Help mee: Woonbaanintentie SHE

De Woonbaan is een initiatief binnen de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE) dat zich richt op het snijvlak van werken en wonen. Het (oplopende) tekort aan personeel/talent en de krapte op de woningmarkt zijn concrete aanleidingen om te inventariseren of het mogelijk is een coalitie van werkgevers te smeden die deze opgaves gezamenlijk het hoofd kunnen bieden.

Context bij SHE

De gemeenten Hengelo en Enschede hebben de handen ineengeslagen en trekken samen op in de ontwikkeling van de grootste spoorzone van Nederland, de Spoorzone Hengelo-Enschede (SHE). SHE is hét kloppend hart van Twente en de Euregio en vormt de ruggengraat van het stedelijke gebied tussen beide steden. SHE is veel meer dan een spoorzone. Het is een samensmelting van drie stationsgebieden in twee gemeenten tot één levendig stadsdistrict. Binnen deze internationale top-technologische regio wonen nu al ruim 240.000 mensen (5e stad van NL) en heeft het potentieel om te groeien tot dé nieuwe kennismetropool van het land. Met de beoogde schaalsprong van SHE liggen er goede kansen een nieuw soort woon/leefmilieu te ontwikkelen dat het talent van vandaag en morgen kan aanspreken en binden aan SHE, de regio Twente, en aan u als werkgever.

Wat is het idee van de Woonbaan?

Met de Woonbaan trachten we werkgevers in staat te stellen om naast een vacature ook een woning aan te bieden. Hiermee wordt opvolging gegeven aan één van de strategische opgaven van SHE: het vasthouden én aantrekken van talent. Dit initiatief starten wij in goede samenwerking met onder andere het World Trade Center Twente (‘Happy to be in Twente’), gebiedsorganisatie Kennispark VONK (Talent Center Twente) en Platform Stedelijke Ontwikkeling Enschede + Hengelo, PSOE(H). Met deze Woonbaan wil SHE de verbindende factor zijn tussen bestaande initiatieven.

Wie is een potentiële ‘Woonbaner’?

Kansrijke doelgroepen voor de Woonbaan zijn de starter en de kennismigrant. De Woonbaan kan voorzien in doorstroming van studentenkamer op de campus naar éénpersoonsappartement in combinatie met een baan bij één van de aangesloten organisaties. Daarnaast richt de Woonbaan zich op de (regionale, nationale of internationale) kennismigrant en kan de Woonbaan voorzien in een soepele ‘onboarding’ in Twente. Daarmee biedt de Woonbaan naast een baan en woning, ook een (sociaal) netwerk voor ‘nieuwkomers’. Er zijn talrijke vormen van de Woonbaan denkbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wooncommunity, een woonconcept met specifiek thema of wellicht is er juist veel behoefte aan voorzieningen die de nieuwkomers aan elkaar verbindt.

Woonbaan intentie

Via deze link komt u bij het vraagformulier/Woonbaanintentie. Het duurt 5-10 minuten om het formulier in te vullen, zou u dit voor 29-04-2024 willen invullen? Alvast bedankt!

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de woonbaan intentie beoogt het kwartiermakersteam van SHE een vertaling maken naar potentiële investeerders en geschikte Woonbaan-locaties binnen SHE. Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft kunt u contact opnemen met de kwartiermakers van SHE via she@enschede.nl.