen van de openbare ruimte is daarbij een belangrijk onderdeel.

Samen anders omgaan met mobiliteit

Met het tekenen van de overeenkomst hebben beide partijen uitgesproken de benodigde maatregelen te treffen om gezamenlijk anders om te gaan met mobiliteit. De vergroening van de openbare ruimte is daarbij belangrijk, evenals een sterkere verbinding tussen de Universiteit Twente en de bedrijven op Kennispark Twente.

Het anders organiseren van het parkeren speelt daarbij een sleutelrol. Het gaat dan met name om de grote hoeveelheid werknemers die ‘s ochtends met de auto komen en aan het einde van de werkdag weer vertrekken. Hun auto’s staan de gehele werkdag stil en dit vraagt veel ruimte, die veel beter voor de gebiedsdoelen kunnen worden ingezet. De auto zal niet volledig verbannen worden uit het kerngebied. Ruimte voor parkeerplaatsen vlak bij gebouwen moet altijd mogelijk zijn voor tijdelijke bezoekers of werknemers die zich meerdere keren per dag per auto moeten verplaatsen.

Wethouder Jeroen Diepemaat van de gemeente Enschede: “Op Kennispark willen we niet dat er meer auto’s op straat komen te staan. We willen zelfs minder auto’s op straat. Daardoor wordt Kennispark veel groener en aantrekkelijker. Tegelijkertijd liggen er vele ongebruikte parkeerplaatsen aan de andere kant van het spoor, rond de Grolsch Veste. Over het gebruik van deze parkeerplekken hebben we nu duidelijke afspraken gemaakt. Zolang het rond de Grolsch Veste niet te druk wordt met parkeerders, mogen werknemers van Kennispark-bedrijven daar hun auto neerzetten. Ik ben blij dat we samen een oplossing hebben gevonden en dat hiermee de gebiedsontwikkeling van het Kennispark in een stroomversnelling komt.”

Economische groei en vergroening van openbare ruimte

In de intentieverklaring is ook aandacht voor ondersteuning van de bedrijven op Kennispark Twente bij het opstellen van een eigen mobiliteitsplan. In dit plan staan maatregelen om het gebruik van de auto te verminderen en vaker op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen.

Met het anders regelen van het parkeren en het stimuleren van duurzamere alternatieven voor de auto blijft economische groei op Kennispark mogelijk met behoud van meer hoogwaardige openbare ruimte en verblijfsplekken.

Bianca Screever (VONK): “De ondernemers op Kennispark Twente zijn blij dat we met de gemeente een goede oplossing hebben gevonden voor het parkeren op Kennispark en samen gaan werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen. Gezamenlijk zetten we zo stappen in het verder vergroenen van de buitenruimte en stimuleren we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. Een mooie win-win!”