Skip to main content

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Dinsdag 14 november werd ons KVO-team stevig aan de tand gevoeld door de auditor van het KIWA. Waren onze plannen voor het verbeteren van de veiligheid op het kennispark wel slim genoeg? Zit het wel goed met de samenwerking tussen de politie, gemeente, brandweer, FC Twente, UT en de ondernemers? Ja dus, volgens de auditor. Nog even enkele formaliteiten en dan krijgen we ons felbegeerde certificaat.

Dit is een mooie basis voor bijvoorbeeld het opzetten van de collectieve beveiliging en misschien wel cameratoezicht in de toekomst. En het startpunt van een onderzoek naar de verkeersveiligheid op ons park. Want daarover kwamen veel opmerkingen uit de KVO-enquête die we onder onze leden hielden. Aardige bijkomstigheid van het keurmerk is dat enkele verzekeraars korting geven op de schade / brandverzekering van aangesloten leden van VONK en Kennispark Ondernemers. Interpolis geeft standaard 10% korting maar andere verzekeraars volgen soms als het certificaat wordt overhandigd. Zodra we het certificaat hebben, sturen we het dan ook naar alle leden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we door de samenwerking toewerken naar een veiliger Kennispark. Een voorwaarde voor een toekomstbestendig park.

Collectieve Beveiliging

Na de enquête voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) hebben we inzichtelijk welke beveiligers er werkzaam zijn voor bedrijven op het Kennispark. Op basis daarvan gaan we in gesprek met drie regionale beveiligingsbedrijven. We dagen ze uit om met slimme concepten te komen waarmee we toe kunnen groeien naar een hecht collectief van bedrijven. Het is namelijk nodig om de gelederen te sluiten voor de meest effectieve beveiliging van ons park en onze leden. Bij voorkeur op termijn met slimme technieken want dat zou juist bij ons hoogwaardige technologiepark passen. Maar daarvoor is een gezonde exploitatie nodig waarbij zoveel mogelijk bedrijven aansluiten. We hopen in de eerste maanden van 2024 met een concreet voorstel te kunnen komen richting onze leden.