Skip to main content

Tijdlijn Gebiedstransformatie

We kunnen ons voorstellen dat het wenselijk is om iets meer beeld te hebben van waar we mee bezig zijn. Er gebeurt van alles rondom de gebiedstransformatie alleen het is nog niet allemaal zichtbaar. De commissie gebiedstransformatie is bezig met diverse onderdelen om het gebied mooier, toegankelijker en veiliger te maken. De acties in de tijdlijn in de afbeelding hierboven en in de tekst hieronder staan in de planning om uit te gaan voeren.

Tijdlijn Gebiedstransformatie 2023-2024

November 2023

  • Audit Keurmerk Veilig Ondernemen

December

  • Plaatsing 2 stand-alone AED’s
  • plaatsing verwijsbordjes lunchwandelroutes
  • Keuze afvalinzamelaar evt. samen met de UT

Januari 2024

  • Keuze beveiligingsbedrijf

Februari

  • Alle lunchwandelroutes bewegwijzerd
  • Eerste entreemarkering plaatsen bij bedrijven

Maart

  • Toevoeging beweegtoestellen en andere faciliteiten aan wandelroutes
  • Stroomhuisjes en dergelijke voorzien van huisstijl Kennispark

Juni

  • Plaatsing camera’s toegangswegen Kennispark (deel bedrijvenpark)