Skip to main content

Tweede aspirant-ledenvergadering VONK

Op 5 oktober vond de tweede aspirant-ledenvergadering van VONK plaats. Wederom werd bevestigd dat de behoefte aan zichtbare verandering groot is. De strategische agenda van VONK is tijdens de vergadering vastgelegd. Hierbij zijn in volgorde van prioriteit de volgende 3 onderwerpen vastgesteld:

  1. Gebiedsontwikkeling
  2. Mobiliteit
  3. Duurzaamheid

We zijn er ons van bewust dat gebiedsontwikkeling en mobiliteit samengaan. Indien er geen integraal mobiliteitsplan met strategische parkeeroplossing komt, zal de gebiedsontwikkeling niet tot stand komen.

Verder is er besproken hoe het ledenaantal van VONK te vergroten. Dit is erg belangrijk om echt de stem van ondernemers en vastgoedeigenaren te kunnen vertegenwoordigen! De aanwezige leden waren het er unaniem over eens dat VONK, naast het hebben van zeggenschap, ook exclusieve voordelen voor leden moet bieden. Het bestuur gaat aan de slag om hier verdere invulling aan te geven.

Rond 17.00 uur sloot gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas aan bij de vergadering. Zij heeft de ontwikkelstrategie voor de zone aan weerszijden van de Hengelosestraat uiteengezet. Juist hier werd gevraagd om terugkoppeling van de leden, is dit wat de ondernemers in het gebied nodig hebben? Mooi om te zien dat de oprichting van VONK deze integrale afstemming met ondernemers in het gebied mogelijk maakt!

Op de foto gebiedsdirecteur Anne-Wil Lucas bij het uitleggen van de ontwikkelstrategie aan de leden.

Wil jij bij de volgende ledenvergadering aanwezig zijn en je stem laten horen binnen VONK?
Word dan lid! Dan kunnen we ook jou vertegenwoordigen.