Skip to main content

Kennispark verduurzaamt: vergroeningsplan Eurofins Maser

Eurofins MASER heeft vorig jaar haar pand aan de Auke Vleerstraat in Enschede van binnen volledig gerenoveerd. De glazen pui is een mooie eyecatcher geworden van het nieuwe hoofdkantoor. Het blijft echter niet bij de binnenkant, want samen met de buren zijn nu mooie plannen uitgewerkt om hun terrein om het pand en omgeving te vergroenen. Eén van de belangrijkste drijfveren achter het vergroeningsplan is het creëren van een groenere en aantrekkelijke omgeving rondom het pand, waar water infiltreert en hittestress wordt voorkomen. Dit heeft niet alleen betrekking op het eigen terrein, maar draagt ook bij aan de versterking en verduurzaming van het hele Kennispark. Dankzij Alfred Stobbelaar van de gebiedsorganisatie Kennispark en de inbreng van VONK kwam een subsidiemogelijkheid met zogenaamde Green Deal gelden op hun pad.

Aanpassingen

Het vergroeningsplan omvat onder andere het vervangen van stenen en beton door groene elementen zoals beplanting om biodiversiteit te bevorderen. Dit zal niet alleen bijdragen aan een gezonder ecosysteem, maar ook zorgen voor een aangenamere en koelere omgeving. Er zal er een open en uitnodigende omgeving worden gecreëerd. Verder is het plan om een grote fietsenstalling te installeren en om fietsen voor woon-werkverkeer te stimuleren onder medewerkers. Naast de fietsenstalling worden er laadpalen voor elektrische auto’s aangelegd. Medewerkers en bezoekers hebben zo de mogelijkheid om hun elektrische auto op te laden tijdens hun verblijf op het terrein.

“Beton verstikt. We moeten kunnen ademen als we over ons terrein lopen.”
– Rudy Sesink, Eurofins MASER 

Subsidie

De Green Deal subsidie heeft dit project in een stroomversnelling gebracht. Eurofins MASER maakt gebruik van de Green Deal, waarbij maar liefst 50% van de kosten wordt gesubsidieerd. Dit is een prachtige regeling die bedrijven stimuleert om met groene initiatieven bij te dragen aan meer duurzame werkomgeving. In samenwerking met VONK en de gebiedsorganisatie Kennispark zet Eurofins MASER zich op deze wijze in om haar ambitie om het park beter en groener te maken, te realiseren.

Realisatie

“We willen tempo maken, niet wachten maar doorpakken en dan hopen we maar dat de rest volgt”, aldus Rudy. In het najaar beginnen ze met de transitie van beton naar groen. Naast het feit dat dit het beste moment is om te planten, willen ze tempo maken met vergroenen. De verwachting is dat ook dat het plan eind van dit jaar is afgerond. 

Een groenere toekomst

Met dit initiatief van Eurofins MASER wil het bedrijf ook andere bedrijven stimuleren om bij te dragen aan een groenere toekomst. Subsidies, zoals die van de Green Deal maken de financiering ervan makkelijker. De Regio Deal Twente is tot stand gekomen met het Rijk, Provincie Overijssel, Gemeente Enschede en Twente Board.

Schetsontwerp vergroenen Eurofins Maser